Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
ມະຫັດສະຈັນ ແຫ່ງການຮັກສາ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  ໜັງສືນິຍາຍປະລັມປະລາແລະເທບນິຍາຍ

  ໃນການສຶກສາຮຳ່ຮຽນຂອງເດັກໆແລະຄົນໜຸ່ມສາວໃນປະຈຸບັນ ໜັງສືຕຳນານ ປະລຳປະລາແລະເທບນິຍາຍຮ່ວມທັງເລື່ອງທີ່ແຕ່ງຂຶ້ນມາ ເຂົ້າມາມີບົດບາດສຳຄັນຢູ່ບໍ່ ໜ້ອຍໜັງສືປະເພດນີ້ມີການໃຊ້ກັນຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆແລະມີຢູ່ໃນຫຼາຍໆຄອບຄົວ ບິດາມານດາທີ່ເປັນຄຣິດສະຕຽນອະນຸຍາດໃຫ້ລູກໆອ່ານໜັງສືທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງບໍ່ ແທ້ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງໃດ ເມື່ອເດັກໆຖາມເຖິງຄວາມໝາຍຂອງເລື່ອງທີ່ອ່ານຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບ ຄຳສອນຂອງບິດາມານດາກໍຈະຕອບວ່າເລື່ອງເຫຼົ່ານັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຈິງ ແຕ່ການຕອບ ເຊັ່ນນີ້ບໍ່ໄດ້ລົບລ້າງຜົນຮ້າຍຈາກການອ່ານໜັງສືເຫຼົ່ານີ້ ຂໍ້ຄິດທີ່ປະກົດໃນໜັງສືເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ລົບລ້າງຜົນຮ້າຍຈາກການອ່ານໜັງສືເຫຼົ່ານີ້ ຂໍ້ຄິດທີ່ປະກົດໃນໜັງສືເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊັກນຳ ເດັກໆໄປໃນທາງທີ່ຜິດແລະຖ່າຍທອດທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈອມປອມພ້ອມກັບປູກຝັງ ແລະເພາະລ້ຽງຄວາມປາຖະໜາໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມຈິງ {MH 446.3}ມແ 463.2

  ການໃຊ້ໜັງສືປະເພດດັ່ງກ່າວຢ່າງແພ່ຫຼາຍໃນທຸກວັນນີ້ ເປັນອຸບາຍກົນລວງຢ່າງ ໜຶ່ງ ຂອງຊາຕານມັນພະຍາຍາມບ່ຽງເບນຈິດໃຈຂອງຄົນໜຸ່ມສາວແລະຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງ ໄປຈາກໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນການຝຶກຝົນອຸປະນິໃສທີ່ດີງາມ ມັນຕັ້ງໃຈທຳລາຍເດັກໆແລະ ຄົນໜຸ່ມສາວ ດ້ວຍເລື່ອງຫຼອກລວງຈິດວິນຍານທີ່ມັນກຳລັງກະຈາຍຈົນເຕັມລົ້ນຢູ່ໃນ ໂລກມັນຈຶ່ງພະຍາຍາມຫັນເຫຈິດໃຈຂອງຄົນໜຸ່ມສາວໃຫ້ຫ່າງເຫີນຈາກພຣະວັດຈະ ນະຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະດ້ວຍເຫດນີ້ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຮຽນຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງຊຶ່ງຈະເປັນເກາະ ປ້ອງກັນເຂົາທັງຫຼາຍ {MH 447.1}ມແ 463.3

  ໜັງສືທີ່ບິດເບືອນຄວາມຈິງຈະຕ້ອງບໍ່ຕົກຢູ່ໃນມືຂອງເດັກໆແລະຄົນໜຸ່ມສາວ ບົນເສັ້ນທາງຂອງການໄຝ່ຫາການສຶກສາແລະຮຳ່ຮຽນ ຈົ່ງຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເດັກໆຮັບຄວາມຮູ້ ໃດທີ່ຈະການເປັນເມັດພັນແຫ່ງຄວາມຜິດບາບ ຫາກຜູ້ມີຄວາມຄິດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ຂ້ອງ ແວະກັບໜັງສືເຫຼົ່ານີ້ ເຂົາທັງຫຼາຍກໍຈະມີຄວາມປອດໄພກວ່າຫຼາຍແລະດ້ວຍແບບຢ່າງ ແລະອິດທິພົນຂອງການດຳເນີນໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາທັງຫຼາຍຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນຄົນໜຸ່ມສາວໃຫ້ພົ້ນຈາກການທົດລອງໄດ້ງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນ {MH 447.2}ມແ 464.1

  ເຮົາມີໜັງສືອີກຫຼວງຫຼາຍທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມຈິງໃນທາງຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຄົນ ທັງຫຼາຍທີ່ກະຫາຍສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສະແຫວງຫາຈາກນໍ້າພຸທີ່ບໍ່ບໍລິ ສຸດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຕັດໄວ້ວ່າ:ມແ 464.2

  “ອຽງຫູຂອງເຈົ້າແລະຟັງຖ້ອຍຄຳຂອງນັກປາດ
  ແລະເອົາໃນໃສ່ຄວາມຮູ້ຂອງເຮົາ...
  ເພື່ອຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຈົ້າຈະຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ
  ເຮົາໃຫ້ແຈ້ງປະຈັກໃນວັນນີ້ແມ່ນເພື່ອແກ່ໂຕເຈົ້າເອງ
  “ເຮົາໄດ້ຂຽນໃຫ້ເຈົ້າເຖິງສິ່ງວິເສດນັກ
  ເຖິງເລື່ອງການປຶກສາແລະຄວາມຮູ້ແລ້ວແມ່ນບໍ່”
  “ເພື່ອສຳແດງແກ່ເຈົ້າວ່າສິ່ງໃດຖືກແລະແທ້ຈິງ
  ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ຈິງແກ່ຜູ້ທີ່ເຈົ້າໃຊ້ໄປ”
  “ພຣະອົງຊົງສະຖາປະນາກົດເກນໄວ້ໃນຢາໂຄບ
  ແລະຊົງແຕ່ຕັ້ງກົດໝາຍໄວ້ໃນອິສະລາເອນ
  ຊຶ່ງພຣະອົງຊົງບັນຊາແກ່ບັນພະບູລຸດຂອງເຮົາ ວ່າໃຫ້ແຈ້ງເລື່ອງລາວເຫຼົ່າແກ່ລູກຫຼານຂອງເຂົາ”
  “ເຮົາ...ຈະບອກແກ່ຊາດພັນທີ່ກຳລັງເກີດມາ
  ເຖິງພະລາຊະກິດອັນຄວນສັນລະເສີນຂອງພຣະເຈົ້າ
  ແລະລິດທານຸພາບຂອງພຣະອົງ
  ແລະການອັດສະຈັນຊຶ່ງພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທຳ”
  “ເພື່ອຊາດພັນລຸ້ນຕໍ່ໄປຈະຮູ້ເລື່ອງ
  ຄືລູກຫຼານທີ່ຈະເກີດມາ
  ແລະທີ່ຈະລຸກຂຶ້ນບອກລູກຫຼານຂອງເຂົາ
  ເພື່ອເຂົາຈະຕັ້ງຄວາມຫວັງຂອງເຂົາໃນພຣະເຈົ້າ”
  “ພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າກະທຳໃຫ້ມັ້ງຄັ່ງ
  ແລະພຣະອົງບໍ່ໄດ້ແຖມຄວາມໂສກເສົ້າໄວ້ດ້ວຍ”
  ມແ 464.3

  ສຸພາສິດ 22:17,21; ເພງສັນລະເສີນ 78:5,4,6,7;
  ສຸພາສິດ 10:22 {MH 447.3}

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents