Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 9—Inqaba YeBabeli

  Inxalenye yenzala kaNowa yaqalisa kamsinya ukukreqa. Inxalenye yalandela umzekelo kaNowa yayithobela imithetho kaThixo; abanye babengakholwa benovukelo, kanti naaba abakholwanga ngokufanayo ngoNogumbhe. Abanye babengakholwa bubukho bukaThixo, baza ngeengqondo zabo uNogumbhe bambalela ukuba wenziwa zizizathu zemvelo. Abanye bakholwa ukuba uThixo ukho nokuba walitshabalalisa uhlanga lwangaphambhi konogumbhe ngonogumbhe; zaza izimvo zabo, njengezikaKayin, zamvukela uThixo ngenxa yokuba ebatshabalalisile abantu emhlabeni wawuqalekisa umhlaba okwesithathu ngonogumbhe.IL 65.1

  Aabo babezintshaba zikaThixo baziva bekhalinyelwa imihla le yincoko elungileyo nobomi bokuhlonela uThixo kwaabo bamthandayo, bamthobeleyo, nabamphakamisileyo uThixo. Abangakholwayo bathethana phakathi kwabo bagqiba ukuba bazahlule kwaaba bathembhekileyo, ababomi babo bulungileyo, babusoloko busisithintelo kwindlela yabo ekhohlakeleyo. Bahambha bathi qelele kubo bakhetha ithafa elikhulu abaza kuhlala kulo. Bazakhela umzi, baza ke bacamanga ukwaakha inqaba enkulu ende eya kufikelela emafini, ukuze bahlale kunye emzini apho, bangabuye bachithakale emhlabeni.IL 65.2

  Bathi baya kuzikhusela xa kuthe kwabakho omnye unogumbhe, kuba inqaba yabo babeza kuyaakha ibe nde idlule apho amanzi afika khona ngexesha lika- Nogumbhe. Lenqaba yayibalelwa ukuba iya kubaphakamisa abaakhi bayo, yenzelwe kananjalo ukuba ijike iingqondo zabanye abaya kuhlala phezu komhlaba zimke kuThixo bathelele kubo elunqulweni lwezithixo. Ngaphambhi kokuba umsebenzi wokwaakha ugqitywe, abantu bahlala enqabeni apho. Amagumbhi afakwa impahla kakuhle, ahonjiswa, anikelwa kwizithixo zabo. Aabo babengakholwa kuThixo bacinga ukuba xa inqaba yabo ingafikelela emafini, babenganako ukuwufumana unobangela kaNogumbhe.IL 65.3

  Baziphakamisa bachasana noThixo. Kodwa akabavumelanga ukuba bawugqibe umsebenzi wabo. Babe yaakhe inqaba yabo yafikelela kumphakamo omkhulu waza uThixo wathumela izithunywa zezulu ezibini ukuba zibadube emsebenzini wabo. Kwa kumiswe abantu bokuphula-phula ilizwi eliphuma kubasebenzi abaphezulu enqabeni, ababiza iimpahla yokusebenza kwabo, obesithi ke owokuqala alidlulisele ilizwi elo kowesibini, lowo alidlulisele kowesithathu, lide ilizwi elo liye kufikelela kulowo usezantsi. Ekudluleni ke kwelizwi komnye lisiya komnye ekuhleni kwalo, izithunywa zaduba iintetho yabo, laza lathi ilizwi lifika kwaabo basebenzi basezantsi, kwabizwa iimpahla engeyiyo le ifunekayo. Kuthe ke emva kwalomsebenzi mkhulu wokuyinyusa lempahla yaya kufika kubasebenzi abaphezulu enqabeni, ayabi yileyo babefuna yona. Bathe ke bedanisiwe benomsindo, babangcikiva aabo babe bacingela ukuba baphosisile.IL 67.1

  Emva koku ke akubangakho mvisiswano kubo emsebenzini wabo. Bequmbhelene, bengenako ukuyixela iimbhangi yokungavani kwabo namazwi angaqhelekanga phakathi kwabo, bawuyeka umsebenzi bahlukana bachithakala ebusweni bomhlaba. Ukuza kufikelela kwelixesha abantu babethetha ulwimi olunye. Umbane uphuma ezulwini njengomqondiso wengqumbho kaThixo, wayibetha yaphuka intloko yenqaba yabo, yaza kuwa emhlabeni. Ngalendlela ke uThixo wabonisa kubantu abanovukelo ukuba nguye owongameleyo.IL 67.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents