Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 24—Ityeya kaThixo neZehlo zamaSirayeli

  ITYEYA kaThixo yayi yityeya engcwele, yenzelwe ukuba ibe yindawo yokugcina imiThetho eliShumi, umthetho ke lowo owawungummeli kaThixo ngokwakhe. Letyeya yayikhangelwe njengozuko namandla kaSirayeli. Umqondiso wobuKho bOngcwele wahlala phezu kwayo emini nasebusuku. Ababingeleli ababe lungiselela phambhi kwayo babezinikele bengcwaliselwe lenkonzo ingcwele. Babenxiba isigcina-sifuba esiqukunjelwe ngamatye anqabileyo endidi ngeendidi, afana nalawo ekwenziwe ngawo iziseko ezilishumi elinazibini zomzi kaThixo. Ngaphakathi komqukumbhelo kwa kubhalwe amagama ezizwe ezilishumi elinazibini zakwaSirayeli, ekrolwe kumatye anqabileyo andlalelwe ngegolide. Lo wawungumsebenzi obukekayo nomhle, unxitywe emagxeni ombingeleli, ujinga ugqume isifuba.IL 159.3

  Kwicala lasekunene nelasekhohlo kwesi sigcinasifuba kwa kukho amatye amakhudlwana, awayekhanya ngokukhanya okukhulu. Bekuthi kwakuba kuziswe imicimbhi enzima kubagwebi, abangabanga nako ukuyigweba, bayidlulisele kubabingeleli, baze bona babuzise kuThixo, owayigwebayo. Ukuba ukholisekile, nokuba uya kubanika impumelelo, bekubakho isanqha sokukhanya nobuqaqauli esithe zinzi ngokukodwa phezu kwelitye elinqabileyo elingasekunene. Ukuba akakholiswa, bekubakho inkungu okanye ilifu elithe zinzi phezu kwelitye elinqabileyo elingasekhohlo. Bakuba bebuzisa kuThixo ukuba bangaya na ekulweni, ilitye elinqabileyo elingasekunene, lakuba lijikelezwe sisanqha sokukhanya, be lisithi, Hambha, ube nempumelelo. Ilitye elingasekhohlo, lakuba lisithwe lilifu, lalisithi, Musani ukuhambha, kuba aniyi kuphumelela.IL 161.1

  Akuba umbingeleli omkhulu engena kwingcwele kangcwele, kanye ngomnyaka, alungiselele phambhi kwetyeya ebukhweni oboyikekayo bukaThixo, ube buzisa, aze uThixo aphendule futhi ngezwi elivakalayo. Xa uYehova engaphendulanga ngezwi elivakalayo, wavumela ukuba imitha yokukhanya engcwele nobuqaqauli buhlale phezu kwekerubi engasekunene kwetyeya, ukubonakalalisa ukukholiseka okanye ukuvuma kwakhe. Ukuba izicelo zabo azamkelwa, ilifu be lisithi zinzi phezu kwekerubi engasekhohlo.IL 161.2

  Izithunywa zezulu ezine be zisoloko zayiphahla ityeya kaThixo kuko konke ukuhambha kwayo, ukuba ziyikhusele kuyo yonke ingozi ziphumeze nawuphina umsebenzi obhekisele etyeyeni ekufuneka ziwenzile. UYesu, uNyana kaThixo, elandelwa zizithunywa zezulu, wahambha phambhi kwetyeya ekufikeni kwayo eJordan; aza amanzi anqanyulwa phambhi kobuso bakhe. UKristu kunye nezithunywa bema ngakuyo ityeya kunye nababingeleli esiswini somlambho ada onke amaSirayeli ayiwela iJordan. UKristu nezithunywa babekho ekujikelezeni kwetyeya iJeriko, ekugqibeleni baziwisa iindonga ezinkulu zeso sixeko bayinikela iJeriko ezandleni zamaSirayeli.IL 161.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents