Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
ມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງການຮັກສາ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ຄ່າຈ້າງຕອບແທນ

  ເມື່ອພຣະຄຣິດຊົງເອີ້ນເຫຼົ່າສາວົກໃຫ້ຕິດຕາມພຣະອົງນັ້ນ ພຣະອົງຊົງບໍ່ໄດ້ສະ ເໜີວ່າຈະປະທານຄວາມຫວັງອັນເລີດລອຍໃນຊີວິດນີ້ໃຫ້ແກ່ສາວົກເຫຼົ່ານັ້ນ ພຣະອົງຊົງ ບໍ່ໄດ້ສັນຍາແກ່ເຂົາທັງຫຼາຍວ່າຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼືກຽດຊັງທາງໂລກຫຼືເງື່ອນໄຂຄ່າ ຕອບແທນທີ່ເຂົາທັງຫຼາຍຄວນຈະໄດ້ຮັບກັບພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ເພື່ອຈະຟັງພຣະວາ ທະຂອງພຣະອົງແລະຮ່ວມຮັບໃຊ້ພາລະກິດຂອງພຣະອົງ {MH 479.3}ມແ 502.2

  ເຫຼົ່າສາວົກທີ່ໄດ້ຮັບການຮຽກກ່ອນໜ້າກໍເປັນເຊັ່ນນີ້ຄືກັນ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງ ຮັບສັ່ງໃຫ້ເປໂຕແລະສະຫາຍຂອງເຂົາຕິດຕາມພຣະອົງໄປນັ້ນເຂົາທັງໝົດກໍປະຖີ້ມເຮືອ ແລະອວນຕິດຕາມພຣະອົງໄປໃນທັນທີ ສາວົກເຫຼົ່ານີ້ ບາງຄົນມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ຕ້ອງເພິ່ງ ພາອາໃສເຂົາທັງຫຼາຍໃນການລ້ຽງດູ ແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ ເຂົາທັງຫຼາຍກໍບໍ່ໄດ້ລັງເລໃຈແລະຖາມວ່າ “ຂ້າພຣະອົງຂະທຳມາຫາລ້ຽງຄອບຄົວຢ່າງໃດ” ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນເຊື່ອຟັງການຊົງຮຽກແລະຕໍ່ມາໃນພາຍຫຼັງເມື່ອພຣະເຢຊູຕັດຖາມວ່າ “ເມື່ອເຮົາໄດ້ທ່ານທັງຫຼາຍອອກໄປ ໂດຍບໍ່ມີຖົງເງິນ ບໍ່ມີຍ່າມ ບໍ່ມີຖົງຕີນ ນັ້ນທ່ານ ຂັດສົນສິ່ງໃດຫຼືບໍ່” ເຂົາທັງຫຼາຍກໍທູນຕອບວ່າ “ບໍ່ມີ” ລູກາ 22:35 {MH 480.1}ມແ 502.3

  ມື້ນີ້ພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດຊົງຮຽກເຮົາຄືດັ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງເອີ້ນມັດທາຍແລະໂຢຮັນ ລວມທັງເປໂຕມາຮັບໃຊ້ໃນພາລະກິດຂອງພຣະອົງ ຖ້າຫາກຄວາມຮັກຂອງພຣະ ອົງແຕະຕ້ອງຈິດໃຈຂອງເຮົາເຮົາຈະເປັນຜູ້ຊື່ນຊົມຍິນດີທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານກັບພຣະຄຣິດ ແລະເຮົາຈະບໍ່ຫວັ່ນວິຕົກທີ່ຈະວາງໃຈໃນການພິທັກຮັກສາຂອງພຣະອົງ ຖ້າເຮົາຍຶດໝັ້ນ ພຣະເຈົ້າເປັນກຳລັງຂອງເຮົາເຮົາກໍຈະເຂົ້າໃຈໄດຢ່າງຊັດເຈນເທິງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບເຖິງຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະຖືກກະຕຸ້ນໂດຍຈຸດປະສົງທີ່ ສະງ່າງາມເຊິ່ງຈະຍົກຊູເຮົາໃຫ້ຢູ່ເໜືອຈຸດມຸ້ງໝາຍທີ່ໂຫດຮ້າຍ {MH 480.2}ມແ 503.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents