Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ครูผู้อยู่ใต้ระเบียบวินัยของพระเจ้า

  พระเจ้าทรงดำเนินกิจการร่วมกับครูทุกคนที่ยอมมอบ ถวายร่างกายและจิตใจปรนนิบัติรับใช้พระองค์ และผู้เป็น ครูเองก็ควรจะระลึกถึงสิ่งนี้ ครูผู้สอนที่อยู่ภายใต้ระเบียบ วินัยของพระเจ้าได้รับพระคุณและความจริงและแสงสว่าง โดยอาศัยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะได้นำสิ่ง เหล่านี้ไปแจกจ่ายให้แก่เด็ก ๆ ที่เขาสอนครูอาจารย์เหล่านี้ อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยของพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของ โลก เพราะเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ครูจะแสดง ความดุร้ายเกรี้ยวกราด มีน้ำเสียงดุดันและมีใจโกรธเคือง ถ้าครูมีนิสัยที่บกพร่องเช่นนี้ นักเรียนก็จะเห็นแบบอย่าง ที่ไม่ดีและจะประพฤติตามแบบอย่างของครูผู้สอน พระเจ้า จะทรงติดต่อเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของเราโดยอาศัยจิต วิญญาณของพระองค์เอง ขณะที่ท่านศึกษาเรียนจงอธิษ- ฐานว่า “ขอทรงเปิดตาของข้าพเจ้าเพื่อให้แลเห็นความ ประเสริฐลึกซึ้งในพระบัญญัติของพระองค์” (บทเพลง สรรเสริญบท 119:18) เมื่อครูยอมพึ่งในพระเจ้าด้วยการ อธิษฐานพระวิญญาณของพระคริสต์จะสถิตอยู่กับเขา และ พระเจ้าจะทรงใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงดล ใจให้เด็ก ๆ เหล่านั้นยอมเชื่อฟัง และประพฤติตามคำสั่ง- สอนของครู พระวิญญาณบริสุทธิ์จะโปรดให้จิตใจของเด็ก เหล่านั้นเต็มไปด้วยความหวังและให้เขามีกำลังใจเข้มแข็ง ขึ้น เขาจะเห็นว่าพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญ และ เขาจะเข้าใจพระคำนั้นอย่างแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น ความงด งามและความดีแห่งพระคำของพระเจ้ามีอิทธิพลสามารถจะ เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและจิตใจของเด็ก ๆ ได้ ความรักของ พระเจ้าจะช่วยดลใจให้เด็ก ๆ เหล่านั้นประพฤติสิ่งที่ดี เรา อาจจะนำเด็ก ๆ หลายร้อยหลายพันคนมาหาพระคริสต์ได้ ถ้าหากเราจะทำงานเพื่อเด็ก ๆ เหล่านั้นCChTh 310.1

  ก่อนที่มนุษย์เราจะมีสติปัญญา และความฉลาดรอบ คอบได้อย่างแท้จริงเขาจะต้องระลึกว่า เขาต้องพึ่งในพระ เจ้าและยอมรับเอาสติปัญญาของพระองค์ พระเจ้าเป็น บ่อเกิดแห่งสติปัญญาเช่นเดียวกับที่พระองค์เป็นอำนาจฝ่าย วิญญาณจิต คนที่โลกได้ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีชื่อ เสียงที่สุดทางวิทยาศาสตร์จะไม่มีความสำคัญอะไรเลยเมื่อ เรานำคนเหล่านั้นไปเปรียบเทียบกับโยฮันสาวกที่รักของ พระเยซูหรืออรรคสาวกเปาโล เมื่อมนุษย์เราได้มีอำนาจ ทั้งทางสติปัญญาและทางจิตวิญญาณ เขาก็ได้ก้าวขึ้นสู่ มาตรฐานอันสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ คนทั้งหลายที่ทำ ได้เช่นนี้ พระเจ้าจะทรงยอมรับเขาไว้เป็นผู้ร่วมงานกับ พระองค์ในการฝึกฝนอบรมจิตใจของเด็ก ๆให้เป็นอย่างดีCChTh 311.1

  งานที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษาของเราในสมัยนี้คือ การที่จะถวายเกียรติยศแก่พระเจ้าให้พวกที่อยู่ฝ่ายโลกเห็น เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้บริหารกิจการโดยอาศัยผู้ แทนที่เป็นมนุษย์ และทุก ๆ คนที่เชื่อถือในพระเจ้าจะต้อง ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อกิจการทุก ๆ แผนกของพระเจ้าจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นCChTh 312.1