Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  “UYihlo uya kubiza”

  Sandula ke isithunywa esivela ezulwini, ngelizwi elabanga umhlaba ukuba unyikime, sadanduluka, sathi, “Wena Nyana kaThixo, uYihlo uya kubiza! Phuma.” Ukufa kwa kungasenakuba nobukhosi phezu kwakhe. UYesu wavuka kwabafileyo, engumeyisi otshatsheleyo. Ngokhwankqiso olundilekileyo umkhosi wezulu wawukhangela lombono. Waza xa uYesu wayephuma enchwabeni, ezo zithunywa zibengezelayo zaziphosa phantsi emhlabeni zamnqula zamdumisa ngeengoma zoloyiso nezokuvuyelela.IL 209.2

  Izithunywa zikaSatana zazinyanzeleke ukuba zisabe phambhi kokukhanya okubengezelayo okugqobozelayo bezithunywa zasezulwini, zakhalaza ngokukra- kra kwikumkani yazo ngenxa yokuba ixhoba lazo lihluthwe ngamandla kuzo, nokuba lowo zimthiye kakhulu uvukile kwabafileyo. USatana nomkhosi wakhe babe ziqhayisile ukuba igunya labo phezu komntu owileyo libange ukuba iNkosi yobomi ilaliswe enchwabeni, kodwa kwaba kufutshane ukuvuyelela kwabo kwâsesihogweni. Kuba kwathi akuba uYesu ephuma entolongweni yakhe eyingangamela yomeyisi, waazi uSatana ukuba emva kwexesha umelwe kukufa, buze ubukumkani bakhe budlulele kulowo bulunge kuye. Wakulilela wakuqumbhela oku, kokuthi phezu kwemizamo yakhe yonke, uYesu akoyiswanga, koko wavulela abantu indlela yosindiso, ukuze nawuphina ofunayo ahambhe kuyo asindiswe.IL 209.3

  Izithunywa ezikhohlakeleyo nomphathi wazo zaba nequmru lokuqwalasela ukuba zingathinina ukuba sasebenza ngokuchasene nolaulo lukaThixo. USatana wabayalela abakhonzi bakhe ukuba baye kubabingeleli namadoda amakhulu. Wathi, “Be siphumelele ekubakhohliseni, sawamfamekisa amehlo abo sazenza lukhuni iintliziyo zabo ngakuYesu. Sibenze bakholwa ukuba ungumlahlekisi. Abalindi bamaRoma baya kuzithwala ezindaba zithiyekileyo zokuba uKristu uvukile. Sabakhokelela ababingeleli namadoda amakhulu ekumthiyeni nasekumbulaleni uYesu. Ngoku ke kumiseni phambhi kwabo ukuba xa kukhe kwaziwa ukuba uYesu uvukile, baya kuxulutywa ngamatye ngabantu ngenxa yokubulala umntu omsulwa.”IL 210.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents