Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “ความรอดของท่านมาใกล้แล้ว”

  เมื่อข้าพเจ้าได้ยินถึงเหตุร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสัปดาห์ แล้วสัปดาห์เล่าข้าพเจ้าถามตัวเองว่า “สิ่งเหล่านี้หมาย ความว่ากระไร ? เหตุร้ายต่าง ๆ กำลังเกิดขึ้นโดยเร็ว เรา ได้ยินถึงเรื่องแผ่นดินไหวบ่อย ๆ และลมพายุกล้า เรื่อง อัคคีภัยและอุทกภัย มีผู้คนต้องเสียชีวิตและต้องเสียทรัพย์ สมบัติมากมาย เหตุร้ายต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหมายสำคัญที่ แสดงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า และพระองค์ทรง เตือนคนทั้งหลายให้เตรียม พร้อมสำหรับการ เสด็จ กลัลมา ของพระองค์CChTh 583.1

  เราทราบว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า การต่อ สู้ขับเคี่ยวระหว่างพระคริศต์กับซาตานจวนจะสิ้นสุดลงแล้ว อีกไม่ช้าพระเยซูจะเสด็จมาพิพากษาคนทั้งหลายในแผ่นดิน โลก พระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียม ตัวไว้ให้พร้อม ในชั่วโมงที่ท่านไม่ทันคิดนั้นบุตรมนุษย์จะ เสด็จมา” (มัดธายบท 24:44)CChTh 584.1

  แต่มีหลายคนในคริศต์จักรของเราที่ทราบถึงความ หมายอันแท้จริงของความจริงในสมัยนี้เพียงเล็กน้อย ข้าพ- เจ้าวิงวอนขอร้องคนเหล่านั้นให้เอาในใส่ต่อหมายอันสำคัญ ที่แสดงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในไม่ช้า วาระที่สุด ปลายนั้นมาใกล้แล้ว หลายคนที่มิได้แสวงหาความรอดเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะร้องทุกข์อย่างขมขื่นว่า “ฤดู เกี่ยวผ่านพ้นไปแล้ว ฤดูร้อนสิ้นสุดลงแล้ว และเราทั้ง หลายไม่ได้รับความรอด”CChTh 584.2

  เราทั้งหลายกำลังอยู่ในสมัยที่สุดปลายแห่งประวัติ-ศาสตร์ของโลก คำพยากรณ์ได้สำเร็จบริบูรณ์อย่างรวด เร็ว ระยะเวลาที่พระเจ้าทรงผ่อนผันให้มนุษย์กลับใจเสีย ใหม่กำลังผ่านไปโดยเร็ว เราจะเสียเวลาไม่ได้แม้เพียง เล็กน้อย ขอยอ่าให้เรานอนหลับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา ขออย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดพูดในใจว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ เสด็จกลับมา” ขอให้เราตักเตือนคนทั้งหลายให้หนีให้รอด พ้นจากพระนิเคราะห์ของพระเจ้า ขอให้เราเตือนคนเหล่า นั้นให้เตรียมตัวพร้อม เรพาะเราไม่ทราบว่ามีอะไรอยู่ต่อ หน้าเรา ขอให้ผู้สอนศาสนาและสมาชิกของโบสถ์ออกไป เที่ยวตักเตือนคนทั้งหลายที่เพิกเฉยละเลย ต่อคำ สอน ของ พระเจ้าให้กลับมาแสวงหาพระองค์ในขณะที่เขายังแสวงหา พระองค์ได้ เขาจะได้พบคนทั้งหลายที่จะยอมรับเอาความ จริงและมอบถวายชีวิต ของเขา เพื่อนำ จิตวิญญาณ มาหา พระคริศต์CChTh 584.3

  พระคริศต์จะเสด็จกลับมาในไม่ช้า และเราต้อง เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ด้วยความสงบสุข ขอให้ เราตั้งใจว่าเราจะส่องแสงสว่างของพระเจ้า แก่คน ทั้งหลาย ที่อยู่ล้อมรอบเรา เราต้องไม่มีความทุกข์โศกแต่มีใจร่าเริง และเราต้องเฝ้าดูพระเยซูอยู่เสมอ พระองค์จะเสด็จกลับ มาในไม่ช้า และเราต้องเตรียมตัวพร้อม และรอคอยการ เสด็จกลับมาของพระองค์ เราจะมีความชื่นชมยินดีมากสัก เพียงไรที่จะได้พบพระองค์และพระองค์ทรงต้อนรับเราเป็น ผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ให้รอดจากบาป เราได้รอคอยพระองค์ มาช้านาน แต่ความหวังของเราไม่สูญสลายไป ถ้าเราได้ พบพระมหากษัตริย์ในสง่าราศรีของพระองค์ เราก็จะได้รับ พรจากพระองค์ตลอดกาล ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้า ต้องเปล่งเสียงร้องว่า “เรากำลังเดินทางกลับบ้าน” เราอยู่ ใกล้สมัยที่พระคริศต์จะเสด็จ กลับมา ด้วยฤทธานุภาพและ สง่าราศรีอันรุ่งเรือง เพื่อจะรับคนทั้งหลายที่พระองคืทรง ไถ่ให้รอดพ้นจากบาปกลับไปบ้านที่เขาจะได้อาศัยอยู่ตลอด ชั่วนิรันดร์CChTh 585.1

  ในวาระที่สุดปลายเราจะต้องเผชิยหน้ากับความยุ่ง ยากเดือนร้อนที่เราไม่ทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไร แต่เรา ต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าทรงเอื้อมพระหัตถ์ออกช่วยเรา และ พระองค์จะโปรดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำสัญญาของ พระองค์” พระองค์จะทรงแยกบรรดาคนทั้งหลายที่ ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ออกจากท่าม- กลางมนุษย์ทั้งหลายในแผ่นดินโลกCChTh 586.1