Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ibali Lenkululo - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Isahluko 10—UAbraham neMbhewu Edingiweyo

  UYehova wanyula uAbraham ukuba aphumeze intando yakhe. Wayalelwa ukuba alushiye uhlanga lwakowabo olunqula izithixo azahlule kubazalwana bakhe. UYehova waye zibonakalalisile kuAbraham ebutsheni bakhe wamnika ukuqonda wamgcina ukuba anganquli izithixo. Wayelungiselele ukumenza umzekelo wokholo nonqulo lwenyaniso ebantwini bakhe ababezakuthi kamva bahlale apha emhlabeni. Isimilo sakhe sasibonakalisa ukunyaniseka, isisa, nokubuka iindwendwe. Wayehlonelwe ngabantu ngokungathi litshawe elinamandla. Ukumhlonela kwakhe nokumthanda kwakhe uThixo, nokugcina kwakhe nqo ukuyenza intando kaThixo, kwambangela ukuba ahlonelwe ngabakhonzi bakhe nabamelwane bakhe. Umzekelo wakhe wokuhlonela uThixo, kudibene neemfundiso zakhe ezithembhekileyo kubakhonzi bakhe nasendlwini yakhe iphela, kwaba khokelela ekumoyikeni, nasekumthandeni, nasekumhloneleni uThixo kaAbraham.IL 68.1

  UYehova wabonakala kuAbraham wamdinga ukuba imbhewu yakhe iya kuba ngangeenkwenkwezi zezulu inani layo. Wazisa kananjalo kuye, ngomzekeliso wesoyikiso sesithoko-thoko esamfikelayo, inkonzo ende yobukhoboka yenzala yakhe eJiputa.IL 68.2

  Ekuqalekeni uThixo wamnika uAdam umfazi omnye, ngalendlela ebonisa ummiselo wakhe. Akazange amisele ukuba umntu abe nabafazi ababini nangaphezulu. ULameki waba ngowokuqala owaphambhukayo ngalendawo kulungiselelo lobulumko lukaThixo. Waye nabafazi ababini, okwabanga ke oku ukungavisisani elusatsheni lwakhe. Umona nobukhwele babo bobabini bamenza uLameki akonwaba. Bathe bakwanda abantu phezu komhlaba, bazalelwa iintombhi, bazeka abafazi kuzo zonke abazinyulayo. Esi sasi sesinye sezoono ezikhulu zabemi behlabathi lakudala, esazisa phezu kwabo ingqumbho kaThixo. Elisiko laqhutywa emva koNogumbhe, laqheleka ngangokuba nabanga- malungisa bawele kulomkhwa babe nabafazi abangababini nangaphezulu. Kanti alisukanga ekubeni libe sisoono kuba bonakala bemka ngayo lento emmiselweni kaThixo.IL 68.3

  UYehova wathi ngoNowa nosapho lwakhe, olwa sindiswayo emkhombheni, “Ngokuba ndibona wena ilungisa phambhi kwam kwesi sizukulwana.” Genesis 7: 1. UNowa waye nomfazi omnye kuphela, yaza ingqeqesho emanyeneyo yosapho lwabo yasikelelwa nguThixo. Ngenxa yokuba oonyana bakaNowa babe ngamalungisa bagcinwa emkhombheni kunye noyise wabo olilungisa. UThixo akasivumelanga isithembhu naninina. Sinxamnye nentando yakhe. Wayesazi ukuba ukonwaba kwomntu kuya kuchithwa siso. Uxolo lukaAbraham lonakaliswa kakhulu kukutshata kwakhe noHagare.IL 69.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents