Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Biblijny komentarz - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Objawienie 7,2-3

  (Patrz komentarz EGW do Objawienie 13,16-17; 14,9-12) — Aniołowie odczytują znak

  Co jest pieczęcią żywego Boga, która jest umieszczana czołach Jego ludu? Jest to znak, który będzie mógł odczytać anioł, a nie ludzkie oko, gdyż anioł zniszczenia musi widzieć ten znak zbawienia. Rozumny umysł [anioła] dostrzeże ów znak krzyża Golgoty w zaadoptowanych synach i córkach Pana. Grzechy przestępowania Zakonu Bożego zostały [z nich] usunięte. Oni mają na sobie weselną szatę i są posłuszni i wierni wszystkim przykazaniom Bożym. — Letter 126, 1898.BK 481.3

  (2 Mojżeszowa 12,7.12-13; Ezechiela 9,4; 20,12.20) — Ustalony rozpoznawczy znak Boży

  Izraelici umieszczali na swoich drzwiach za pomocą krwi rozpoznawczy znak, aby pokazać, że są własnością Boga. Tak samo w obecnym wieku, dzieci Boże będą nosić ustalony przez Boga rozpoznawczy znak. Oni doprowadzą siebie do harmonii ze świętym Zakonem Bożym. Każdy jeden z ludu Bożego otrzyma dokładnie tak rzeczywisty znak, jaki umieszczany był na drzwiach mieszkań Izraelitów, aby uchronić lud przed powszechną zagładą. Pan Bóg oświadcza: “Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że Ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca.” — The Review and Herald, 6 lutego 1900.BK 481.4

  (2 Mojżeszowa 31,12-17) — Boża, szczególna własność

  Każda dusza w naszym świecie poprzez stworzenie i zbawienie jest własnością Pana. Indywidualnie każda dusza w swoim życiu jest poddana próbie, czy oddała Bogu to, co należy do Boga? Czy oddała Bogu to wszystko, co jest boskie, jako Jego odkupiona własność? Wszyscy, którzy w tym życiu miłują Pana tak, jak swoje dziedzictwo, będą stać pod Jego kierownictwem i otrzymają znamię — pieczęć Bożą, aby mogli wykazywać się, że są Jego szczególną własnością. Przed nimi pójdzie sprawiedliwość Chrystusa, a ich dziedzictwem będzie chwała Pana. Pan Bóg będzie ochraniał każdego, kto będzie posiadał Jego znak. [Cyt. 2 Mojżeszowa 31,12-17.]BK 481.5

  To uznanie przez Boga ma dla każdego najwyższą wartość. Wszyscy, którzy Go miłują i Mu służą, mają w Jego oczach szczególną wartość. On chce, aby stali jako godni reprezentanci Prawdy, takiej, jaka jest w Jezusie. — Letter 77, 1899.BK 481.6

  Naturalne rysy charakteru muszą zostać zmienione

  Jakże mało [osób] zwraca uwagę na to, że ów kusiciel był kiedyś nakrywającym cherubinem, istotą, którą Pan Bóg stworzył ku chwale Swego imienia. Szatan spadł ze swego wysokiego stanowiska z powodu samouwielbienia; nadużył swoich wielkich zdolności, w które w tak obfitej mierze wyposażył go Bóg. Upadł z tego samego powodu, z jakiego tysiące upada dzisiaj, a mianowicie, z powodu ambicjonalnego przerostu bycia pierwszym oraz niechęci do poddaństwa. Pan Bóg chce udzielić człowiekowi pouczenia, że chociaż posiada stanowisko w kościele, nie może być wcześniej uratowany, zanim nie zostanie na niego położona pieczęć...BK 481.7

  Dla nas wszystkich Pan Bóg ma do wykonania pracę. Jeżeli Prawda nie jest zakorzeniona w naszym sercu, jeżeli nasze naturalne rysy charakteru nie są zmienione przez Ducha Świętego, nigdy nie możemy być współpracownikami Jezusa Chrystusa. Stale będzie ujawniać się w nas nasze własne “ja”, a charakter Jezusa nigdy nie zostanie objawiony w naszym życiu. — Letter 80, 1898.BK 481.8

  Bez zmazy i skazy

  W każdej naszej gałęzi dzieła są potrzebne misyjne filie. Instytucje te potrzebują nawróconych i poświęconych mężów, którzy całkowicie uzależnią się od Pana. Przez takich współpracowników, Pan Bóg objawi moc Swojej łaski. Jego słudzy będą odróżniali się od świata pieczęcią żywego Boga; ich słowa i czyny wykażą, że są współpracownikami Bożymi.BK 482.1

  Pan Bóg może po prostu w takiej mierze posługiwać się ludzkim narzędziem, w jakim ono pozwoli oddziaływać Duchowi Świętemu na siebie. Polecono mi, abym powiedziała mężom na odpowiedzialnych stanowiskach, jak: przewodniczącym, kaznodziejom, lekarzom oraz pracownikom w jakiejkolwiek gałęzi działa, że Pan Bóg będzie poddawał próbie każdego człowieka, który wstąpił do Jego służby. On nie pyta: Czy oni posiadają wykształcenie lub są elokwentni? Czy są uzdolnieni do rozkazywania, panowania i rządzenia? On po prostu pyta: Czy będą przedstawiać mój charakter? Czy będą chcieli w pokorze chodzić tak, abym mógł ich nauczyć moich dróg? Świątynia duszy nie śmie być zanieczyszczona przez jakiekolwiek niedbałe lub nieczyste czynności. Ci, których Ja uznam za godnych nieba, muszą być bez zmazy i skazy.BK 482.2

  Pan chce posługiwać się pokornymi ludźmi, aby móc dokonać wielkiego i dobrego dzieła. Przez nich chce przedstawić światu niezatarte właściwości boskiego charakteru. — Letter 270, 1907.BK 482.3

  (Objawienie 14,1-3; 22,4; Jana 1,12) — Zaszczyt noszenia Bożego znaku

  Ci, którzy wyszli ze świata, aby słowami i czynami odróżniać się od niego oraz uświadamiają sobie, że noszenie Bożego znaku jest dla nich zaszczytem, otrzymają moc, stania się synami Bożymi. Pan chce posiadać ludzi na których może polegać. Nikt nie wejdzie do nieba, jeżeli nie będzie nosił na sobie pieczęci Bożej. Ci, którzy na tym grzechem przeklętym świecie, w świętej odwadze noszą ten znak i uważają to za zaszczyt, tych Jezus uzna i uhonoruje za godnych nieba. — Letter 125, 1903.BK 482.4

  (Jeremiasza 8,20; 1 Jana 3,3) — Czyżby anioł miał pominąć nas?

  “I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.” Wkrótce, na każdego, kto jest dzieckiem Bożym, zostanie wyciśnięta Jego pieczęć. Och, żeby ona została wyciśnięta na naszych czołach! Któż będzie mógł znieść myśl, że został pominięty przez anioła wychodzącego, aby popieczętować sługi Boga żywego na ich czołach? — The Review and Herald, 28 maja 1889.BK 482.5

  Klucz wejścia do miasta Bożego

  Tylko ci, którzy otrzymają pieczęć Boga żywego, będą mieli prawo do wejścia przez bramy świętego miasta. Jednakże wielu jest takich, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialne stanowiska w powiązaniu z dziełem Bożym, nie będąc przy tym szczerymi wierzącymi i jeśli nadal pozostaną w tym stanie, nie będą mogli otrzymać pieczęci żywego Boga. Oni zaufali własnej sprawiedliwości, którą Pan Bóg uważa za głupotę. — Letter 164, 1909.BK 482.6

  Odróżniający znak

  Ci, którzy chcą otrzymać pieczęć żywego Boga na swoje czoła, muszą zachowywać Sabat czwartego przykazania. To właśnie będzie ich odróżniać od wiarołomnych, którzy przyjęli ustanowione przez człowieka zarządzenie w miejsce prawdziwego Sabatu. Przestrzeganie Bożego Dnia Odpoczynku jest znakiem odróżniającym tego, który służy Bogu, a tego, który Mu nie służy. — Manuscript 27, 1899.BK 482.7

  W charakterze podobni Jezusowi

  Pieczęć żywego Boga zostanie umieszczona na tych, którzy będą posiadali charakter, podobny Jezusowemu. — The Review and Herald, 21 maja 1895.BK 482.8

  Obraz Jezusa w duszy

  Tak, jak wosk przyjmuje odbicie pieczęci, tak dusza powinna przyjmować odbicie Ducha Bożego i utrzymywać obraz Jezusa. — The Signs of the Times, 18 lipca 1911, przedrukowany z The Signs of the Times, 26 grudnia 1892.BK 482.9

  Pieczęć i przykazania

  Wielu nie otrzyma pieczęci Bożej, ponieważ nie zachowywali Jego przykazań lub nie przynosili owoców sprawiedliwości. — Letter 76, 1900.BK 482.10

  Straszliwe rozczarowanie w Dniu Bożym

  Ogromna masa uznanych chrześcijan będzie straszliwie rozczarowana w Dniu Bożym. Oni nie będą posiadali pieczęci żywego Boga na swoich czołach. Letni i niezdecydowani znieważają daleko bardziej Boga niż jawni niewierzący. Oni błąkają się po ciemnościach, podczas gdy mogą chodzić w słonecznym świetle Słowa Bożego pod kierownictwem Tego, który nigdy nie błądzi. — Letter 121, 1903.BK 483.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents