Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen I. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Familjereligion

  Jag har fått se den höga, ansvarsfyllda ställning, som Guds folk borde ha. De är jordens salt och världens ljus, och de måste leva som Jesus levde. De kommer att få gå igenom stora svårigheter. Den nuvarande tiden är fylld av strid och prövningar. Vår Frälsare säger: “Den som vinner seger, honom skall jag låta sitta med mig på min tron, likasom jag själv har vunnit seger och satt mig med min Fader på hans tron.” (Upp. 3: 21.) Lönen ges inte till alla som bekänner sig vara Kristi efterföljare, utan till dem som övervinner, som han övervann. Vi måste studera Kristi liv och lära oss vad det betyder att bekänna hans namn inför världen.VFF1 109.1

  För att vi skall kunna bekänna Kristus, måste vi äga honom. Ingen kan i sanning bekänna Kristus, om inte Kristi sinne och ande är i honom. Om det att ha ett sken av gudsfruktan eller att erkänna sanningen alltid vore att bekänna Kristus, då kunde vi säga: Bred är den väg som leder till livet och många är de som finner den. Vi måste förstå vad det betyder att bekänna Kristus och på vilket sätt vi förnekar honom. Det är möjligt att med vita läppar bekänna Kristus och ändå i våra gärningar förneka honom. Andens frukter visar sig i livet och är en bekännelse av honom. Om vi har försakat allt för Kristus, kommer våra liv att vara ödmjuka, vårt samtal om de himmelska tingen och vårt levnadssätt att vara utan anmärkning. Sanningens mäktiga och renande inflytande på sinnet och Kristi karaktär förverkligad i livet, är att bekänna honom. Om det eviga livets ord sås i våra hjärtan, kommer också rättfärdighetens och fridens frukt att visa sig.VFF1 109.2

  Vi kan förneka Kristus i våra liv genom att ge efter för kärlek till maklighet och själviskhet, genom att skämta och att söka världens ära. Vi kan förneka honom genom vårt beteende och genom att efterlikna världen, genom den stolta blicken och de påkostade kläderna. Endast genom att ständigt leva i en uthållig vaksamhet, och genom ihärdig och nästan oavbruten bön, skall vi bli lämpliga att i våra liv visa Kristi karaktär eler sanningens helgande inflytande. Många driver Kristus från sina familjer genom otålighet och en lidelsefull anda. Sådana har mycket att övervinna i detta sammanhang.VFF1 110.1

  Den nuvarande mänskliga familjens försvagade tillstånd visades mig. Varje generation har blivit allt svagare och svagare, och sjukdomar av alla slag plågar människosläktet. Tusentals fattiga människor med deformerade, sjukliga kroppar, och sönderslitna nerver och fördunklade sinnen hankar sig fram i ett bedrövligt tillstånd. Satans makt över den mänskliga familjen tilltar. Om Herren inte snart skulle komma för att förgöra hans makt, skulle jorden snart vara utan människor.VFF1 110.2

  Jag fick se att Satan i synnerhet söker utöva sin makt över Guds folk. Många framställdes för mig i en tvivlande, hopplös situation. Kroppens försvagade tillstånd påverkar sinnet. En slug och mäktig fiende följer oss i spåren och använder all sin styrka och ‘Slughet för att få oss att vika av från den rätta vägen. Och det är alltför ofta så att Guds folk inte är vakande. Därför är de okunniga om Satans påfund. Han verkar på ett sådant sätt som döljer honom för deras syn. Ofta vinner han sitt syfte.VFF1 110.3

  Många bröder har investerat sina pengar i patenträttigheter och andra företag och har förmått andra, som inte kunde bära bekymren och omsorgerna för sådana affärer, att intressera sig för dem. Deras ängsliga och överansträngda sinnen påverkar allvarligt deras redan sjuka kroppar, och då de sedan ger efter för missmod leds de till förtvivlan. De förlorar tron på sig själva och tror att Gud har övergett dem och vågar inte tro att han vill vara nådig emot dem. Dessa stackars människor kommer inte att lämnas åt Satans kontroll. De kommer att finna sin väg genom mörkret och på nytt befästa sin vacklande tro på Guds löften. Han kommer att befria dem och vända deras sorg och suckan i frid och glädje. Men det visades mig att de måste lära sig genom sitt lidande och låta patenträttigheter och andra liknande företag vara ifred. De skulle inte ens tillåta sina bröder att ‘smickra sig och locka sig in i sådana företag, ty deras förväntningar kommer inte att för” verkligas, utan i stället kommer de att värnlösa kastas på fiendens slagfält.VFF1 110.4

  Medel som skulle ges till Guds förrådshus för att användas till spridningen av Guds sanning, har mer än förlorats, när de investeras i en del av dessa moderna uppfinningar. Om några som bekänner sig till sanningen, känner sig fria att engagera sig i dessa patenträttigheter och uppfinningar och är kapabla därtill, borde de inte gå till sina trosbröder för att få dem att vara med i att tillverka dessa patent, utan gå till icke troende. Låt inte ditt namn och bekännelsen att du är adventist, bedra dina bröder, som önskar avskilja sina medel åt Gud. Sök i så fall i stället upp män i världen, vilka inte har något som helst intresse i att påskynda Guds verk, och låt dem investera sina pengar.VFF1 111.1

  Nödvändigheten att öppna våra hem och våra hjärtan för Herren visades mig. När vi på allvar börjar arbeta för oss själva och våra familjer, kommer vi att få Guds hjälp. Det visades mig att enbart helighålla sabbaten och att bedja morgon och kväll inte är positiva tecken på att vi är kristna. Alla dessa yttre ting kan strikt följas, men likväl kan verklig gudsgemenskap saknas. Han “som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss fån all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.” (Tit. 2: 14.) Alla som bekänner sig vara Kristi efterföljare borde ha sitt eget sinne under kontroll, och inte tillåta sig själva att tala retligt och otåligt. Maken och fadern skulle behärska alla otåliga ord som han är i färd att tala. Han borde tänka på följderna av vad han säger, ty annars kommer det att lämna sorg och fördärv efter sig.VFF1 111.2

  Svagheter och sjukdomar drabbar särskilt kvinnor. Familjens lycka beror mycket på hustrun och modem. Om hon är svag och nervös och tvingas att överanstränga sig genom arbete, blir sinnet betryckt, ty det påverkas av kroppens trötthet, och då möts hon alltför ofta av kyla och ett reserverat sätt från maken. Om inte allt flyter så behagligt som han kunde önska, lägger han skulden på hustrun och modern. Han är många gånger helt obekant med hennes bekymmer och bördor, och vet inte alla gånger hur han skall förstå henne. Han inser inte att han hjälper den store fienden i hans verk att riva ned.VFF1 112.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents