Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การอบรมบุตรให้มีระเบียบเคร่งครัดจนเกินไป
  ย่อมให้โทษ

  มีเด็กๆในหลายครอบครัวซึ่งมีลักษณะท่าทางที่แสดง ว่าเขาได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีในระหว่างที่มีผู้คอยเอา ใจใส่ดูแลและอบรมสั่งสอนเขา แต่เมื่อเด็กเหล่านั้นไม่มีผู้ ที่จะคอยดูแลให้เขาประพฤติ และทำตามระเบียบวินัยอันดี ก็ดูเหมือนว่าเขาไม่สามารถจะคิด หรือตัดสินใจทำอะไร ๆ เองได้CChTh 264.1

  การอบรมสั่งสอนคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวิ- นัยอย่างเคร่งครัดโดยไม่ได้สอนคนเหล่านั้นให้รู้จักคิดหรือ ตัดสินใจทำอะไร ๆ เองจะทำให้เขากลับกลายเป็นผู้ที่เสื่อม ทางความคิดสติปัญญาและทางศีลธรรมจรรยา การอบรม สั่งสอนคนหนุ่มสาวให้รู้จักใช้ความคิดและทำอะไรๆได้เอง จะช่วยให้ความคิดของเขาเจริญก้าวหน้า และช่วยให้เขา มีความนับถือตัวเอง และมีความไว้วางใจในตัวเองว่า เขา สามารถจะทำอะไร ๆ เองได้ ถ้าหากบิดามารดาไม่ได้ฝึกหัด อบรมบุตรให้รู้จักใช้ความคิดของตัวเองและทำอะไรๆได้เอง เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นและต้องมีชีวิตอยู่รวมกับคนอื่นๆ ในโลก เขาก็จะแสดงให้คนเหล่านั้นเห็นว่าเขาถูกฝึกหัดอบ รม และได้รับการเลี้ยงดูเหมือนกับสัตว์ที่คนเอามาเลี้ยงไว้ ในบ้านเรือนและไม่ได้รับการศึกษาเล่าเรียน เด็กๆเหล่านั้น จะไม่รู้จักคิดและไม่รู้จักทำอะไร ๆ ของตัวเอง แต่ต้องถูก บังคับให้ทำอะไรตามที่บิดามารดาและครูอาจารย์เห็นดีชอบ และเด็กเหล่านั้นถูกปกครองอย่างมีระเบียบเคร่งครัดCChTh 265.1

  บิดามารดา และครูอาจารย์ที่เคยพูดโอ้อวดว่า เขา สามารถบังคับเด็ก ๆ ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีได้ จะไม่พูด โอ้อวดอีกต่อไป ถ้าหารว่าเขาสามารถจะมองเห็นชีวิตใน อนาคตของเด็กๆที่เขาใช้อำนาจบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัย ที่เคร่งครัดและคอยบ่นว่าหรือลงโทษให้เด็กๆเหล่านั้น ทำ ตามที่เขาพอใจเพราะเด็กๆเหล่านั้นเกรงกลัวเขา เด็กๆที่ ได้รับการอบรมสั่งสอนเช่นนี้ เมื่อเติบโตขึ้นเขาจะไม่ สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ที่เขาต้องปฏิบัติในชีวิต ของเขา ครูอาจารย์ที่มีความพอใจเพราะรู้สึกว่าเขาสามารถ บังคับให้เด็กนักเรียนทำอะไรตามใจชอบของครูเอง ไม่ใช่ ครูที่มีความสามารถอบรมสั่งสอนเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างแท้จริง แม้ว่าใคร ๆ อาจจะเห็นว่า เขาสามารถจะอบรมสั่งสอนเด็กให้มีระเบียบวินัยอันดีใน เวลาที่เขาทำการสอนเด็กเหล่านั้นCChTh 266.1

  ครูที่มีระเบียบวินัยเคร่งครัด มักจะบังคับให้เด็กนัก- เรียนทำอะไร ๆ โดยที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจเด็ก การ กระทำเช่นนี้ทำให้ครูเหล่านั้นไม่สามารถจะเอาชนะใจเด็ก ได้ ถ้าครูและบิดามารดาจะชักจูงให้เด็ก ๆ เหล่านั้น ได้อยู่ ใกล้ชิดและแสดงให้เด็ก ๆ เหล่านั้นเห็นว่าเขารักเด็กเหล่า นั้น และแสดงความสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กเหล่านั้น กระทำแม้กระทั่งการกีฬาที่เขาเล่น และในบางครั้งครูหรือ บิดามารดา อาจจะทำตัวให้สนุกสนานร่าเริง เหมือนอย่าง เด็ก ๆ เวลาที่เขาอยู่ในท่ามกลางพวกเด็ก ๆ เขาก็สามารถ จะทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นมีความสุข และเด็กเหล่านั้นก็จะมี ความรักใคร่ไว้วางใจเขา ในไม่ช้าเด็กเหล่านั้นก็จะรักนับถือ และยอมเชื่อฟังคำของครูและบิดามารดา โดยไม่ต้องใช้อำ นาจบังคับCChTh 266.2

  แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ครูและบิดามารดาจะต้องระมัดระวัง คือเขาไม่ควรจะปล่อยให้เด็กๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของ เขาคิดหรือทำอะไรอย่างอิสระเสรีโดยไม่ได้ปรึกษาบิดามาร ดาหรือครู และยอมให้ครูและบิดามารดาช่วยชี้แจงว่า เขา ควรจะทำอย่างไร เด็ก ๆ ควรจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ เขายอมเชื่อฟังและมีความคิดเห็นคล้อยตามความเห็นชอบ ของบิดามารดาและครูและบิดามารดาควรสอนให้บุตรทราบ ด้วยว่าการยอมเชื่อฟังและนับถือบิดามารดานั้นมีประโยชน์ แก่เด็ก ๆ อย่างไร เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นและต้องออก ไปทำมาหาเลี้ยงชีพ โดยไม่มีครูหรือบิดามารดาคอยแนะนำ สั่งสอนเขา เขาก็จะไม่เป็นคนที่มีอุปนิสัยอ่อนแอและต้อง คอยทำอะไร ๆ ตามที่คนอื่น ๆ คอยแนะนำให้เขาทำอยู่ เรื่อย ๆ เหมือนกับไม้อ้อที่โอนอ่อนไปมาตามกระแสลมCChTh 267.1