Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Lielā cerība - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kristus atgriešanās apsolījumi

  Apsolījums par Kristus otro nākšanu, lai pabeigtu lielo atpestīšanas darbu, ir Svēto Rakstu galvenā tēma. Kopš Ādams un Ieva pameta Ēdenes dārzu, ticīgie ir gaidījuši Apsolītā nākšanu, kas no jauna viņus ievedīs zaudētajā Paradīzē.Lc 123.1

  Ēnohs, kurš bija septītās paaudzes pārstāvis pēc Ēdenes iedzīvotājiem un staigāja ar Dievu trīs gadsimtus, paziņoja: „Redzi, Tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem Savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu.” (Jūdas 14, 15) Savā ciešanu naktī Ījabs izsaucās: „Taču es zinu, ka mans Pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā Viņš celsies pār pīšļiem, .. savā miesā es skatīšu Dievu. Tiešām, es Viņu skatīšu pats, un manas acis Viņu redzēs, nevis kāda cita.” (Ījaba 19:2527, NKJV)Lc 123.2

  Bībeles dzejnieki un pravieši ir rakstījuši par Kristus nākšanu vārdos, kas kvēlo kā uguns. „Lai priecājas debess un līksmo zeme, lai krāc jūra un viss, kas to pilda! Lai līksmo lauks un viss, kas tur zeļ un zaļo; lai gavilē visi meža koki Tā Kunga priekšā, jo Viņš nāk, Viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas Savā patiesībā.” (Psalmi 96:1113)Lc 123.3

  Jesaja teica: „Tanī dienā sacīs: ‘Redzi, tas ir mūsu Dievs, mēs paļāvāmies uz Viņu, ka Viņš mūs izglābs! Tas ir mūsu Kungs, uz Viņu mēs cerējām! Priecāsimies un līksmosimies par Viņa žēlastību!’” (Jesajas 25:9)Lc 123.4

  Glābējs mierināja Savus mācekļus ar pārliecību, ka Viņš nāks atkal: „Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. .. Es noeimu jums vietu sataisīt. Un, kad Es būšu nogājis, .. tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis.” „Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla. Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā.” (Jāņa 14:2, 3; Mateja 25:31, 32) Eņģeļi atkārtoja mācekļiem Viņa atgriešanās apsolījumu: „Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.” (Apustuļu darbi 1:11) Un Pāvils apliecināja: „Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot ercenģeļa balsij un Dieva bazūnei.” (1. Tesaloniķiešiem 4:16) Patmas salas pravietis Jānis teica: „Redzi, Viņš nāk uz padebešiem, un Viņu redzēs katra acs.” (Atklāsmes 1:7)Lc 123.5

  Tad tiks lauzts laikmetiem ilgi valdošais ļaunuma likums: „Šīs pasaules valstība” kļūs par valstību „mūsu Kungam un Vina Svaidītajam, un Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam”. (Atklāsmes 11:15) „Tas Kungs liks zelt taisnībai un slavai visu tautu priekšā.” (Jesajas 61:11) Lc 124.1

  Tad tiks nostiprināta Mesijas miera valstība: „Tas Kungs sajūt žēlastību pret Ciānu, žēlastību pret visām tās drupu kaudzēm, Viņš padarīs visu tās tuksnešu kopu par Ēdeni un tās tuksnesīgo klajumu par Tā Kunga dārzu.” (Jesajas 51:3)Lc 124.2

  Visos laikmetos Kunga nākšana ir bijusi Viņa patieso sekotāju cerība. Ciešanās un vajāšanās „lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšana” ir bijusi „svētlaimīgā cerība”. (Titam 2:13) Pāvils norādīja uz augšāmcelšanos, kas notiks otrās nākšanas laikā, kad mirušie Kristū pamodīsies un kopā ar dzīvajiem pacelsies gaisā, lai sastaptos ar Kungu. Viņš teica: „Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienumēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem!” (1. Tesaloniķiešiem 4:17, 18) Atrodoties Patmas salā, mīļotais māceklis Jānis dzirdēja apsolījumu: „Tiešām, Es nāku drīz.” Viņa atbilde ir draudzes lūgšana: „Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” (Atklāsmes 22:20)Lc 124.3

  No pazemes cietumiem, sārtiem, ešafotiem, kur uzticīgi ticīgie un mocekļi liecināja par patiesību, cauri gadsimtiem atskan viņu ticības un cerības vēsts. Būdami „pārliecināti par Viņa personīgo augšāmcelšanos un līdz ar to par savu augšāmcelšanos, Viņam nākot,” saka viens no šiem kristiešiem, „viņi nebaidījās no nāves un tika atrasti stāvam pāri pār to.” 1Sk. Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth: Or, The Voice of the Church in All Ages, 33 1pp. Valdieši loloja to pašu ticību. Viklifs, Luters, Kalvins, Nokss, Ridlijs un Beksters ticībā raudzījās uz Kunga nākšanu. Tā bija cerība gan draudzei apustuļu laikos, gan draudzei tuksnesī un reformācijas laikā.Lc 124.4

  Pravietojums ne tikai atklāj Kristus otrās nākšanas veidu un nolūku, bet arī pastāsta mums, kā mēs varam zināt, ka šī diena tuvojas. „Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm.” (Lūkas 21:25) „Bet tanīs dienās, pēc tām bēdām, saule aptumšosies un mēness nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debess stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību.” (Marka 13:24—26) Atklāsmes saņēmējs Jānis apraksta pirmās zīmes, kas notiek pirms Kristus atgriešanās: „Notika liela zemestrīce, saule tapa melna kā saru maiss, viss mēness tapa kā asinis.” (Atklāsmes 6:12)Lc 124.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents