Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การถือรักษาวันซะบาโต

  ปัญหาเกี่ยวกับการถือรักษาวันซะบาโตเป็นปัญหาที่ สำคัญสำหรับคนทั้งหลายที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบากใน วาระที่สุดปลาย มนุษย์ได้ยกย่องนับถือกฎเกณฑ์ของ ซาตานมากยิ่งกว่าของพระเจ้าเขามิได้ถือรักษาวันซะบาโต ที่แท้จริงของพระเจ้า และซาตานได้ล่อลวงมนุษย์ให้ถือรัก ษาวันซาบาโตที่มันเป็นผู้ตั้งขึ้นเอง เราต้องช่วยแนะนำคน อื่นๆให้เข้าใจถึงเรื่องการถือรักษาวันซะบาโตที่แท้จริงของ พระเจ้า เราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะมี เครื่องหมายแห่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือเครื่องหมายของ ซาตาน ถ้าเขายอมรับเครื่องหมายของอาณาจักรของพระ- เจ้าเขาก็เป็นพลไพร่ของพระเจ้า แต่ถ้าเขายอมรับเครื่อง หมายแห่งแผ่นดินของซาตามเขาก็ตกเป็นทาสของซาตาน พระเจ้าทรงเรียกเราให้ยกย่องเชิดชูและถือรักษาวัน ซะบาโตของของพระองค์CChTh 525.1

  ในสมัยนี้ผู้มีอำนาจทางฝ่ายศาสนายังพยายามที่จะ ทำลายคนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเจ้า และประพฤติตาม พระบัญญัติของพระองค์ให้สูญสิ้นไปจากโลกเช่นเดียวกับผู้ มีอำนาจในสมัยโบราณได้กดขี่ข่มเหงและทำร้ายพลไพร่ของ พระองค์ ซาตานจะล่อลวงและชักจูงผู้มีอำนาจทางฝ่าย ศาสนาในสมัยที่สุดปลายให้กดขี่ข่มเหงพลไพร่ของพระเจ้า คนเหล่านั้นจะพยายามขู่เข็ญพูดเยอะเย้ยและทำทุกสิ่งทุก อย่างที่จะให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าละทิ้งความเชื่อของเขา ผู้มี อำนาจฝ่ายศาสนาจะตั้งวันอาทิตย์เป็นวันซะบาโตแทนวัน ที่เจ็ดที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ คนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเจ้า ไม่สามารถจะถือรักษาวันอาทิตย์เป็นวันซะบาโตเพราะการ กระทำเช่นนั้นเป็นการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า ในสมัยที่สุดปลายนี้พลไพร่ของพระเจ้าจะต้องต่อสู้ขับเคี่ยว กับคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายโลก เช่นเดียวกับในสมัยของ มาระดะคายและพระนางเอศเธระพระเจ้าจะทรงต่อสู้และ แก้เค้นแทนพลไพร่ของพระองค์CChTh 525.2