Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การตระเตรียมสำหรับให้เด็ก ๆ รับบัพติศมา

  บิดามารดาของเด็ก ๆ ที่ปรารถนาจะรับบัพติศมา มี งานที่จะต้องทำทั้งในด้านที่เกี่ยวกับการพิจารณาสอบสวน ตัวเอง และการให้คำแนะนำสั่งสอนที่ซื่อสัตย์แก่ลูก ๆ ของ เขา การรับบัพติศมาเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุด และเราควรจะเข้าใจความหมายของการรับบัพติศมา โดย ละเอียดถี่ถ้วน การรับบัพติศมาหมายถึงการละทิ้งความผิด บาปและกลับใจเสียใหม่ และการเริ่มชีวิตใหม่ในพระเยซู คริศต์ เราไม่ควรจะรีบร้อนในการรับบัพติศมา ขอให้ทั้ง บิดามารดาและเด็ก ๆ ที่จะรับบัพติศมา เข้าใจความหมาย ของการรับบัพติศมาอย่างแจ่มแจ้ง ก่อนที่จะให้เด็กรับบัพ- ติศมา การที่บิดามารดายอมให้บุตรรับบัพติศมา ย่อม หมายความว่าบิดามารดาได้ปฏิญาณตนเป็นผู้อารักขาที่ซื่อ สัตย์ของเด็ก ๆ เหล่านั้น และบิดามารดาต้องเป็นผู้นำใน การอบรมบ่มนิสัยบุตรให้เป็นคนดี บิดามารดาได้ปฏิญาณ ตนเป็นผู้เฝ้ารักษาลูกแกะเหล่านี้ของพระเจ้า ด้วยความสน ใจเป็นพิเศษ เพื่อเขาจะไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาที่เขา เชื่อถือนั้น บิดามารดาควรอบรมสั่งสอนบุตร ให้มีความรู้เกี่ยวกับ ศาสนาตั้งแต่สมัยที่บุตรยังมีอายุน้อย บิดามารดาไม่ควร อบรมสั่งสอนบุตรโดยว่ากล่าวติเตียนบุตร แต่ควรสอนบุตร ด้วยใจร่าเริงและมีความสุข มารดาควรเฝ้าระวังบุตรอยู่ เสมอเกลือกว่าซาตานจะทดลองบุตรของตนโดยที่เด็กเหล่า นั้นไม่ทราบว่าเขาถูกทดลอง บิดามารดาจะต้องหมั่นอบรม สั่งสอนบุตรอย่างฉลาดรอบคอบ และช่วยให้บุตรได้รับ ความเพลิดเพลินในการอบรมสั่งสอนนั้น ในฐานะที่บิดา มารดาเป็นมิตรที่ดีทีสุดของเด็ก ๆ ทั้งหลาย ที่ยังไม่มีความ เจนจัดในชีวิต บิดามารดาควรช่วยเหลือบุตรให้เอาชะนะ การทดลอง เพราะการที่จะได้ชัยชนะเหนือความผิดบาป นั้นมีความสำคัญยิ่งสำหรับเขา บิดามารดาควรคิดว่าบุตร ที่รักของเขาซึ่งพยายามจะทำสิ่งที่ถูก เป็นสมาชิกผู้เยาว์ แห่งครอบครัวของพระเจ้า และบิดามารดาควรรู้สึกสนใจ อย่างมากมาย ในการอบรมสั่งสอนบุตรให้เชื่อฟังพระเจ้า ด้วยความรักใคร่เอาใจใส่ บิดามารดาควรสอนลูก ๆ ทุก ๆ วันว่า การที่จะได้รับเป็นบุตรของพระเจ้าและยอมปฏิบัติตาม น้ำพระทัยของพระองค์นั้นมีความสำคัญมากเพียงไร จง สอนบุตรให้เข้าใจว่าการเชื่อฟังพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเชื่อฟังบิดามารดาด้วย บิดามารดาจะต้องอบรมสั่งสอน บุตรทุก ๆ วันเป็นประจำ บิดามารดาจงเฝ้าระวังและอธิษ ฐานและยอมให้บุตรเป็นมิตรสหายของท่านCChTh 6.1

  เมื่อถึงระยะเวลาที่เด็ก ๆ มีความผาสุกที่สุดในชีวิต และเด็กเหล่านั้นมีใจรักพระเยซูและปรารถนาที่จะรับบัพ- ติศมาบิดามารดาจงปฏิบัติต่อบุตรด้วยความซื่อสัตย์ ก่อน ที่บุตรจะรับบัพติศมาจงถามดูว่า เขามีความมุ่งหมายที่จะ ทำงานเพื่อพระเจ้า และความมุ่งหมายข้อแรกในชีวิตของ เขา คือการทำกิจการของพระเจ้าหรือมิใช่ แล้วบิดามารดา จงช่วยชี้แจงให้บุตรทราบว่า เขาจะเริ่มดำเนินงานนั้นได้ อย่างไร การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านี้เป็นบทเรียนบทแรก ที่สำคัญมากมาย จงสอนบุตรให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ถึงการ ที่เขาจะต้องปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า จงช่วยชี้แจงให้บุตร เข้าใจงานที่เขาจะต้องทำได้โดยง่าย จงอธิบายให้เขาเข้า ใจว่าการมอบถวายตัวเองแก่พระเจ้านั้นคืออะไร และให้ เขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ภายใต้การปกครอง ของบิดามารดาผู้เป็นคริสเตียนCChTh 8.1

  ภายหลังที่บิดามารดาได้อบรมสั่งสอนบุตรด้วยความ ซื่อสัตย์ ถ้าท่านมีความพอใจแล้วว่าบุตรของท่านเข้าใจ ความหมายของการกลับใจใหม่และการรับบัพติศมา และ ได้กลับใจใหม่โดยแท้จริงแล้ว จงยอมให้เขารับบัพติศมา แต่ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ก่อนอื่นท่านผู้เป็น บิดามารดาจงเตรียมตัวเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ที่จะนำเท้า ของเด็ก ๆ เหล่านั้น ให้ดำเนินไปตามทางแห่งความเชื่อฟัง ซึ่งเป็นทางแคบ พระเจ้าต้องช่วยบิดามารดาเพื่อให้เขาวาง แบบอย่างที่ถูกต้องแก่ลูก ๆ ในความรัก ความสุภาพอ่อน น้อม การมีใจถ่อมลง และการมอบถวายตัวเองแก่พระ คริศต์โดยสิ้นเชิง ถ้าท่านยอมให้บุตรรับบัพติศมาแล้ว ปล่อยให้ทำตามความพอใจ และไม่รู้สึกว่าท่านมีหน้าที่จะ ช่วยนำเขาให้เดินไปตามทางชอบธรรม ท่านเองจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบ ถ้าหากว่าบุตรของท่านขาดความเชื่อและ ไม่มีกำลังใจเข้มแข็ง และไม่สนใจในความจริงCChTh 9.1

  ผู้รับบัพติศมาที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งชายหญิงควรจะเข้า ใจหน้าที่ของเขาได้ดีกว่าผู้รับบัพติศมาที่ยังเป็นเด็ก ๆ แต่ ศาสนาจารย์ของคริศต์จักรมีหน้าที่ ๆ จะต้องปฏิบัติเพื่อจิต วิญญาณเหล่านี้ คนเหล่านั้นได้ปฏิบัติสิ่งที่ผิดจนกลายเป็น ความเคยชินหรือไม่ ศาสนาจารย์มีหน้าที่จะต้องมีการ ประชุมพิเศษกับเขา ให้พวกเหล่านั้นได้อ่านพระคัมภีร์ จง สนทนาและอธิษฐานร่วมกับเขา และช่วยชี้แจงให้คนเหล่า นั้นทราบว่า พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ในตัวเขาทุกคน จงอ่านข้อ พระคัมภีร์เกี่ยวกับการกลับใจใหม่ให้เขาฟัง จงแสดงให้ เขาเห็นว่าการที่เขามีใจรักพระเจ้านั้นคือผลแห่งการกลับใจ เสียใหม่ การกลับใจใหม่โดยแท้จริง คือการเปลี่ยนจิตใจ ใหม่ ความคิดและความมุ่งหมายใหม่ เราจะต้องละทิ้งสิ่ง ชั่วร้ายที่เราเคยทำจนติดเป็นนิสัย เราต้องละทิ้งความผิด บาปเกี่ยวกับการพูดสิ่งที่ชั่วร้าย การอิจฉาริษยาและการไม่ เชื่อฟังคำ เราต้องต่อสู้กับอุปนิสัยที่ชั่วร้ายทุกอย่าง แล้ว ผู้เชื่อถือจึงจะสามารถรับเอาคำสัญญาว่า “จงขอแล้วจะ ได้” (มัดธายบท 7:7) ไว้ด้วยความเข้าใจCChTh 10.1