Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  UEva Esiba Ngumhendi

  Wazithabathela ke ngokwakhe eziqhameni ezo wadla, waziva ngathi uyaweva amandla akhaulezileyo amatsha nobume obuphakamileyo obubangwa yimpembhelelo egcobisayo yeziqhamo ezalelweyo. Waye kwisimo sokundweba okungaqhelekanga xa wayeyifuna indoda yakhe izandla zakhe zizaliswe ziziqhamo zomthi owalelweyo. Wambalisela ngentetho yobulumko yenyoka wafuna ukumkhokelela kwa oko kumthi wokwazi. Wamxelela ukuba yena sei’ edlile kuzo izi-qhamo, waza endaweni yokuziva ezakufa, wesuka weva impembhelelo ekholisayo egcobisayo. Nje ukuba uEva angathobeli wasel’ esuka eba nguthunywashe onamandla ekunokubangwa ngaye ukuwa kwendoda yakhe.IL 32.1

  Ndabona usizi lugubungela ubuso bukaAdam. Wabonakala esoyika ekhwankqisiwe. Kwaba ngathi kukho umzamo engqondweni yakhe. Wamxelela uEva ukuba uqinisekile ukuba olu loluya tshaba ababeyalwe ukuba baze balilumkele, kwaye ke ukuba kunjalo, umelwe kukuba afe. UEva wamqinisekisa ukuba akevanga nto imbhi, kodwa uva impembhelelo emnandi, wamcenga ke ukuba naye adle.IL 32.2

  UAdam wayesazi ngokucacileyo ukuba umlingane wakhe waphule esona salelo ekwakukuphela kwesasimiselwe ukuvavanya ukuthembheka kwabo nothando lwabo. Waxoxa uEva ngokuthi inyoka ithe abasayi kufa, kwaye amazwi ayo amelwe kukuba yinyaniso, kuba waye ngeva zimpau zokujala kukaThixo, kodwa esiva impembhelelo emnandi, athelekelela ukuba yileyo iviwa zizithunywa zezulu.IL 33.1

  UAdam weva kakubi yinto yokumka kukaEva ecaleni kwakhe, kodwa ngoku isenzo sasenzekile. Wayeza kwahlukana nalowo awaye buthande kangaka ubudlelane bakhe. Angayithini na lento? Uthando lwakhe kuEva lwalu lukhulu. Wathi ke edanisiwe ngokupheleleyo wazimisela ukwabelana naye elishweni lakhe. Wacinga ukuba kanene uEva uyinxalenye yakhe, kwaye xa wayeza kufa, naye wayeza kufa kunye naye, kuba waye ngenako ukuyinyamezela ingcamango yokwahlulwa naye. Waye swele ukholo kumDali wakhe onenceba nesisa. Akazange acinge ukuba uThixo, owayemenzile ngothuli lomhlaba waba sisiqu esiphilileyo esihle, waza wadala uEva ukuba abe ngumlingane wakhe, ube nako ukusizalisa isithuba sakhe. Emva kwako konke oku, amazwi enyoka elumkileyo awangebi yinyaniso na? UEva waye phambhi kwakhe, emhle ethandeka njengangaphambhili, kananjalo ekhangeleka msulwa njengangaphambhi kwesi senzo sokungathobeli. Wabonakalalisa uthando olukhulu, noluphakamileyo kuye kuna ngaphambhi kokungathobeli kwakhe, njengesiphumo sesiqhamo adlileyo kuso. Akabonanga luphau lakufa kuye. Wamxelela ngempembhelelo evuyisayo yeziqhamo ezo, nangothando lwakhe oluvuthayo ngakuye, waza wazimisela ukuba azincamele kooko kuya kwenzeka. Wathabatha isiqhamo eso wadla ngobunxhamo, waza, njengoEva, akeva kwa oko ziimpau zabubi.IL 33.2

  UEva waye zicingele ukuba unako ukwahlula phakathi kokulungileyo nokubi. Ithembha elikhohlisayo lokungena esimeni esiphakamileyo solwazi lamkhokelela ekucingeni ukuba inyoka isisihlobo sakhe esisodwa, esinononelelo olukhulu ngempumelelo yakhe. Ukuba wayefune indoda yakhe, baza kunye bawaxela kumEnzi wabo amazwi enyoka, ngebabe hlangulwe kwesi sihendo sobuqhophololo. INkosi ayizange ibavumele ukuba basihlole isiqhamo somthi wokwazi, kuba ngokwenza njalo babeza kuzenza isichenge kuSatana ozifihlileyo. Yayisazi ukuba babeya kukhuseleka ngokupheleleyo xa bengasichukumisanga isiqhamo eso.IL 33.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents