Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การปล่อยให้เด็กเติบโตขึ้นดวยความโง่เขลา
  เป็นความผิดบาป

  บิดามารดาบางคนไม่ได้สอนให้บุตรมีความรู้ทางศาส- นา และเพิกเฉยละเลยต่อการที่จะให้บุตรของเขาได้รับการ ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนบิดามารดาไม่ควรเพิกเฉยละเลย ต่อการศึกษาทั้งสองอย่างนี้ เด็ก ๆ เรียนรู้อะไร ๆ ได้เร็ว ถ้าเด็กไม่ได้ออกกำลังกายทำงาน หรือใช้เวลาในการศึกษา เล่าเรียน เขาก็จะถูกชักจูงให้ทำตามอิทธิพลที่ชั่วร้าย การ ที่บิดามารดาปล่อยให้บุตรเติบโตขึ้นโดยไม่ให้การศึกษาเล่า เรียนแก่บุตรตามสมควรนั้นเป็นความผิดบาป บิดามารดา ควรจัดหาหนังสือที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ให้บุตรอ่าน และสอนให้เขาทำงาน ในวันหนึ่ง ๆ บิดามารดาและครู ควรกำหนดเวลาให้เด็กทำงานที่ต้องใช้กำลังกายและกำหนด เวลาให้เด็กศึกษาเล่าเรียนและอ่านหนังสือ บิดามารดาควร พยายามอบรมสั่งสอนให้บุตรมีจิตใจสูงและสอนให้เขารู้จัก ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมยิ่งขึ้น ถ้าเด็ก ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้เรียน และไม่ได้รับการศึกษาเล่า เรียนตามควรเขาก็จะใฝ่ใจในทางที่ต่ำช้าและประพฤติสิ่งที่ ไม่ดี ซาตามพยายามหาโอกาสที่จะชักจูงเด็กเหล่านี้ไปใน ทางชั่วร้ายCChTh 268.1

  มารดาควรฝึกฝนอบรมบุตรให้มีอุปนิสัยดี ตั้งแต่บุตร นั้นยังเป็นทารกน้อย มารดาควรสอนให้บุตรเป็นผู้มีอารมณ์ เยือกเย็น ไม่ทำอะไรตามใจตัวเอง ไม่ดื้อดึงเอาแต่ใจตัว เองเป็นใหญ่ และสอนให้บุตรรู้จักเชื่อฟังและประพฤติตาม คำสอนของบิดามารดา เมื่อบุตรเติบโตขึ้นมารดาต้องคอย อบรมสั่งสอนบุตรอยู่เสมอ มารดาทุกคนควรหาเวลาพูดชี้ แจงกับบุตรให้เข้าใจเหตุผลถ้าบุตรทำอะไรผิดพลาดมารดา ก็ต้องช่วยชี้แจงให้เขากลับทำสิ่งที่ถูก มารดาต้องพยายาม อบรมสั่งสอนบุตรด้วยความอดทน บิดามารดาที่เป็นคริส- เตียนควรจะทราบว่าเขาอบรมสั่งสอนบุตรของเขาให้เป็นผู้มี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นบุตรของพระเจ้า คำแนะนำสั่ง สอนที่เด็กได้รับจากบิดามารดาในวัยเด็ก ย่อมมีอิทธิพลใน ทางที่จะชักจูงเขาไปสู่ทางที่ดี ถ้าบิดามารดาเพิกเฉยละเลย ไม่อบรมสั่งสอนให้รู้จักเชื่อฟังคำในวัยเด็ก เมื่อเติบโตขึ้น เด็กเหล่านั้นก็จะมีนิสัยดื้อดึงชอบทำอะไรๆตามความพอใจ ของตนเอง และเป็นการยากที่บิดามารดาจะปกครองเด็ก เหล่านั้นให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี บิดามารดาที่เพิกเฉย ละเลยต่อหน้าที่นี้ ได้ทำความผิดอย่างร้ายแรง และได้ทำ ผิดบาปต่อบุตรที่น่าสงสารของเขาและต่อพระเจ้าCChTh 269.1

  ท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดามารดาถ้าท่านไม่ได้ให้การศึก ษาเล่าเรียนแก่บุตรตามที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นหน้า ที่ของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระองค์ในการ ที่ท่านไม่ได้ให้การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรตามที่พระเจ้าทรง ปรารถนา และผลร้ายที่บังเกิดขึ้นจะไม่ตกอยู่กับบุตรของ ท่านเท่านั้น แต่จะตกอยู่กับคนทั้งหลายที่เข้ามาอยู่ภายใต้ อิทธิพลของคนเหล่านั้นด้วย เหมือนต้นไม้มีหนามต้นเดียว ที่ขึ้นอยู่ในนาย่อมจะทำให้เกิดพืชผลอย่างเดียวกันเต็มไป หมดทั้งทุ่งนาฉันใด ความผิดบาปที่เกิดขึ้นเพราะท่านไม่ เอาใจใส่อบรมสั่งสอนบุตรให้กระทำตามน้ำพระทัยของพระ- เจ้าย่อมจะนำความพินาศมาสู่คนทั้งหลายที่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลอันชั่วร้ายของคนเหล่านั้นฉันนั้นCChTh 270.1

  คำสาปแช่งของพระเจ้าจะตกอยู่กับบิดามารดาที่ไม่ ซื่อสัตย์อย่างแน่นอน บิดามารดาเหล่านั้นมิใช่แต่เพียงจะ ปลูกต้นไม้มีหนามที่จะทำให้เขาได้รับบาดเจ็บในโลกนี้ เท่านั้น แต่เขาจะต้องได้รับโทษในวันพิพากษาครั้งใหญ่ ของพระเจ้าเพราะการที่เขาไม่ซื่อสัตย์นั้นด้วย เด็กๆหลาย คนจะยืนขึ้นในวันพิพากษาและกล่าวโทษบิดามารดาของ เขาในการที่คนเหล่านั้นมิได้อบรมสั่งสอนเขาให้ประพฤติดี เขาจะกล่าวโทษบิดามารดาในการที่บิดามารดาของเขาได้นำ เขาไปสู่ทางพินาศ บิดามารดาบางคนรักและตามใจบุตร อย่างไม่มีเหตุผล เมื่อบุตรทำผิดเขาก็ไม่ได้ตักเตือนสั่งสอน ให้บุตรของเขารู้สำนึกผิดและกลับประพฤติดี บุตรของเขา จึงทำผิดต่อไปเรื่อยๆ และบิดามารดาที่ไม่ซื่อสัตย์เหล่า นั้นจะต้องรับผิดชอบในการที่เขาไม่ได้สอนให้บุตรประพฤติ สิ่งที่ดีCChTh 271.1