Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บิดามารดาจงร่วมใจกันทำงาน
  เพื่อให้บุตรของท่านได้รับความรอด

  ถ้าบิดามารดาจะสามารถเข้าใจกิจการต่าง ๆ ที่เขากระ ทำในทุกวันนี้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงเข้าพระทัย และ ทราบว่าพระเจ้าทรงเปรียบเทียบงานที่สามีทำกับงานที่ภรรยา ทำเขาก็คงจะประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงให้ปรา กฏแก่เขา สามีจะทำงานของเขาเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ ๆ เขาจะต้องปฏิบัติในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่ ภรรยามีกำลังใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น และพยายามทำงานของ หล่อนด้วยสติปัญญา ด้วยความอดทนและความพากเพียร พยายาม เพราะเวลานี้ผู้ที่เป็นภรรยาทราบแล้วว่างานที่ หล่อนต้องทำนั้นมีคุณค่ามากเพียงไร บิดาหรือสามีทำงาน เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องสูญเสียไป แต่ผู้ที่เป็นภรรยาหรือ มารดาต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบุตรให้มี อุปนิสัยดีงาม งานที่มารดาทำนั้นมิได้บังเกิดผลที่มีอยู่ ชั่วคราวเท่านั้น แต่ผลงานของมารดาจะต้องดำรงยั่งยืนอยู่ ตลอดกาลCChTh 129.1

  สามีจะแลกเปลี่ยนหน้าที่ของตนกับภรรยาไม่ได้ ภรรยามีภาระหนักมากพออยู่แล้วในการที่หล่อนต้องปฏิบัติ หน้าที่ประจำวันของหล่อนในครอบครัว บิดามารดา สามารถจะทำงานที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่เขาให้สำเร็จได้ โดยการที่เขาร่วมมือกันทำงานCChTh 130.1

  บิดาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการอบรมเลี้ยงดูบุตร มากเท่า ๆ กับมารดา มีผู้ชายหลายคนที่มัวแต่ทำงานนอก บ้าน และเอาใจใส่ต่อกิจธุระอื่น ๆ จนไม่มีเวลาที่จะช่วย ภรรยาของเขาอบรมเลี้ยงดูบุตร การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ ผิด บิดาจะต้องมีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนบุตรด้วย เพราะหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของบิดามารดาทั้งสองคน บิดา มารดาควรจะแสดงความรักและนับถือกันและกัน ถ้าหาก เขาปรารถนาจะให้บุตรทำตามแบบอย่างที่ดีของเขาCChTh 131.1

  ผู้ที่มีบุตรชายควรจะทำตัวให้สนิทสนมกับลูกชายของ เขา บิดาควรทำตัวเป็นเพื่อนของลูกและหาเรื่องสนทนากับ ลูกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วในชีวิตของเขาเพื่อให้ บุตรเกิดความเพลิดเพลินใจ และทำให้บุตรรักและนับถือ บิดามากยิ่งขึ้น บิดาควรจะแสดงให้บุตรเห็นว่าเขาเอาใจใส่ ต่อความทุกข์สุขของบุตรอยู่ตลอดเวลาCChTh 131.2

  บิดาที่มีลูกชายหลายคนต้องเข้าใจว่า ไม่ว่าเขาจะมี งานอาชีพอย่างไร เขาจะเพิกเฉยละเลยต่อการอบรมเลี้ยง ดูบุตรที่พระเจ้าประทานให้เขาไม่ได้ เขาได้เป็นผู้ให้กำเนิด บุตรเหล่านั้น และเขามีหน้าที่ ๆ จะต้องรับผิดชอบต่อพระ เจ้าในการที่จะอบรมสั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี ให้เขาหลีก เลี่ยงจากเพื่อนฝูงที่ชั่วร้าย บิดาไม่ควรปล่อยให้มารดา เป็นผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรชายแต่ผู้เดียว เพราะภาระนี้หนัก เกินไปสำหรับมารดา บิดาจะต้องช่วยในการอบรมสั่งสอน บุตรด้วย อาจจะเป็นการยากสำหรับมารดาที่จะฝึกหัดตัว เองให้มีความบังคับตัวและสามารถอบรมสั่งสอนบุตรได้ อย่างฉลาดรอบคอบ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบิดาควรจะช่วยแบ่ง เบาภาระของมารดาในการอบรมสั่งสอนบุตร เขาควรพยา ยามในทุกวิถีทางที่จะอบรมสั่งสอนบุตรให้มีความประพฤติ ดีและให้มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อบุตรของเขาจะได้ รับความรอดCChTh 131.3