Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
ມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງການຮັກສາ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ຄວາມຈຳເປັນຂອງການລະທີ້ມຕົນ

  ໄພອັນຕະລາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງມະນຸດຄືການຫຼອກລວງຕົນເອງ ແລະການຫຼົງ ວາງໃຈໃນຕົນເອງແລະດ້ວຍເຫດນີ້ຈຶ່ງເຫີນຫ່າງໄປຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເປັນບໍ່ເກີດແຫ່ງ ກຳລັງຄວາມຮູ້ສຶກ ຝັກໄຝ່ໂດຍທຳມະຊາດໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ດ້ວຍພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ວິນຍານຂອງເຮົາຕາຍດ້ານຕໍ່ສິນທຳ ແລະຄວາມຊອບທຳຖ້າເຮົາບໍ່ເຂົ້າສະນິດກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ເຮົາບໍ່ອາດຕ້ານທານ ຕໍ່ອິດທິພົນອັນຊົ່ວຮ້າຍຂອງການຕາມໃຈຕົນເອງແລະການຮັກຕົນເອງແລະການທົດລອງ ຂອງຄວາມຜິດບາບໄດ້ {MH 455.3}ມແ 474.4

  ເພື່ອຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະຄຣິດ ເຮົາຕ້ອງຕະໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງ ເຮົາ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ແຈ້ງໃນຕົວເຮົາເອງຜູ້ທີ່ຮູ້ຕົນວ່າເປັນຄົນບາບເທົ່ານັ້ນທີ່ພຣະ ຄຣິດຈະຊ່ວຍໃຫ້ລອດໄດ້ ເມື່ອໃດກໍຕາມທີ່ເຮົາຕະໜັກວ່າຕົວຂອງເຮົາໝົດຫົນທາງ ຢ່າງສິ້ນເຊິງທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງທັງໝົດແລ້ວນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈະສຳຜັດເຖິງລິດທານຸພາບ ຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ {MH 455.4}ມແ 475.1

  ການລະຖີ້ມຕົນນີ້ບໍ່ແມ່ນລົງມືເຮັດເມື່ອຄັ້ງເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຄຣິດສະຕຽນເທົ່ານັ້ນ ໃນທຸກໆຍ່າງກ້າວທີ່ມຸ້ງໄປສູ່ສະຫວັນການລະຖີ້ມຕົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການໄຄ່ຄວນແລະ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ການເຮັດຄວາມດີຂອງເຂົາທັງປວງຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສລິດອຳນາດທີ່ຢູ່ພາຍ ນອກຕົວຂອງເຮົາເອງດ້ວຍເຫດນີ້ຈິດໃຈຂອງເຮົາຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສະແຫວງຫາພຣະເຈົ້າ ຢູ່ສະເໝີເຮົາຕ້ອງສາລະພາບບາບດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຈິງແລະຖ່ອມຈິດໃຈລົງຕໍ່ໜ້າພຣະ ພັກຂອງພຣະອົງສະເໝີ ໄພອັນຕະລາຍຫຼາກຫຼາຍຕ່າງລາຍລ້ອມຕົວເຮົາແລະເຮົາຈະມີ ຄວາມປອດໄພກໍຕໍ່ເມື່ອເຮົາສຳນຶກເຖິງຄວາມອ່ອນແອຂອງຕົນເອງ ແລະຍຶດໝັ້ນໃນ ຄວາມເຊື່ອຕໍ່ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຜູ້ຊົງມະຫິດທິລິດເທົ່ານັ້ນ {MH 455.5}ມແ 475.2