Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 51—ความซื่อสัตย์ในการปรับปรุงแก้ๆไขกิจการ เกี่ยวกับการรักษาอนามัย

  ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำให้นำข่าวไปประกาศแก่บรร- ดาผู้เชื่อถือในคณะเราเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกิจการทาง ด้านการรักษาอนามัย เพราะหลายคนไม่มีความซื่อสัตย์ใน กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาอนามัยCChTh 386.1

  พระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะให้บุตรทั้งหลายของพระองค์ เจริญเติบโตเป็นบุรุษและสตรีที่มีร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ใน- พระคริสต์ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายนี้ เขาจะต้อง ใช้อำนาจแห่งร่างกาย สมองและจิตวิญญาณของเขาในทาง ที่ถูก เขาจะต้องไม่ใช้กำลังกายและกำลังสมองของเขาให้ เสื่อมเสียไปโดยไร้ประโยชน์CChTh 386.2

  ปัญหาข้อที่ว่าเราจะรักษาร่างกายเราให้มีสุขภาพดีนั้น เป็นปัญหาที่สำคัญ เมื่อเรานำปัญหาข้อนี้มาพิจารณาด้วย ความเกรงกลัวพระเจ้า เราก็จะทราบว่า วิธีดีที่สุดที่เราจะ รักษาสุขภาพทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจเราให้อยู่ใน สภาพที่ดีได้นั้น คือเราต้องรับประทานอาหารอย่างง่าย ๆ ขอให้เราพิจารณาปัญาหข้อนี้ ด้วยความพากเพียรพยายาม เราต้องการความรู้ และการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับ สิ่งนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารการกิน เราต้องไม่ฝ่าฝืนกฎ แห่งธรรมชาติCChTh 386.3

  คนทั้งหลายที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนให้ทราบถึงผล- ร้ายเกี่ยวกับการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ การดื่ม น้ำชากาแฟ และการรับประทานอาหารที่ฟุ่มเฟือยเกินไป จะไม่ตามใจตัวเองให้บริโภคอาหารที่เขาทราบว่าจะไม่ทำ ให้เขามีสุขภาพดี พระเจ้าทรงมุ่งหมายให้เรารับประทาน อาหารที่สะอาด และให้เรายอมเสียสละในทุกสิ่งทุกอย่างที่ ไม่ดีสำหรับเรา เราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จก่อนที่เราจะยืนอยู่ เฉพาะพระพักตรของพระองค์ในฐานะที่เราเป็นผู้ดีรอบคอบCChTh 387.1

  พลไพร่ของพระเจ้าที่ยังเหลืออยู่ต้องกลับใจเสียใหม่ ผลที่เกิดจากการประกาศข่าวนี้คือการกลับใจใหม่และชำระ จิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์ เราต้องรู้สึกว่าพระวิญญาณ ของพระเจ้ามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปรับ- ปรุงแก้ไขทางด้านการรักษาอนามัย ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่า มหัศจรรย์ และมีความหมายอย่างสำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับ และข่าวนี้จะต้องประกาศด้วยเสียงอันดัง เราต้องมีความ เชื่ออย่างแท้จริงว่าข่าวนี้จะต้องประกาศให้เผยแพร่ไปและ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจนถึงวาระที่สุดปลายCChTh 387.2

  มีบางคนที่แสดงตนว่าเขาได้เชื่อถือ และยอมรับเอา ข้อความบางตอนในหนังสือคำพะยานว่าเป็นข่าวของพระเจ้า แต่เขาไม่ยอมรับข้อความบางตอนในหนังสือนั้น ที่กล่าวติ เตียน สิ่งที่เขาชอบทำตามความพอใจของเขา คนเหล่านั้น ได้ประพฤติสิ่งที่ขัดแย้งต่อสวัสดิภาพของตนเอง และความ เจริญก้าวหน้าของคริสต์จักร การที่เราจะดำเนินตามแสง สว่างในขณะที่เรามีแสงสว่างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ คนทั้ง หลายที่อ้างว่าเป็นผู้เชือถอืในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการ รักษาอนามัย แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎอนามัยในชีวิตประจำวัน ได้ทำอันตรายต่อจิตวิญญาณของเขาเอง และได้ชักจูงให้ บรรดาคนที่เชื่อถือและคนที่ไม่เชื่อถือให้หลงกระทำผิดCChTh 388.1