Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การเผยแพร่กิตติคุณประเสริฐในยุคแรกเริ่ม

  ถ้าเราปรารถนาจะช่วยเชิดชูมาตรฐานทางศีลธรรม จรรยาในประเทศหนึ่งประเทศใดที่เราถูกเรียกให้ไปทำงาน ของพระเจ้า เราจะต้องเริ่มงานของเราโดยการปรับปรุง แก้ไขความเคยชินที่เขาคนทั้งหลายปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จนติดเป็นนิสัยCChTh 449.2

  การเผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์สามารถจะช่วย ให้มนุษย์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทรมาน การเผยแพร่ ศาสนาทางด้านการแพทย์เป็นการเตรียมหนทางสำหรับผู้ รับใช้ของพระเจ้าจะได้ประกาศพระคำของพระองค์ต่อไป ...เป็นกิตติคุณที่นำเอามาปฏิบัติและการสำแดงความเมตตา กรุณาของพระคริศต์ให้ปรากฏ ประชาชนทั่วทุกประเทศ พากันต้อนรับการเผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์ และ งานนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากมายสำหรับคนทั้งหลายทั่ว โลก พระเจ้าโปรดให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าการเผยแพร่ ศาสนาทางด้านการแพทย์มีความสำคัญมากเพียงไร และผู้ รับใช้ของพระองค์จะต้องเข้าไปดำเนินกิจการนี้ในสถานที่ ใหม่แล้วกิจการทางด้านการปรนนิบัติช่วยเหลือมนุษย์ทั้ง หลายจะได้ดำเนินไปตามที่พระคริศต์ได้ตรัสสั่งไว้ คนป่วย เจ็บจะได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรค คนยากจนและ คนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจะได้รับความสุขCChTh 450.1

  บางครั้งประชาชนในสถานที่ ๆ ท่านออกไปทำกิจ- การของพระเจ้าจะมีอคติต่อท่าน ท่านอาจจะเป็นว่าพวก เหล่านั้นแสดงว่าเขามีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาแต่จิต ใจของเขาไม่มีความเลื่อมใสอย่างแท้จริง แต่ท่านไม่ต้อง มีความท้อถอยเพราะทั้งในประเทศของท่านเองและสถานที่ ใหม่ที่ท่านออกไปทำการเผยแพร่ศาสนา ท่านจะได้เห็น หลายคนที่พระเจ้าทรงเตรียมจิตใจไว้รับพืชแห่งความจริง ที่ท่านนำไปหว่าน และคนเหล่านั้นจะมีความชื่นชมยินดี เมื่อท่านประกาศพระคำของพระเจ้าแก่เขาCChTh 451.1

  ในการประกาศกิตติคุณของพระเจ้าพระองค์ทรง ปรารถนาจะให้เราทำการรักษาพยาบาลคนป่วยด้วยในเวลา ที่เราออกไปประกาศสั่งสอน การเผยแพร่พระคำของพระ- เจ้าเปรียบเหมือนร่างกาย และการเผยแพร่ศาสนาทางด้าน การแพทย์เปรียบเหมือนแขน และพระศริศต์เป็นศีรษะ กล่าวคือเป็นผู้นำในการดำเนินกิจการของพระองค์CChTh 451.2

  จงเริ่มทำการเผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์ตาม ที่ท่านสามารถจะทำได้ แล้วท่านจะเห็นว่าท่านจะมีโอกาส สอนให้มีการอ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว พระบิดาในสวรรค์ จะให้ท่านมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายที่จำเป็นจะ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคนป่วย จงนำสิ่งที่ ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับคนป่วยเจ็บมาปฏิบัติ โดยการกระทำ เช่นนี้ท่านสามารถจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานของ คนที่ป่วยเจ็บและท่านจะได้มีโอกาสแจกจ่ายอาหารแห่ง ชีวิตให้แก่จิตวิญญาณที่มีความหิวกระหายจะได้เรียนรู้ถึง พระคำของพระเจ้าCChTh 451.3