Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Vägledning För Församlingen I. - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vår enda trygghet

  Vår enda trygghet finner vi genom att söka efter sanningen i Guds ord, såsom man söker efter gömda skatter. Sådana ämnen som sabbaten, människans natur och Jesu vittnesbörd är de viktiga sanningar som vi måste förstå. De kommer att visa sig vara Guds folks ankare i dessa bekymmersamma tider. Människomorna förkastar Guds ords sanningar: “Därför att de icke gå vo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen.” (2 Tess. 2: 10, 11.)VFF1 105.1

  De mest tygellösa och fördärvade smickras i högsta grad av dessa sataniska andar, vilka de tror är deras döda vänners andar och därför blir de “uppblåsta genom sitt köttsliga sinne”, och håller sig inte till honom “som är huvudet, honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud, i det att den av sina ledglogar och senor får bistånd och sammanhållning”. (Kol. 2: 19.) De förnekar därmed honom som ger kroppen styrka, så att varje lem kan stärkas genom Guds kraft.VFF1 105.2

  Fåfäng filosofi. Kroppens lemmar kontrolleras av huvudet. Spiritualisterna har förkastat huvudet och tror att kroppens lemmar själva måste handla och att enligt vissa av naturens föregivna lagar en utveckling mot en fortskridande fullkomning skulle komma till stånd. “Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke här frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.” “Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig. Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra. Om någon icke förbliver i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp.” (Joh. 15: 1, 2,4-6.)VFF1 106.1

  Kristus är källan till vår styrka. Han är vinträdet, vi är grenarna. Vi måste få näring från det levande vinträdet. Om vi blir berövade vinträdets styrka och näring är vi såsom kroppens lemmar utan huvud. I en sådan ställning önskar Satan att vi skall vara, för att han skall kunna kontrollera oss som han önskar. Han verkar “med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåva kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder och Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen.” (2 Tess. 2: 10, 11.) Spiritualismen är en lögn. Den har sin grund i den första lögnen: “Ingalunda skolen I dö.” (1 Mos. 3: 4.) Tusentals människor har avskurit sig från huvudet, och resultatet är att dessa lemmar handlar utan Jesus som sitt huvud, och en annan leder deras kropp. Satan kontrollerar dem.VFF1 106.2

  Det visades mig att Satan inte kan bestämma över människors ,sinnen med mindre de har överlåtit sig åt honom. De som lämnar sanningens väg, är i en mycket stor fara. De skiljer sig från Gud och från hans heliga änglars omsorg. Satan är alltid på vakt efter att förgöra människor och börjar med att framställa sina förvillelser för dem. Sådana är i den allra största fara. Om de inser och försöker att stå emot mörkrets makter och befria sig själva från Satans snaror, finner de att det inte är lätt. De har med avsikt vågat sig in på Satans mark, och han gör anspråk på dem som sina. Han tvekar inte att använda all sin makt och till sin hjälp använda hela ‘sin onda härskara för att bara vrida en enda människa ur Kristi hand.VFF1 107.1

  De som har inbjudit djävulen att fresta sig, kommer att göra desperata ansträngningar att befria sig från hans makt. Men när de själva börjar göra ansträngningar kommer Guds änglar, som de har bedrövat, till deras räddning. Satan och hans änglar är ovilliga att släppa sitt byte. De tar upp kampen med de heliga änglarna och striden är fruktansvärd. Om de som har handlat så felaktigt, fortsätter att bedja och i djup ödmjukhet bekänner sina synder, kommer änglar som övergår de onda i styrka, att fortsätta striden och lösa dem från de onda änglarnas makt.VFF1 107.2

  När ridån lyftes åt sidan och jag fick se vår tids fördärv blev mitt hjärta sjukt, och min ande förlorade sin kraft. Jag såg att jordens inbyggare höll på att fylla ogudaktighetens bägare till randen. Guds vrede är upptänd och kan inte mera hållas stilla förrän syndarna på denna jord är förgjorda. Satan är Kristi personlige fiende. Han är upphovsmannen till och ledare för allt uppror i himmel och på jord. Hans vrede tilltar även om vi inte förstår hans makt. Om våra ögon kunde öppnas och vi fick ,se den fallne ängelns verksamhet med dem som känner sig trygga och betraktar sig själva som säkra, skulle vi inte känna oss trygga. Onda änglar är oss på spåren varje ögonblick. Vi förutsätter att onda människor är beredda att handla som Satan föreslår, men under det att våta sinnen är oskyddade mot hans osynliga medhjälpare, ändrar de arbetssätt och utför under och märkliga ting i vår åsyn. Kr vi dåberedda att stå emot dem med Guds ord, det enda vapen som är framgångsrikt?VFF1 107.3

  Många frestas att erkänna dessa under såsom om de vore från Gud. De sjuka kommer att göras friska i vår närvaro. Under kommer att utföras inför våra ögon. Kr vi beredda för det prov som väntar oss, när Satans lögnaktiga under skall bli mer och mer uppenbara? Kommer inte många att bli snärjda? Genom att förkasta Gods buds klara sanningar, och ge rum för falska föreställningar, bereds mångas sinnen att ta emot dessa lögnaktiga under. Vi måste alla just nu ikläda oss hela vapenrustningen för den kamp i vilken vi snart skall utvecklas. Tro på Guds ord, studera under bön och praktisera det du lär, ty det är vårt enda skydd mot Satans makt och det kommer att leda oss igenom som segrare på grund av Jesu Kristi blod.VFF1 108.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents