Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การมีความเชื่อมั่นคง

  สี่สิบกว่าปีมาแล้ว (ในปี ค.ศ. 1863) พระเจ้าได้ ประทานคำแนะนำสั่งสอนเกี่ยวกับการรักษาอนามัยแก่พวก เราในคณะเซเว่นเดย์แอ๊ดเว็นติส แต่เราได้ปฏิบัติตามคำ แนะนำสั่งสอนนั้นอย่างไร? หลายคนไม่ยอมประพฤติตาม คำสอนของพระเจ้า ในฐานะที่เราเป็นพลไพร่ของพระองค์ เราควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ทุกประ- การ เป็นหน้าที่ของเราที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามกฎข้อ บังคับเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขทางด้านอนามัย ในเรื่องที่ เกี่ยวกับการละเว้นจากการเสพของมึนเมา เราควรจะมี ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งกว่าคนอื่น ๆ แต่ยังมีบางคนใน คริสต์จักรของเราและแม้กระทั่งผู้สอนศาสนาที่ไม่ยอมเชื่อ- ฟังคำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้าเกี่ยวกับอาหารการกิน เขารับประทานอาหารตามใจชอบและทำงานตามที่เขาพอใจCChTh 392.1

  ขอให้คนทั้งหลายที่เป็นครู และผู้นำในคณะของเรา ยึดมั่นในคำตักเตือนสั่งสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวด้วยการรัก- ษาอนามัย เพื่อเขาจะได้เป็นพะยานแก่คนทั้งหลายที่เชื่อว่า เรามีชีวิตอยู่ในสมัยที่สุดปลายแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่น ดินโลก ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเราก็จะเห็นว่า คนทั้งหลายที่ ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้ากับคนทั้งหลายที่ปรนนิบัติรับใช้ตัว- เองย่อมมีชีวิตและความเป็นอยู่แตกต่างกันCChTh 392.2

  พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นว่ากฎข้อบังคับ เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราใน สมัยแรกเริ่มนั้นมีความสำคัญมากเท่ากับในเวลานี้และเรา ควรจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนั้นอย่างเคร่งครัด มีบางคน ที่ไม่เคยปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระเจ้าเกี่ยวด้วย เรื่องอาหารการกิน เวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะปฏิบัติตาม คำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องนี้ เพื่อเราจะ ได้เป็นแบบอย่างอันดีแก่คนอื่นๆ ในเรื่องการรับประทาน อาหารที่ถูกต้อง เพื่อเราจะได้มีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวCChTh 393.1

  กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎ อนามัย มีความสำคัญสำหรับเราทุกคนเป็นส่วนตัว เมื่อ พระเจ้าได้ประกาศข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขทางด้าน อนามัยแก่ข้าพเจ้าครั้งแรกนั้นข้าพเจ้ามีร่างกายอ่อนแอและ มักจะเป็นลมวิงเวียนบ่อยๆ ข้าพเจ้าได้ทูลขอพระเจ้าทรง ช่วยข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงแนะนำสั่งสอนข้าพเจ้า ให้รู้จักปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเกี่ยวด้วยเรื่องอาหารการกิน พระองค์ทรงตักเตือนสั่งสอนข้าพเจ้าว่าคนทั้งหลายที่ถือรัก- ษาพระบัญญัติของพระองค์ต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์ อย่างใกล้ชิด เขาจะต้องรู้จักประมาณตนในการบริโภคและ ละเว้นจากการเสพของมึนเมา เพื่อเขาจะได้รักษาร่างกาย และจิตใจให้มีสุขภาพสมบูรณ์เพื่อจะได้ปรนนิบัติรับใช้พระ องค์ได้อย่างดี คำตักเตือนสั่งสอนนี้เป็นพรอันประเสริฐแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตั้งใจมั่นว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำสั่ง สอนของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอาหารการกินเพราะข้าพเจ้า ทราบว่า พระเจ้าจะโปรดช่วยข้าพเจ้าให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่ง ขึ้น เวลานี้แม้ว่าข้าพเจ้ามีอายุย่างเข้าสู่วัยชรา ข้าพเจ้าก็ มีสุขภาพดีกว่าสมัยเมื่อข้าพเจ้ามีอายุน้อยCChTh 393.2

  มีบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎอนามัย ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในหนังสือของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้า สามารถจะกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ซื่อสัตย์ในการรักษากฎ- อนามัยตามคำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้า คนทั้งหลายที่ เป็นสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้าทราบว่า เรื่องนี้เป็น ความจริงCChTh 394.1