Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  แผนการของซาตาน
  ในการที่จะยกย่องธรรมชาติเป็นพระเจ้า

  หลายคนคิดว่าสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ มีอำนาจในตัว ของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้า เขายกย่องนับ ถือธรรมชาติเป็นพระเจ้า และคิดว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปตาม กฎของธรรมชาติโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้า ความ คิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิด ธรรมชาติเป็นผู้รับใช้ของพระ เจ้า และพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุอย่างในธรรมชาติ และธรรมชาติได้สำแดงพระหัตถกิจของพระเจ้า และทุก สิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นไปตามน้ำพระทัยของ พระองค์ พระเจ้าโปรดให้พืชผลบังเกิดขึ้นบนพื้นดิน และ โปรดให้ฝนตกเพื่อให้พื้นดินชุ่มชื้น และโปรดให้โลก หมุนรอบดวงอาทิตย์ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพสามารถบัง คับโลกและดาวนพเคราะห์ ให้ดำเนินไปตามทางโคจรของ มัน และไม่มีผู้ใดที่จะมีฤทธิ์อำนาจมากเท่ากับพระเจ้าCChTh 498.3

  มนุษย์เราไม่สามารถจะเข้าใจถึงอวัยวะต่าง ๆ ในร่าง กายของเราได้อย่างละเอียด เราทราบแต่เพียงว่าอวัยวะ ต่าง ๆ ในร่างกายเราทำงานเพื่อเราจะได้มีชีวิตอยู่ เรามี ชีวิตอยู่ในพระเจ้า ลมหายใจเข้าออกของเราและการที่ หัวใจเราเต้นแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจและ พระองค์สถิตอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งCChTh 499.1

  มนุษย์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวมาที่สุด ไม่สามารถ จะเข้าใจความลึกลับของพระยะโฮวาที่ถูกสำแดงให้ปรากฏ ในธรรมชาติ ในพระคัมภีร์มีคำถามหลายข้อที่นักศึกษาผู้ มีสตปัญญาเฉียบแหลมที่สุดไม่สามารถจะตอบได้ คำถาม เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับให้เราตอบ แต่เพื่อที่จะให้เราเอาใจ ใส่ต่อความลึกลับของพระเจ้าและสอนเราให้รู้ว่าสติปัญญา ของเรานั้นเป็นสิ่งที่มีจำกัด และในสิ่งแวดล้อมแห่งชีวิต ประจำวันของเรา มีหลายสิ่งที่มนุษย์เราไม่สามารถจะเข้า ใจได้ และเราไม่สามารถจะเข้าใจถึงความมุ่งหมายของ พระเจ้าได้ และสตปัญญาของพระองค์เป็นสิ่งที่เราไม่ สามารถจะค้นคว้าได้CChTh 499.2

  เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ เรามิได้เรียนรู้ถึงสิ่ง ต่าง ๆ หมดทุกอย่าง แต่เมื่อเราได้อยู่ในแผ่นดินของพระ เจ้าแล้วเราจะได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เรียนรู้ในโลก นี้ วันแล้ววันเล่าเราจะได้เข้าใจถึงกิจการที่น่าอัศจรรย์ของ พระเจ้า และฤทธานุภาพของพระองค์ในการที่พระองค์ ทรงสร้างและค้ำจุนโลกไว้ ในแสงสว่างที่ส่องจากพระที่ นั่งของพระเจ้าความลึกลับจะหายไป และเราจะรู้สึก ประหลาดใจ ที่เราสามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่เคยเข้า ใจมาก่อนCChTh 500.1

  ในเวลานี้ เราต้องการผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาใน ศาสนา ผู้ที่ยึดมั่นในความจริงของพระเจ้าและผู้ที่เข้า- ใจความจริงอย่างแจ่มแจ้งสำหรับทำกิจการของพระเจ้า มนุษย์เราต้องการคำพยานของคนที่ทราบและปฏิบัติความ จริงของพระเจ้า ผู้ที่เข้าใจและยอมเชื่อฟังคำสอนที่อรรค สาวกเปาโลได้สอนติโมเธียวว่า “ท่านจงประกาศพระคำจง หมั่นระทำการอยู่ ทั้งในเวลาที่มีโอกาสและเวลาที่ขาด โอกาสจงว่ากล่าว ห้ามปราม และตักเตือนคนด้วยความ เพียรพยายามทุกอย่าง เพราะว่าจะมีเวลาหนึ่งที่เขาจะไม่ ได้รับคำสอนอันให้เกิดปกติสุข แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ มาก ๆ เพื่อจะได้ยอนหูเขาให้สมกับความอยากของเขา และเขาจะบ่ายหูจาความจริง หันไปฟังเรื่องนิยายาต่าง ๆ ฝ่ายท่านจงระวังระไวอยู่ในการทั้งปวง จงอดทนต่อความ ยากลำบากจงกระทำการประกาศกิตติคุณ และจงทำการ ปฏิบัติของท่านนั่นให้สำเร็จ” ( 2 ติโมเธียวบท 4:2-5)CChTh 501.1

  จงก้าวเดินไปด้วยจิตใจที่หนักแน่มั่นคงและตัดสิน ใจทำอะไร ๆ อย่างเด็ดขาด ท่านสามารถจะเชื่อแน่ได้ว่า ศาสนาที่แท้จริงนั้น มิใช่ศาสนาที่เกิดขึ้นตามอารมณ์ชั่ว คราว พระเจ้ามิได้สนับสนุนให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความปรารถนา ที่จะนำคำสอนของศาสนาไปสอนผู้อื่น โดยหวังผลกำไร ตอบแทน พี่น้องของข้าพเจ้า จงสอนอย่างตรงไปตรงมา และสอนให้คนอื่น ๆ ได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าCChTh 501.2