Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  เราจะมีกำลังเข้มแข็งถ้าเรายอมเชื่อฟังพระเจ้า

  คนทั้งหลายที่ทราบความจริงของพระเจ้ามีหน้าที่สำคัญ ที่จะต้องรับผิดชอบ เขาจะต้องทำกิจการทุกอย่างตามความ เชื่อของเขา และชีวิตของเขาจะต้องดำเนินไปตามทางชอบ ธรรม และเขาต้องเตรียมตัวพร้อมสำหรับทำงานที่จะต้อง ทำให้สำเร็จโดยเร็วในสมัยที่สุดปลายนี้ เขาไม่มีเวลาและ กำลังที่จะใช้ให้หมดเปลืองไปในการตามใจตัวเองให้รับ- ประทานสิ่งที่เขาอยากจะรับประทานCChTh 388.2

  เราควรระลึกถึงข้อความในพระคัมภีร์ว่า “เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจเสียใหม่เพื่อความผิดบาป ของท่านจะได้ลบล้างเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะได้มาจาก พระพักตรพระเจ้า” (กิจกรรมบท 3:19) มีหลายคนใน พวกเราซึ่งมีความบกพร่องฝ่ายวิญญาณจิต และคนเหล่านั้น จะต้องถึงซึ่งความพินาศ ถ้าเขาไม่กลับใจเสียใหม่โดยสิ้น เชิง ท่านคงไม่ปรารถนาที่จะให้จิตวิญญาณของท่านต้อง สูญเสียไปCChTh 389.1

  พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้พลไพร่ของพระองค์ มี- ความเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ว่าการตามใจตัวเองในการบริโภคเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความ เจริญทางสมองและการชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ หลาย คนในพวกเรารับประทานอาหารที่เราไม่ควรจะรับประทาน การบริโภคอาหารตามที่เราพอใจ ทำให้กำลังกายและกำลัง สมองของเราเสื่อม ทำให้เราอ่อนกำลังเป็นเหตุให้เกิดโรค และเราต้องตายก่อนถึงอายุอันสมควร ขอให้คนทั้งหลาย ที่พยายามจะรักษาจิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์ระลึกอยู่ เสมอว่าในพระคริสต์มีอำนาจที่จะบังคับไม่ให้เขาตามใจตัว เองในการบริโภคอาหารCChTh 389.2

  ถ้าเราได้รับประโยชน์ในการรับประทานอาหารจำพวก เนื้อสัตว์ ข้าพเจ้าก็จะไม่วิงวอนขอร้องท่านในครั้งนี้ แต่ ข้าพเจ้าทราบว่า การรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ทำให้เกิดประ โยชน์แก่เราเลย อาหาจำพวกเนื้อสัตว์ทำอันตรายต่อร่าง- กายของเรา และเราต้องฝึกหัดตัวเองไม่ให้รับประทานเนื้อ สัตว์ คนทั้งหลายที่สามารถจะรับประทานอาหารจำพวกผัก ได้ แต่ชอบรับประทานอะไร ๆ ตามความพอใจ มักจะไม่ ปฏิบัติตามคำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอา- หารการกิน และเขาจะทำผิดอย่างอื่น ๆ ด้วย คนเหล่านั้น จะเก็บเกี่ยวพืชผลที่เขาหว่านอย่างแน่นอนCChTh 390.1

  ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำสั่งสอนว่านักเรียนในโรงเรียน ของเรา จะต้องไม่รับประทานเนื้อสัตว์หรืออาหารที่จัดปรุง ขึ้นโดยไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ควรรับประทานอาหาร ที่ช่วยเร่งกำลัง ข้าพเจ้าขอร้องทุก ๆ คนทั้งคนชราคนหนุ่ม สาวและคนที่มีอายุในวัยกลางคน อย่ารับประทานอาหารที่ ให้โทษแก่ร่างกาย จงยอมเสียสละในการปรนนิบัติรับใช้ พระคริสต์CChTh 390.2

  มีหลายคนที่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดย ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ แต่ถ้าคน เหล่านี้ จะยอมอยู่ฝ่ายพระเจ้า และตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงนำไป เขาก็จะได้รับกำลัง และสติปัญญาเช่นเดียวกับดานิเอล และมิตรสหายของเขา เขาจะรู้สึกว่าพระเจ้าโปรดให้เขามีสติปัญญาที่จะตัดสินใจทำ อะไร ๆ ได้อย่างฉลาดรอบคอบ หลายคนจะรู้สึกประหลาด ใจที่ได้เห็นว่าเราสามารถจะเก็บเงินทองไว้เพื่อใช้ในกิจการ ของพระเจ้ามากมายเพียงไร ถ้าเรากระทำกิจการต่าง ๆ โดยไม่คิดถึงตัวเองเงินจำนวนเล็กน้อยที่เราเก็บไว้ได้โดย- การเสียสละจะช่วยในการส่งเสริมให้กิจการของพระเจ้า เจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งกว่าเงินจำนวนมากที่มีผู้บริจาคให้ โดยไม่มีการเสียสละCChTh 391.1