Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Istorija Otkupljenja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Izbvljenje na Crvenom moru

  „I Gospod reče Mojsiju: zašto vičeš k meni? Kaži sinovima Izraelovim da krenu napred: ali podigni palicu svoju i pruži ruku svoju na more i podijeli ga: i sinovi (122) Izraelovi treba da prođu suhim tlom kroz sred mora!” Bog je želio da Mojsije shvati da mora radi za svoj narod - da potreba naroda treba da bude prilika za njega. Kada budu krenuli napred koliko god budu mogli da idu, on mora da im zapovjedi da nastave da hodaju: jer će se poslužiti palicom koju je dobio od Boga da podijeli vodu.IO 88.3

  „I gle, ja ću otvrdnuti srca Egipćana da pođu za njima: i ja ću se proslaviti na Faraonu, i na svoj vojsci njegovoj, na ratnim kolima njegovim i na konjanicima njegovim. I saznaće Egipćani da sam ja Gospod, kada se proslavim na Faraonu, na ratnim kolima njegovim i na konjanicima njegovim. I anđeo Božji, koji iđaše pred logorom Izraelovim, pokrenu se i otide iza njih; i stub od oblaka koji iđaše pred licem njihovim stade iza njih: i nađe se između logora Egipćana i logora Izraelova; i bješe oblak tame za njih, ali obasjavaše noć ovima; tako da ne dođoše blizu jedni drugima cijele noći.”IO 88.4

  Egipćani nisu mogli da vide Izraelce, jer se oblak guste tame nalazio pred njima, isti oblak koji je blistao svjetlošću za Izraelce. Tako je Bog pokazao svoju moć da ispita svoj narod hoće li se osloniti na Njega pošto dobije takve dokaze Njegovog staranja i ljubavi, ali i da bi ga ukorio zbog nevjerovanja i gunđanja. „I pruži Mojsije ruku svoju prema moru; i Gospod učini da se more povuče zbog snažnog vjetra sa istoka koji duvaše cijele noći i načini od mora suhu zemlju, i vode se podijeliše. I sinovi Izraelovi hodiše usred mora po suhoj zemlji, a vode bijahu kao zidovi prema njima s njihove desne i s njihove lijeve strane.” Voda se podigla i stajala, slično zaleđenim zidovima, s (123) njihove obje strane, dok je Izrael hodao usred mora po suhoj zemlji.IO 89.1

  Egipatska vojska se pobjednički veselila cijele te noći, jer su sinovi Izraelovi ponovo bili u njenoj vlasti. Mislili su da nema nikakve mogućnosti da im pobjegnu; jer se pred njima pružalo Crveno more, a iza njih je logorovala velika protivnička vojska. U jutro, kada su stigli do mora, gle, pred njima se pružao suhi prolaz, vode su bile podijeljene i stajale kao zidovi sa obje strane prolaza, dok su sinovi Izraelovi već bili na pola puta, hodajući po suhoj zemlji. Pričekali su neko vrijeme da odluče kojim putem da krenu. Bili su razočarani i ljuti što se pred Jevrejima, koji su bili skoro sigurno u njihovoj vlasti, neočekivano otvorio prijelaz preko mora. Odlučili su se da krenu za njima.IO 89.2

  „I Egipćani ih potjeraše i pođoše za njima do sredine mora, svi Faraonovi konji, ratna kola njegova i konjanici njegovi. I dogodi se, da u stražu jutarnju Gospod pogleda vojsku egipatsku kroz stub od ognja i od oblaka i uznemiri vojsku egipatsku i zakoči točkove kola njihovih, tako da se jedva okretahu: i Egipćani rekoše: hajde da bježimo ispred lica Izraelovoga; jer se Bog njihov bori za njih protiv Egipćana.”IO 89.3

  Egipćani su se usudili da krenu putem koji je Bog pripremio za svoj narod, pa su anđeli Božji prošli kroz njihove redove i pokvarili točkove na njihovim kolima. Našli su se u nevolji. Kretali su se veoma polako, pa su počeli i da se plaše. Sjetili su se sudova koje je Bog Jevreja izrekao nad Egiptom da bi ga naveo da pusti Izraela, pa su pomislili da bi ih taj Bog mogao predati u ruke Izraelcima. Zaključili su (124) da se Bog bori na strani Izraelaca, užasan strah ih je obuzeo i upravo su se okretali da bježe, kada je „Gospod rekao Mojsiju: ispruži ruku svoju iznad mora da se voda vrati na Egipćane, na ratna kola njihova i na konjanike njihove.”IO 90.1

  „I ispruži Mojsije ruku svoju iznad mora i vrati se moru silina njegova nešto prije zore; i Egipćani pobjegoše od njega i Bog baci Egipćane u more. I vratiše se vode i prekriše ratna kola, i konjanike i cijelu vojsku Faraonovu koja je ušla u more za njima, i ne ostade nijedan jedini od njih. Ali, sinovi Izraelovi hodahu po suhoj zemlji usred mora; i voda bijaše kao zid oko njih, s njihove desne i s njihove lijeve strane. I tako Gospod izbavi Izraela toga dana iz ruke Egipćana; i vide Izrael Egipćane mrtve na morskoj obali. I sagleda Izrael veliko djelo koje Gospod učini na Egipćanima; i poboja se narod Gospoda i povjerova Gospodu i sluzi Njegovu Mojsiju.”IO 90.2

  Kada su Jevreji shvatili kakvo je veliko djelo Gospod učinio uništivši Egipćane, ujedinili su se u nadahnutoj pjesmi punoj uzvišene rječitosti i zahvalnog slavljenja.IO 90.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents