Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Lielā cerība - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sātana izraidīšana

  Tagad notiek tas, ko paredzēja salīdzināšanas dienas pēdējā svinīgā kalpošana. Kad Israēla grēki ir iznesti no svētnīcas, pateicoties grēka upura asinīm, grēkāzis dzīvs tiek vests Kunga priekšā. Augstais priesteris izsūdzēja pār viņu „visas Israēla bērnu vainas”, tās uzliekot „uz āža galvas”. (3. Mozus 16:21) Tad, kad Jēzus būs pabeidzis salīdzināšanas darbu Debesu svētnīcā, Dieva, Debesu eņģeļu un atpestīto pulku klātbūtnē Dieva ļaužu grēki tiks uzlikti sātanam.Lc 256.6

  Viņš tiks pasludināts par vainīgu visos ļaunuma darbos, kurus bija ierosinājis izdarīt. Kā grēkāzis tika aizsūtīts prom uz neapdzīvotu zemi, tā sātans tiks izraidīts uz pamesto zemi.Lc 256.7

  Pēc tam kad Jānis bija atklājis Kunga nākšanas ainas, viņš turpina: „Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde. Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz tūkstoš gadiem, iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši tūkstoš gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam.” (Atklāsmes 20:13)Lc 257.1

  „Bezdibenis” ataino tumsā un haosā esošo zemi. Raugoties nākotnē uz Dieva lielo dienu, Jeremija saka: „Es uzlūkoju zemi, un redzi, tā ir izpostīta un tukša”! Es uzlūkoju debesis, un tur nebija vairs gaismas! Es uzlūkoju kalnus, un redzi, tie trīc, visi pakalni šķobās! Es raugos visapkārt, un redzi, tur nav neviena cilvēka, un visi putni apakš debess ir aizlidojuši! Es raugos visapkārt, un redzi, auglīgais tīrums ir kļuvis par tuksnesi! Un visas tā pilsētas ir sagrautas pēc Tā Kunga prāta Viņa dusmu karstumā!” (Jeremijas 4:2326)Lc 257.2

  Šī zeme būs sātana un viņa ļauno eņģeļu mājas tūkstoš gadus. Piesaistīts pie zemes, viņš nevarēs doties uz citām pasaulēm, lai kārdinātu un traucētu tos, kuri nekad nav krituši. Šādā ziņā viņš ir „saistīts”. Nav palicis neviens, uz ko viņš varētu īstenot savu varu. Viņam nav dotas iespējas krāpt un graut, kas bijis viņa prieks. Raugoties nākotnē uz sātana gāšanu, Jesaja izsaucās: „Kā tu esi kritis no debesīm, tu spožā zvaigzne, tu ausekļa dēls! Kā tu esi nogāzts pie zemes, tu, kas tautas locīji! Tu gan domāji savā prātā: es kāpšu debesīs un uzcelšu savu troni augstu pār Dieva zvaigznēm, .. es būšu kā pats Visuaugstākais! Bet nu tu esi nogāzts mirušo valstībā, visdziļākā bedrē! Kas tevi redzējuši, tie tevi uzlūkos un domās sevī: vai tad šis ir tas vīrs, kura priekšā trīcēja zeme un drebēja ķēniņu valstis, kas pasauli padarīja par tuksnesi un tās pilsētas izpostīja, kas savus gūstekņus nekad neatlaida mājās?” (Jesajas 14:1217)Lc 257.3

  Sešus tūkstošus gadu sātana cietums ir saņēmis Dieva ļaudis, bet Kristus šīs ķēdes ir sarāvis un cietumniekus atbrīvojis. Esot viens kopā ar ļaunajiem eņģeļiem, sātans sāk aptvert grēka sekas: „Visi tautu ķēniņi dus mierā ar godu ikviens savā namā, bet tu esi aizmests tālu no savas dusas vietas kā nonievāts zars. .. Tu nebūsi ar viņiem kopā kapā, jo tu izpostīji savu zemi un noslepkavoji savu tautu.” (Jesajas 14:1820)Lc 257.4

  Tūkstoš gadu sātans varēs redzēt, kādas sekas ir viņa cīņai pret Dieva likumu. Viņš ļoti cieš. Tagad viņš ir atstāts, lai pārdomātu savu rīcību kopš sacelšanās un lai ar šausmām ieskatītos baisajā nākotnē, kad saņems sodu.Lc 257.5

  Tūkstoš gadu laikā starp pirmo un otro augšāmcelšanos notiek ļauno tiesa. Pāvils norāda uz to kā uz notikumu, kas seko otrajai nākšanai (1. Korintiešiem 4:5). Taisnie valdīs kā ķēniņi un priesteri. Jānis saka: „Tad es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest; .. Tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar Viņu tūkstoš gadu.” (Atklāsmes 20:4, 6)Lc 257.6

  * Vārds „dziļš” 1. Mozus 1:2 Vecās Derības grieķu tulkojumā ir „abssos”, kas lietots arī šajā Jeremijas pantā. Šis pats vārds grieķu tekstā atrodams Atklāsmes grāmatā 20:1, kas tulkots kā „bezdibenis”.Lc 257.7

  Šajā laikā „svētie tiesās pasauli”. Kopā ar Kristu viņi tiesās ļaunos, izlemjot katru lietu saskaņā ar nodarīto. Ļaunajiem ir jācieš sods saskaņā ar viņu darbiem, un tas tiek ierakstīts pretī viņu vārdiem nāves grāmatā.Lc 258.1

  Kristus un Viņa ļaudis tiesās sātanu un ļaunos eņģeļus. Pāvils saka: „Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus?” (1. Korintiešiem 6:3) Jūda saka: „Eņģeļus, kas savu augsto stāvokli nebija nosargājuši, bet savu mājokli atstājuši, Viņš mūžīgās saitēs saistītus tur ieslēgtus tumsā lielās dienas tiesai.” (Jūdas 6)Lc 258.2

  Tūkstoš gadu noslēgumā notiks otrā augšāmcelšanās. Tad ļaunie tiks uzmodināti no mirušajiem un nāks Dieva priekšā, lai „viņiem darītu pēc sprieduma”. (Psalmi 149:9) Tāpēc Jānis saka: „Pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis tūkstoš gadu.” (Atklāsmes 20:5) Jesaja par ļaunajiem saka: „Viņus iemetīs kā cietumniekus bedrē un ieslēgs cietumā un tad pēc ilgāka laika iztiesās.” (Jesajas 24:22) Lc 258.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents