Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
ມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງການຮັກສາ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ທໍາມະຊາດບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າ

  ພຣະຫັດຖະກິດຂອງພຣະເຈົ້າໃນທໍາມະຊາດນັ້ນບໍ່ໄດ້ແມ່ນພຣະອົງເອງໃນທໍາ ມະຊາດທໍາມະຊາດບໍ່ແມ່ນພຣະເຈົ້າສິ່ງຕ່າງໆໃນທໍາມະຊາດ ລ້ວນເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງພຣະລັກສະນະແລະລິດທານຸພາບຂອງພຣະເຈົ້າແຕ່ເຮົາຈະຕ້ອງບໍ່ຖືວ່າທໍາມະ ຊາດເປັນພຣະເຈົ້າມະນຸດຜູ້ມີທັກສະໃນງານສິລະປະຍ່ອມສາມາດສັນສ້າງຜົນງານທີ່ ສວຍສົດງົດງາມໄດ້ອັນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມຍາມເມື່ອໄດ້ເຫັນແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປີດເຜີຍ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທີ່ອອກແບບໃຫ້ແກ່ເຮົາແຕ່ຜົນງານທີ່ຖືກສ້າງ ຂຶ້ນຍ່ອມບໍ່ແມ່ນຜູ້ສ້າງຜູ້ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບຄໍາສັນລະເສີນບໍ່ແມ່ນຕົວຜົນງານແຕ່ເປັນຜູ້ທີ່ສ້າງ ສັນສິ່ງນັ້ນຂຶ້ນມາຕ່າງຫາກ ດັ່ງນັ້ນໃນຂະນະທີ່ທໍາມະຊາດເປັນສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງພຣະດໍາ ຣິຂອງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນທໍາມະຊາດ ແຕ່ເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງທໍາມະຊາດທີ່ສົມຄວນ ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນມແ 421.4

  “ມາເຖິດໃຫ້ເຮົານະມັດສະການກາບລົງ
  ໃຫ້ເຮົາຄຸກເຂົ່າລົງຕໍ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງພວກເຮົາ”
  “ທີ່ເລິກຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢູ່ໃນພຣະຫັດຂອງພຣະອົງ
  ທີ່ສູງຂອງພູເຂົາເປັນຂອງພຣະອົງດ້ວຍ
  ທະເລເປັນຂອງພຣະອົງເພາະພຣະອົງຊົງສ້າງມັນ
  ແລະພຣະຫັດຂອງພຣະອົງຊົງປັ້ນແຜ່ນດິນ”
  ມແ 422.1

  ເພງ ສັນລະເສີນ 95:6;95:4,5

  “ພຣະອົງຜູ້ຊົງສ້າງດາວລູກໄກ່ແລະດາວໄຖ
  ຜູ້ຊົງປ່ຽນຄວາມມືດທຶບໃຫ້ເປັນຮຸ່ງເຊົ້າ
  ແລະຊົງເຮັດກາງເວັນມືດຢ່າງກາງຄືນ”
  “ພຣະອົງຜູ້ປັ້ນພູເຂົາແລະສ້າງພາຍຸ
  ແລະຊົງປະກາດພຣະດໍາຣິຂອງພຣະອົງແກ່ມະນຸດ”
  “ຜູ້ຊົງສ້າງຫ້ອງຊັ້ນເທິງໄວ້ໃນສະຫວັນ
  ແລະຕັ້ງຟ້າຄອບໄວ້ທີ່ພື້ນໂລກ”
  “ຜູ້ຊົງຮຽກເອີ້ນນໍ້າທະເລມາ
  ແລ້ວເທນໍ້ານັ້ນເທິງພື້ນໂລກ
  ພຣະນາມຂອງພຣະອົງຄືພຣະຢາເວ”
  ມແ 422.2

  ອາໂມດສ໌ 5:8,4:13,9:6 (THSV) {MH 413.2}