Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen I. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Satans villfarelser

  Satan är upphovsmannen till de ,lögner han använder för att förvilla. Han började striden i himmelen mot Guds regerings grundvalar. Allt sedan dess har han fortsatt med sitt uppror mot Guds lag. Han har fått stora skaror av bekännande kristna att förkasta det fjärde budet. Detta bud ger en klar bild av den levande Guden. Satan har tagit bort de tio budens ursprungliga sabbat, och i dess ställe insatt en av veckans arbetsdagar.VFF1 126.3

  Den stora ursprungliga lögn han framställde för Eva i Eden, “Ingalunda skolen I dö” (1 Mos. 3: 4), var den första felaktiga teorin om själens odödlighet. Den har framförts med framgång och dess resultat är förskräckligt. Han har verkat så att många har tagit emot denna felaktiga teori såsom sanning och predikanter återger den, sjunger om den och ber därom.VFF1 127.1

  Att det inte finns någon verklig djävul, samt att det finns en prövotid efter det att Jesus har kommit, håller snabbt på att bli populära uppfattningar. Bibeln framställer klart och tydligt att varje persons öde ‘redan är för alltid bestämt när Herren kommer tillbaka. “Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den ‘som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Se, jag kommer snart och har med mig min lön för att vedergälla var och en efter som hans gärningar äro.” (Upp. 22: 11, 12.)VFF1 127.2

  Satan använder sig av dessa populära uppfattningar för att dölja sig själv. Han kommer till stackars, bedragna, dödliga människor genom den moderna spiritualismen, vilken inte lägger några band på dem som inte är andligt sinnade. Om den efterföljs skiljer den familjer åt, uppväcker avundsjuka och hat och ger frihet åt de mest förnedrande böjelser. världen vet ännu alltför litet om spiritualismens nedbrytande inflytande. Ridån drogs åt sidan och mycket av dess förskräckliga verk uppenbarades för mig. Jag fick se några som hade haft en spiritualistisk erfarenhet och sedan förkastat den. De bävade när de tänkte på hur nära de kom det slutliga fördärvet. De hade förlorat kontrollen över sig själva, och Satan lyckades få dem att göra det som de avskydde. Men till och med dessa har endast en svag ide om vad spiritualismen verkligen är. Förkunnare, som Satan inspirerar, kan vältaligt försköna detta djävulska monster, dölja hans avskyvärdhet och framställa det för många som mycket vackert. Men det kommer direkt från hans sataniska högsäte. Han gör anspråk på rätten att kontrollera alla som tar befattning med sådant, ty de har vågat sig in på förbjuden mark och förlorat sin Skapares beskydd.VFF1 127.3

  En del andligt svaga människor har blivit så fascinerade av spiritualistiska lärares vältaliga ord, att de har gett efter för dess inflytande. Efteråt har de insett dess förödande natur och skulle vilja förkasta det och fly från det, men kan det inte. Satan håller dem kvar genom sin makt och är inte villig att släppa dem fria. Han vet att de säkert är hans, så länge han har dem under sin särskilda kontroll. Om de en gång frigör sig från hans makt kan han dock aldrig mer förleda dem till att återigen tro på spiritualismen och ställa sig direkt under hans kontroll.VFF1 128.1

  Det enda sätt på vilket sådana arma människor kan övervinna Satan är att lära sig skilja mellan rena bibliska sanningar och felaktiga uppfattningar. När de erkänner Bibelns anspråk söker de sig dit där de kan få hjälp. De borde uppmana sådana som har en andlig erfarenhet och som har tro på Guds löften, att bedja den mäktige Befriaren om hjälp för dem. Det kommer att bli en verklig närkamp. Satan kommer att ge ytterligare kraft åt de onda änglar som har behärskat dessa personer. Men om Guds heliga med djup ödmjukhet fastar och ber skall de genom sina böner vinna seger. Jesus kommer att ge befallning åt heliga änglar att stå emot Satan. Därför kommer han att drivas bort och hans makt över dessa plågade människor att brytas. “Han svarade dem: ‘Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta.’” (Mark. 9: 29.)VFF1 128.2

  De populära förkunnarna kan inte framgångsrikt motstå spiritualismen. De har ingenting de kan skydda sina hjordar med mot detta nedbrytande inflytande. Mycket av spiritualismens sorgliga resultat vilar på denna tids förkunnare, ty de har förkastat det bibliska budskapet och i dess ställe föredragit lögnaktiga teorier. Den osanning som Satan framförde till Eva om själens odödlighet - “Ingalunda skolen I dö” - har de framfört från talarstolen, och folket har tagit emot den som biblisk sanning. Detta är spiritualismens grund. Guds ord lär ingenstans att människan har en odödlig själ. Odödlighet är något som endast Gud äger. “Han som allena har odödlighet och bor i ett ljus, dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.” (1 Tim. 6: 16.)VFF1 128.3

  Guds ord är, när det blir rätt förstått och tillämpat, det enda skydd som finns mot spiritualismen. Ett evigt brinnande helvete predikas från talarstolarna så att Guds välvilliga karaktär i stället framställs som kärlekslös och on4. De vill göra honom till den värsta tyrannen i universum. Denna vittspridda lära har vänt tusentals människor till universalism, trolöshet och ateism. Guds ord är entydigt. Det är en rak kedja av sanningar som kommer att visa sig vara ett ankare för dem som är villiga att ta emot det, även om de måste offra sina omhuldade missuppfattningar. Det kommer att rädda dem från dessa förskräckliga villfarelser i denna farliga tid. Satan har förlett olika församlingars pastorer så att de håller fast vid dessa populära men felaktiga läror, på samma sätt som han ledde judarna att i sin blindhet hålla fast vid offersystemet och korsfästa Kristus. Förkastandet av .sanningens ljus lämnar människor som fångar - Satans förvillade undersåtar. Ju större ljus de förkastar, desto större kommer förvillelsens makt och det mörker att bli, som kommer över dem.VFF1 129.1

  Jag fick se att Guds sanna folk är jordens salt och världens ljus. Gud väntar en fortgående tillväxt i sanningens kunskap och en fortsatt vandring på helighetens väg. Då kommer de att förstå när Satan uppenbarar sig och i Jesu styrka kunna stå honom emot. Satan kommer att kalla skaror av onda änglar till sin hjälp för att förhindra en enda människas strävan att gå framåt, och om möjligt vrida honom ur Kristi hand.VFF1 129.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents