Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Umnikelo Wedini

  Akuba uAdam, ngokomyalelo owodwa kaThixo enikele idini lesoono, leyo yayi yinkonzo ebuhlungu kuye. Isandla sakhe kwafuneka ukuba asiphakamisele ukukhupha ubomi, eyayi nguThixo kuphela owaye nokubunika, enze umnikelo ngenxa yesoono. Kwaba sisihlandlo sokuqala ekubona ukufa. Akuba esibona isidumbhu esophayo, sijubalaza zintlungu zokufa, wayeza kukhangela phambhili ngokholo kuNyana kaThixo, elalisalatha kuye ixhwane, owayeza kufa abe lidini lomntu.IL 45.1

  Lenkonzo yomnikelo, eyamiselwa nguThixo, yayiza kusoloko yaba sisikhumbhuzo kuAdam setyala lakhe, kananjalo ibe kukuvuma kokuzohlwaya ngenxa yesoono sakhe. Eso senzo sokukhupha ubomi samnika uAdam ingqondo enzulu negqibeleleyo yesoono sakhe, esaba singenakuhlaulelwa nganto inganeno kokufa koNyana oyintanda kaThixo. Wakhwankqiswa kukulunga okungenamlinganiso kukaThixo nothando olunganika intlaulelo engako ukusindisa abanetyala. Xa uAdam waye libulala ixhwane elimsulwa, kwaba ngathi kuye uphalaza igazi loNyana kaThixo ngesakhe isandla. Wayesazi ukuba xa wayehleli ebambhelele nkqi kuThixo, wanyaniseka kuwo umthetho wakhe ongcwele, kwa kungayi kuze kubekho kufa kwasilo okanye komntu. Kanti ke kwiminikelo yamadini eyalatha kwidini elikhulu neligqibeleleyo loNyana oyintanda kaThixo, kwathi tha inkwenkwezi yethembha yokukhanyisela ikamva elimnyama neloyikekayo, ishenxise ukuswela ithembha nentshabalalo.IL 45.2

  Ekuqalekeni intloko yosapho ngalunye yayibalelwa ukuba ingumlauli nombingeleli endlwini yakhe. Kamva, lwakuba uhlanga lwandile phezu komhlaba, abantu abanyulwe nguThixo bayiqhuba lenkonzo izukileyo yokunyusela abantu idini. Igazi lezilo laliza kubandakanywa ezingqondweni zabooni negazi loNyana kaThixo. Ukufa kwesilo esilidini kwakuza kuba bubunqhina kubo bonke ukuba umvuzo wesoono kukufa. Ngokwenza idini umooni wayevuma isoono sakhe ebonakalalisa ukholo lwakhe, ekhangela phambhili kwidini elikhulu neligqibeleleyo loNyana kaThixo, elalisalatha kulo elidini leezilo. Ngaphandle kocamagushelo loNyana kaThixo kwakunge nakubakho kuthululwa kweentsikelelo okanye usindiso ebantwini oluvela kuThixo. UThixo waye nekhwele ngokubekeka komthetho wakhe. Ukwaphulwa kwomthetho kwabanga umsantsa omkhulu phakathi koThixo nomntu. UAdam esesebumsulweni bakhe wavunyelwa ukuba ancokole ubuso ngobuso ngenkululeko nangokonwaba nomDali wakhe. Emva kokoona kwakhe uThixo wayeza kuthetha nomntu ngoKristu nezithunywa zezulu.

  IL 46.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents