Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 34—ครอบครัวคริสเตียน

  ในการสร้างครอบครัวก่อนที่จะคิดถึงสิ่งอื่นๆ พระ เจ้าปรารถนาจะให้เราคิดถึงอิทธิพลทางศีลธรรม จรรยา และทางศาสนา ที่จะอยู่แวดล้อมเราและครอบครัวของ เราCChTh 136.1

  เมื่อเราเลือกหาที่สร้างบ้านเรือนของเราๆ ควรจะ ต้องพิจารณาดูในเรื่องนี้ด้วย เราไม่ควรจะปลูกบ้านในท่าม กลางสิ่งแวดล้อมที่จะชักนำเราไปในทางชั่วร้าย เราไม่ควร สร้างบ้านเรือนที่ใหญ่โดหรูหราและสร้างตามสมัยนิยมเกิน ฐานะของเรา จงสร้างบ้านอย่างธรรมดาที่เราจะอยู่อย่าง สบายและไม่ต้องเสียเงินทองมากในการสร้าง แต่ให้บ้าน นั้นตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะและอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่จะ ชักนำเราไปในทางที่ดีCChTh 136.2

  แทนที่จะอาศัยอยู่ในย่านที่ท่านจะมองเห็นแต่พวก กรรมกรที่เดินไปเดินมาตามถนน... ในย่านที่มีผู้คนแออัด และมีเสียงอึกทึกครึกโครม... ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกเหน็ด เหนื่อยและรู้สึกรำคาญเสียงที่รบกวนท่านอยู่ตลอดเวลา จงออกไปในที่ๆ ท่านสามารถมองเห็นสิ่งสวยงามในธรรม ชาติที่พระเจ้าได้ทรงสร้าง จงให้จิตวิญญาณของท่านได้ รับการพักผ่อนอย่างสงบ ในท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และสงบเงียบ จงมองดูทุ่งนาที่เขียวชอุ่ม ป่าละเมาะแล เนินเขา จงเงยหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าสีเขียวคราม ที่ไม่มี ฝุ่นละอองและควันไฟในเมืองบดบัง แล้วสูดอากาศอัน บริสุทธิ์สดชื่นจากสวรรค์CChTh 137.1

  พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ครอบครัวหลายๆครอบ ครัวได้ย้ายออกไปจากเมืองที่มีผู้คนอยู่อย่างเบียดเสียด เยียดยัด บิดามารดาควรจะพาลูกๆออกไปเที่ยวในชนบท ออกไปอยู่ในชนบท บิดามารดาควรจะหาที่อยู่ให้เหมาะ สมตามที่เขามีเงินพอจะปลูกบ้านอยู่ได้ แม้ว่าบ้านนั้นจะ เล็กก็ควรจะให้มีที่ดินอยู่บ้างเพื่อเด็กๆ จะได้ทำการเพาะ ปลูกในที่ดินนั้นCChTh 137.2

  บิดามารดาที่มีที่ดินและมีบ้านอยู่อย่างสบายเป็นผู้ที่มี ความสุขเช่นเดียวราวกับพระราชาราชินีCChTh 138.1

  ถ้าสามารถจะทำได้ควรปลูกบ้านอยู่ในชนบท เพื่อ ให้เด็กๆ ในครอบครัวของท่านมีโอกาสปลูกผักและผลไม้ ในที่ดินของท่าน บิดามารดาควรจัดหาแปลงดินให้เด็กทำ การเพาะปลูกผักหรือดอกไม้ต่างๆ ตามใจชอบ ขณะที่ ท่านสอนบุตรให้ทำสวน ให้เตรียมดินสำหรับเพาะเมล็ด พืช และให้ถอนหญ้า จงสอนด้วยว่าในชีวิตของเขาๆ จะต้องไม่กระทำสิ่งที่ชั่วร้าย ที่จะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย และจิตใจของเขา จงสอนเขาให้ละทิ้งอุปนิสัยที่ชั่วร้าย เช่นเดียวกับที่เขาถอนหญ้าในสวนทิ้ง บิดามารดาจะต้อง ใช้เวลามากมายในการสั่งสอนบุตรให้ทราบถึงสิ่งเหล่านี้ แต่เขาจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าCChTh 138.2

  แผ่นดินโลกมีทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ในที่ลึกสำหรับคน ทั้งหลายที่มีใจเข้มแข็งและมีความพากเพียรพยายามที่จะ สะสมรวบรวมทรัพย์สมบัตินั้นไว้ ชาวนาหลายคนไม่ได้ รับผลประโยชน์อย่างเพียงพอจากที่ดินของเขาเพราะเขา ไม่ได้ตั้งใจทำการเพาะปลูกพืชผลในที่ดินนั้นอย่างจริงจัง เขาคิดว่างานของเขาเป็นงานที่ต่ำต้อย เขามองไม่เห็นว่า การเพาะปลูกพืชผลในนาและพยายามทำงานด้วยความเอา ใจใส่จะช่วยให้ตัวของเขาเองและครอบครัวของเขามีความ สุข เพราะเมื่อเขาได้รับพืชผลมากมายจากไร่นาที่เขาทำ การเพาะปลูก เขาก็จะมีเงินสำหรับจับจ่ายใช้สอยได้อย่าง สบายและครอบครัวของเขาจะมีฐานะมั่นคง CChTh 138.3

  บิดามารดามีหน้าที่ที่จะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับ ศาสนาที่เขาเชื่อถือ บิดามารดาสามารถอบรมสั่งสอน บุตรให้ประพฤติดี และบุตรจะรู้จักปรับปรุงตนเองให้เป็น ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าร่วมกับเหล่าฑูตสวรรค์ได้ใน พิภพใหม่ บิดามารดาควรจะสร้างครอบครัวในแผ่นดินโลก นี้ให้เป็นแบบจำลอง ครอบครัวในแผ่นดินโลกนี้ควรจะเป็น ครอบครัวที่จำลองแบบมาจากครอบครัวในสวรรค์ ถ้าเด็กๆ ในครอบครัวปล่อยให้ซาตานล่อลวงเขาให้ทำในสิ่งที่ผิด ความ เป็นอยู่ในครอบครัวของเขาก็จะไม่มีความสุข บิดามารดา ควรสอนบุตรให้ทราบว่า เขาเป็นเพียงผู้อาศัยอยู่ชั่วคราว ในแผ่นดินโลกและเขาจะต้องได้รับการศึกษาที่ดี เพื่อจะ ช่วยให้เขาได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในปราสาทที่พระคริศต์ทรง เตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่รักและถือรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ สิ่งนี้คือหน้าที่อันสูงสุดที่บิดามารดาพึง ปฏิบัติCChTh 139.1

  เท่าที่สามารถจะทำได้อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างขึ้น สำหรับเป็นที่อาศัย ควรจะอยู่ในที่สูง มีทางระบายน้ำได้ สดวก ถ้าท่านเลือกตั้งบ้านเรือนอยู่ในทำเลนั้น ท่านก็จะ ได้อยู่ในที่ดินที่แห้ง หลายคนมักจะไม่คิดถึงเรื่องนี้ การ ปลูกสร้างบ้านเรือนในที่ลุ่มที่มีน้ำขังแฉะ จะทำให้เกิดโรค ไข้จับสั่นและโรคร้ายชนิดอื่นๆ เพราะพื้นดินแฉะอยู่ ตลอดเวลา เพราะเหตุนี้จึงไม่ควรสร้างบ้านในที่ลุ่มCChTh 140.1

  ในการสร้างบ้านควรให้อากาศถ่ายเทได้สดวก และ ให้มีแสงแดดส่องสว่าง ทุกห้องควรให้มีลมโกรกและมี แสงแดดส่องถึง ห้องนอนควรอยู่ในที่ๆ มีอากาศสดชื่น มีอากาศถ่ายเทได้สดวกทั้งกลางวันกลางคืน ห้องนอนที่ เหมาะสมคือห้องที่เราสามารถจะเปิดออกรับแสงแดดและ อากาศบริสุทธิ์ได้ทุกๆวันCChTh 140.2

  สนามหญ้าที่สวยงามมีต้นไม้และพุ่มไม้ปลูกอยู่ห่าง จากตัวเรือนพอควรช่วยให้บ้านนั้นๆน่าอยู่มากขึ้น และทุกๆ คนในครอบครัว ควรช่วยกันดูแลรักษาสนามหญ้าให้เรียบ ร้อยสวยงามอยู่เสมอ แต่ถ้ามีต้นไม้ร่มปลูกชิดกันมากเกิน ไปรอบๆ บ้าน จะทำให้บ้านนั้นไม่อยู่ในทำเลที่ถูกอนามัย เพราะแสงแดดส่องเข้าไปไม่ถึง และอากาศถ่ายเทไม่ได้ สดวก และจะทำให้พื้นดินในบริเวณบ้านชื้นแฉะโดย ฉะเพาะอย่างยิ่งในฤดูฝนCChTh 140.3