Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen I. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  En tiondel av inkomsten eller avkastningen

  När det gäller den mängd som Gud fordrar, har han specificerat den såsom en tiondel av inkomsten eller avkastningen. Sedan lämnas detta till människans samvete och goda hjärta, som i sin bedömning av tiondesystemet skall ha fritt spelrum. Även om det lämnas fritt för samvetet, har planen lagts fram och definierats tillräckligt för alla. Inget tvång behövs.VFF1 405.1

  Gud inbjöd människorna under den mosaiska hushållningen att ge en tiondel av sin inkomst eller avkastning. Han överlämnade i deras förvaltning detta livets goda, pund som skulle förvaltas och ges tillbaka till honom. Han har fordrat en tiondel, och hans anspråk är det minsta som människan kan återföra till honom. Han säger: Jag ger dig nio tiondelar, på samma gång som jag fordrar en tiondel, ty den är min. När människor undanhåller en rian del, rövar de från Gud. Syndoffer, spisoffer och tackoffer fordrades också förutom en tiondel av inkomsten.VFF1 405.2

  Allt det som undanhålles av det Gud fordrar - tionden av inkomsten och avkastningen - antecknas i himmelens böcker såsom röveri. Det innebär att bedra sin Skapare, och när denna försummelsesynd läggs fram för dem, är det inte nog för dem att förändra den inställning de haft och från den stunden börja med den rätta principen. Detta kommer inte att rätta till de siffror, som finns i de himmelska böckerna för förskingring av den egendom som anförtrotts åt dem att förvalta, för att återföras till Utlånat en. Ånger och bättring fordras för det otätta handlingssättet mot Gud och den grundläggande otacksamheten.VFF1 406.1

  “Menen I då, att en människa får röva från Gud? Ty I röven ‘ju från mig. Åter frågen I: ‘På vad sätt hava vi rövat från dig?’ Jo, i fråga om tionden och offergärden. Förbannelse har drabbat eder, men ändå röven I från mig, så många I ären, Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger Herren Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.” (Mal. 3: 5-10.) Ett löfte har här getts att om full tionde förs till förrådshuset, kommer Guds välsignelser att utgjutas över de lydiga.VFF1 406.2

  “Jag skall näpsa gräshopporna för eder, så att de icke mer fördärva eder frukt på marken; ej heller skola edra vinträd mer slå fel på fältet, säger Herren Sebaot. Och alla folk skola prisa eder sälla, ty edert land skall då vara ljuvligt, säger Herren Sebaot.” (Verserna 11, 12.) Om alla som bekänner sig till sanningen skulle söka nå upp till. Guds fordringar i att ge en tiondel, vilken Gud säger är hans, kommer Guds förrådshus .’!tt på ett överflödande sätt förses med medel till att genomföra det stora frälsningsverket för människan. Gud ger människan nio tiondelar, när han på samma gång: gör anspråk på en tiondel för sina heliga avsikter, på samma sätt som han har gett människan sex dagar för sitt eget arbete’ och har reserverat och satt åt sidan den sjunde dagen för sig själv. Ty liksom sabbaten, är tiondelen av avkastningen helig, Gud har reserverat den för sig själv. Han skall genomföra sitt verk på jorden med avkastningen av de medel som han har anförtrott åt människan, Gud fordrade av sitt folk fordom tre årliga sammankomster. “Tre gånger om året skall allt ditt mankön träda fram inför Herrens, din Guds, ansikte på den plats som han utväljer: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden, Men med tomma händer skall ingen träda fram inför Herrens ansikte, utan var och en skall giva, vad hans hand förmår, alltefter måttet av den välsignelse som Herren, din Gud, har givit dig.” (5 Mos. 16: 16, 17.) Inte mindre än en tredjedel av deras inkomster avskildes till heliga och religiösa ändamål.VFF1 406.3

  Närhelst Guds folk, i vilken tid av vår världs historia det än må ha varit, villigt och glatt har genomfört hans plan, när det gäller systematiska kärleksgärningar, gåvor och offer, har de upplevt det säkra löftet om att framgång skulle åtfölja allt deras arbete, i de proportioner som de har varit lydiga hans fordringar. När de erkände Guds anspråk och gick in under dem, i det att de ärade honom med sina tillgångar, fylldes deras lador med överflöd. Men när de rövade tionde och offer från Gud, blev de nogsamt medvetna om att de inte endast rövade från honom, utan även från sig själva, ty han begränsade sina välsignelser till dem i samma proportion som deras offer begränsades till honom.VFF1 407.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents