Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คุณสมบัติของผู้เป็นครูในโรงเรียน

  จงเลือกหาบุคคลที่แข็งแรงและมีสุขภาพสมบูรณ์เป็น อาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนของท่าน การที่เขามีร่างกาย แข็งแรง จะช่วยให้เขาสามารถฝึกฝนอบรมนักเรียนให้มี ระเบียบวินัยอันดีได้ และอาจารย์ใหญ่จะต้องเป็นผู้มี อุปนิสัยดีสามารถจะอบรมสั่งสอนให้เด็กนักเรียนเป็นคนมี ระเบียบเรียบร้อยและขยันขันแข็งในหน้าที่การงาน ไม่ว่า ท่านจะทำงานอะไรจงทำงานนั้นอย่างละเอียดประณีต ถ้า ท่านมีความซื่อสัตย์ในการสอนวิชาสามัญ นักเรียนหลาย คนของท่านย่อมสามารถจะเป็นคนขายหนังสือหรือเผย แพร่ศาสนาได้ภายหลังที่เขาเรียนสำเร็จหลักสูตรของโรง- เรียนสามัญแล้ว เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าผู้ร่วมงานทุก ๆ คนจะต้องมีการศึกษาสูงCChTh 312.2

  ในการเลือกครูที่จะสอนในโรงเรียนนั้น เราจะต้อง ระมัดระวังอย่างมาก เพราะเราทราบแล้วว่าการเลือกครู สอนในโรงเรียนมีความสำคัญมากเท่า ๆ กับการเลือกบุคคล สำหรับเผยแพร่ศาสนา ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบ คอบและสามารถจะสังเกตเห็นอุปนิสัยของบุคคลต่าง ๆ ได้ ควรจะเป็นผู้เลือก ครูในโรงเรียนโบสถ์ของเรามีหน้าที่ อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีงาม ให้เด็ก เหล่านั้นสามารถปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและสามารถทำกิจ การของพระองค์ในทุก ๆ แผนกให้ได้รับผลสำเร็จอย่างดีที่ สุด ครูที่จะสอนในโรงเรียนควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความ ชำนาญในการสอนและมีความสามารถทางด้านการปกครอง นักเรียนให้มีระเบียบวินัยอันดีCChTh 313.1

  ทางโรงเรียนไม่ควรจ้างครูมาสอนในโรงเรียนก่อนที่ จะได้ทดลองให้เห็นว่า ครูนั้นมีความรักและเกรงกลัวพระ เจ้า ถ้าหากครูได้ศึกษาเล่าเรียนจากพระเจ้า ถ้าเขาได้ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนของพระคริสต์ เขาก็จะปฏิบัติ งานของเขาตามแบบอย่างของพระคริสต์ เขาจะพยายาม นำเด็ก ๆ ที่เขาสอนมาหาพระคริสต์ เพราะเด็ก ๆ และคน หนุ่มสาวทุกคนเป็นผู้ที่มีค่าประเสริฐในคลองพระเนตรของ พระเจ้าCChTh 314.1

  ทางโรงเรียนควรจะถือว่าความเคยชินที่ติดเป็นนิสัย และหลักการของครูแต่ละคน เป็นสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่า ความรู้ทางด้านวิชาการของเขา ในการที่ครูจะสามารถใช้ อิทธิพลชักจูงเด็กนักเรียนที่อยู่ภายใต้ความปกครองทำ สิ่งที่ดีได้นั้น ครูเองจะต้องมีความบังคับตัวเองและจะต้อง เป็นผู้ที่มีความรักใคร่เมตตาต่อเด็กนักเรียน สิ่งเหล่านี้จะ แสดงให้เห็นได้ในสีหน้า กิริยาท่าทาง ถ้อยคำที่เขาพูด และการกระทำของเขาCChTh 314.2

  ครูควรจะประพฤติตัวให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะเป็นสุภาพบุรุษผู้เป็นคริสเตียน ครูควรทำตัวเป็นเพื่อน และผู้ปรึกษาหารือของนักเรียน ถ้าหากทุก ๆ คนที่เป็นผู้ ร่วมงานในคณะของเรา... (ครูผู้สอนศาสนา และสมาชิก ของโบสถ์) ...จะฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความสุภาพอ่อน น้อมตามแบบอย่างของคริสเตียนเขาย่อมสามารถจะเข้าถึง จิตใจของคนทั้งหลายได้ง่ายยิ่งขึ้น และเขาสามารถจะชัก นำหลายคนให้ยอมรับเอาความจริงของพระเจ้าได้ เมื่อใด ที่ครูทุก ๆ คนลืมคิดถึงตัวเองและรู้สึกสนใจอย่างลึกซึ้งใน ผลสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนและระลึกว่า เด็กเหล่านั้นเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้า และเขาจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการที่เขาสั่งสอนให้เด็กเหล่านั้นประ- พฤติดีหรือชั่ว เมื่อนั้นแหละเราจะมีโรงเรียนที่เหล่าทูต สวรรค์พอใจที่จะมาคอยเผ้าดูอยู่CChTh 315.1

  โรงเรียนโบสถ์ของเราต้องการครูที่มีศีลธรรมจรรยา สูง ครูที่เราสามารถจะไว้วางใจได้ และมีความเชื่ออัน มั่นคง มีสติปัญญารอบคอบและมีความอดทน ครูที่ดำเนิน กับพระเจ้าและละเว้นจากสิ่งชั่วร้ายCChTh 315.2

  การที่ทางโรงเรียนจะจ้างครูที่มีนิสัยเย่อหยิ่งและไม่ มีความรักในจิตใจมาอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ที่ยังมีอายุน้อยนั้น เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย ครูที่มีอุปนิสัยเช่นนี้จะนำภัยอันตรายมา สู่เด็ก ๆ ที่กำลังเจริญเติบโต และอยู่ในระหว่างที่จะปลูก สร้างอุปนิสัยในทางที่ดีหรือเสื่อม ถ้าครูไม่ยอมปฏิบัติตาม น้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าครูไม่รักเด็ก ๆ ที่เขาสอน หรือ ถ้าครูมีใจลำเอียงต่อเด็ก ๆ ที่เขารักใคร่พอใจ และแสดง ความมึนชาเฉยเมยต่อเด็ก ๆที่ไม่น่ารัก ทางโรงเรียนก็ไม่ ควรจ้างครูที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวแล้ว เพราะครูเหล่า นี้จะชักจูงเด็ก ๆ ที่เขาสอนไปสู่ทางพินาศแทนที่จะนำเด็ก เหล่านั้นมาหาพระคริสต์CChTh 316.1

  ทางโรงเรียนต้องการครู (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับสอนเด็ก ๆ) ที่มีอารมณ์เยือกเย็นและมีใจเมตตา กรุณา ครูที่แสดงความรักและความอดทนต่อเด็ก ๆ ที่ต้อง การความรักใคร่เมตตามากที่สุดCChTh 316.2

  ครูควรเฝ้าระวังและหมั่นอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอยู่ เสมอ และจะต้องมีใจถ่อมลงเฉพาะพระพักตรของพระ เจ้า เพราะถ้าครูเองไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ย่อมจะไม่ได้ รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากการศึกษาเล่าเรียนCChTh 316.3

  สุขภาพทางกายของครูก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน เพราะถ้าครูมีสุขภาพสมบูรณ์ดีเขาก็สามารถจะทำงานได้ดี ยิ่งขึ้น ถ้าครูมีร่างกายอ่อนแอและสุขภาพไม่สมบูรณ์สมอง ของเขาก็ไม่สามารถจะคิดอะไรอย่างปลอดโปร่งได้ และ ครูจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด เมื่อ เราต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความป่วยเจ็บเราก็จะรู้สึกว่า การที่จะอดทนหรือทำใจให้ร่าเริ่งแจ่มใสนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ ยากหรือการที่จะทำอะไร ๆ ด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรม นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้โดยง่ายCChTh 317.1