Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คำอธิษฐานที่พระเข้าทรงตอบ

  แต่เราสามารถจะยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ได้ ก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์และยอมเชื่อ ฟังคำสั่งสอนของพระองค์เท่านั้น ผู้แต่งบทเพลงสรรเสริญ ได้กล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าคิดนึกตรึกตรองความชั่วในใจ พระเจ้าจะไม่ทรงฟังข้าพเจ้าเลย” (บทเพลงสรรเสริญบท 16:18) ถ้าเรายอมเชื่อฟังพระองค์เพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ คำสัญญาของพระองค์จะไม่สำเร็จบริบูรณ์สำหรับเราCChTh 433.1

  ในพระคำของพระเจ้าเรามีคำสอนเกี่ยวกับคำอธิษ ฐานพิเศษเพื่อให้คนป่วยหายจากโรค แต่การอธิษฐาน เช่นนี้เป็นการกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และก่อนที่จะอธิษ- ฐานเราจะต้องคิดดูให้รอบคอบ มีหลายคนที่ไม่มีความเชื่อ เมื่อเขาอธิษฐานขอพระเจ้าให้ทรงรักษาคนป่วยให้หาย การกระทำเช่นนี้เป็นการหมิ่นประมาทต่อพระเจ้าCChTh 433.2

  หลายคนนำโรคร้ายมาสู่ตัวเองโดยการที่เขาตามใจตัว เองให้ทำอะไร ๆ ตามที่เขาพอใจ เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตาม กฎของธรรมชาติหรือดำเนินชีวิตตามทางชอบธรรมหลาย คนไม่ยอมปฏิบัติตามกฎอนามัยเกี่ยวกับการรับประทาน อาหารการดื่ม การแต่งกายและการทำงาน ความผิดบาง อย่างมักจะเป็นสาเหตุแห่งความเสื่อมทรามของจิตใจและ ร่างกาย ถ้าหากว่าคนเหล่านี้ได้มีร่างกายสมบูรณ์อีกหลาย คนก็จะทำผิดและล่วงละเมิดกฎธรรมชาติของพระเจ้าและ ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ต่อไป เขาคิดเสียว่าเมื่อ พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาโดยโปรดให้เขาหาย ป่วยเขาก็มีอิสระที่จะทำสิ่งที่ผิดอนามัยต่อไปและตามใจตัว เองในการกินอยู่ในทางที่ผิดเหมือนที่เคยทำมาแล้ว ถ้าหาก พระเจ้าจะทรงช่วยให้คนเหล่านี้หายป่วยก็เท่ากับพระองค์ ทรงช่วยให้เขาทำความผิดบาปมากยิ่งขึ้นCChTh 434.1

  กิจการที่เราทำย่อมไร้ประโยชน์ถ้าเราจะสอนให้คน ทั้งหลายพึ่งในพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงสามารถ จะรักษาเขาให้หายจากโรคร้าย เราจะต้องสอนคนเหล่านั้น ให้ปฏิบัติตามกฎอนามัยอีกด้วย ในการที่พระเจ้าจะทรง ตอบคำอธิษฐานของเรานั้น เราจะต้องเลิกทำความชั่วร้าย และทำสิ่งที่ดี สิ่งแวดล้อมของเขาจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูก อนามัย ชีวิตและอุปนิสัยของเขาต้องเป็นไปในทางที่ถูก ต้อง เขาต้องดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งใน ทางธรรมชาติและทางวิญญาณจิตCChTh 434.2

  คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรง ช่วยรักษาเขาให้หายจากโรค ควรจะได้รับคำสอนว่าการ ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นคนผิดบาป และ เขาต้องสารภาพความผิดบาปของเขาเพื่อเขาจะได้รับพระ พรจากพระองค์CChTh 435.1

  พระคัมภีร์สอนเราว่า “เหตุฉนั้นท่านจงสารภาพรับ ผิดต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อ ท่านจะได้หายจากโรค” (ยาโกโบบท 5:16) สำหรับคน ทั้งหลายที่อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาเขาให้หายจากโรค เขาควรจะคิดว่า “เราไม่สามารถจะอ่านจิตใจหรือทราบ ความลับในชีวิตของท่าน.... สิ่งที่ตัวท่านและพระเจ้าเท่า นั้นที่ทราบ ถ้าท่านรู้สำนึกผิดและยอมกลับใจเสียใหม่ก็ เป็นหน้าที่ของท่านที่จะสารภาพผิดต่อพระองค์” เราจะ ต้องสารภาพความผิดบาปส่วนตัวของเราต่อพระคริศต์....ผู้ ติดต่อเสนอความระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ เพราะ “ถ้าผู้ ใดหลงกระทำผิดเราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระ บิดา คือพระเยซูคริศต์ผู้เที่ยงธรรมนั้น” (1 โยฮันบท 2:1) ความผิดบาปทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย และเราต้องสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์โดยทางพระ- คริศต์ ความผิดบาปที่เปิดเผยทุกอย่างก็ต้องสารภาพอย่าง เปิดเผย เมื่อเราทำผิดบาปต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็ควร จะพูดกับเขาและสารภาพผิดต่อเขาแล้วกลับคืนดีกัน ถ้า คนหนึ่งคนใดได้กล่าวคำชั่วร้าย ถ้าคนเราได้พูดยุยงให้คน ที่อยู่ในครอบครัวเกิดแก่งแย่งชิงดีกัน หรือทำให้เกิดการ วิวาทบาดหมางกันในครอบครัว ถ้าเราได้ทำสิ่งชั่วร้ายที่จะ ชักจูงให้คนอื่น ๆ ทำผิดบาป เราควรสารภาพสิ่งเหล่านี้ ต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งหลายที่เราได้ทำผิดต่อ เขา “ถ้าเราสารภาพความผิดของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และจะ ทรงชำระเราให้พ้นจากอธรรมทั้งสิ้น” (1 โยฮันบท 1:9)CChTh 435.2

  เมื่อเราได้สารภาพความผิดบาปของเราแล้ว เราก็ สามารถจะอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยรักษาคนป่วยให้หาย ด้วยความเชื่ออันมั่นคง พระเจ้าทรงรู้จักชื่อของเราแต่ ละคน ๆ และทรงพิทักษ์รักษาทุก ๆ คนที่อยู่ในแผ่นดินโลก เพราะเหตุที่พระเจ้าทรงประกอบด้วยความรักอย่างมาก มายเราจึงควรจะช่วยพูดสนับสนุนให้ผู้ป่วยไว้วางใจใน พระองค์และมีใจร่าเริง การที่คนป่วยมีความวิตกกังวลถึง ตัวเองทำให้ร่างกายอ่อนแอและเกิดโรค ถ้าคนเหล่านั้น จะไม่ทำจิตใจให้เศร้าหมอง เขาก็จะหายเร็วยิ่งขึ้นเพราะ “พระเนตรของพระยะโฮวาทอดดูอยู่บนคนทั้งปวงที่เกรง- กลัวพระองค์และผู้ที่คอยท่าในพระกรุณาของพระองค์” (บทเพลงสรรเสริญ บท 33:18)CChTh 437.1

  ในการอธิษฐานเพื่อคนป่วยเราควรจะระลึกว่า “เรา ทั้งหลายไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร” (โรม บท 8:26) เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เราทูลขอพระเจ้านั้นจะเป็นสิ่ง ที่ดีที่สุดสำหรับเราหรือไม่ เพราะเหตุฉนั้นเมื่อเราอธิษฐาน เราควรคิดว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบความลับ ทุก ๆ อย่างในจิตวิญญาณ พระองค์ทรงรู้จักคนเหล่านี้ พระเยซูผู้เสนอความแทนเขาทั้งหลายได้ทรงปลงพระชนม์ เพื่อเขาทั้งหลาย ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคนเหล่านี้เป็น ความรักอันยิ่งใหญ่ ถ้าหากพระองค์จะทรงรักษาคนที่ป่วย ให้หายเพื่อสง่าราศรีของพระองค์และเพื่อประโยชน์ของ เขาเราก็ทูลขอในนามพระเยซูขอพระองค์โปรดให้เขา หายป่วย ถ้าไม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่จะให้ เขาหายจากโรคเราก็ขอให้พระคุณของพระองค์ช่วยเล้าโลม ใจเขาและขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาในเวลาที่เขาได้รับ ความทุกข์ทรมานCChTh 437.2

  พระเจ้าทรงทราบทุก ๆ สิ่งตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดปลาย พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน พระองค์ทรง ทราบความลับของจิตวิญญาณทุก ๆ ดวง พระองค์ทรงทราบ ว่าถ้าหากคนป่วยนั้นได้รอดชีวิต เขาจะสามารถทนความ ยากลำบากที่เขาได้รับหรือไม่ พระองค์ทรงทราบว่าชีวิต ของเขาจะนำความสุขหรือคำสาปแช่งมาให้สู่ตัวเขาเองและ คนทั้งหลายในโลก เพราะเหตุนี้เมื่อเราอธิษฐานขอต่อ พระเจ้าเราจึงควรจะทูลพระองค์ว่า “ขออย่าให้เป็นไปตาม ใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์” (ลูกาบท 22:42) เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐานในสวนเก็ธเซ- มาเนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ได้ทูลพระ บิดาว่า “ถ้าพระองค์ทรงพอพระทัยแล้วขอให้จอกนี้เลื่อน พ้นไปจากข้าพเจ้า” (มัดธายบท 26:39) ถ้าพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าทรงอธิษฐานขอต่อพระบิดาเช่นนี้แล้ว เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ผู้มีความผิดบาปก็ควรจะทำตาม แบบอย่างของพระองค์ด้วยCChTh 438.1

  สิ่งที่เราควรปฏิบัติอยู่เสมอคือเราจะต้องทำตามน้ำ พระทัยของพระเจ้าและมีความไว้วางใจในพระองค์ เรา ทราบว่าพระเจ้าทรงสดับฟังเราถ้าเราทูลขอตามน้ำพระทัย ของพระองค์ แต่การที่เราจะทูลขอพระเจ้าโดยไม่มีใจถ่อม ลงนั้นเป็นวิ่งที่ผิด คำอธิษฐานของเราต้องเป็นคำวิงวอน ขอร้องไม่ใช่บังคับให้พระเจ้าทรงทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราCChTh 439.1

  มีคนป่วยบางรายที่พระเจ้าโปรดรักษาให้หายเองด้วย ฤทธานุภาพของพระองค์ แต่พระเจ้าไม่โปรดให้คนป่วย ทุกคนหายจากโรค หลายคนได้ล่วงลับไปในนามของพระ เยซู โยฮันผู้ถูกเนรเทศไปอยู่ที่เกาะปัตโมได้เขียนไว้ว่า “คนทั้งหลายที่ตายในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วจะเป็นสุข และ พระวิญญาณตรัสว่าจริงอย่างนั้น เพื่อเขาจะได้หยุดพัก จากการเหน็ดเหนื่อยของเขา และผลแห่งกิจการที่เขาได้ กระทำนั้นก็ติดตามเขาไป” (วิวรณ์บท 14:13) จากข้อ พระคัมภีร์ข้อนี้ เราจะได้เห็นว่าถ้าหากคนป่วยไม่หายจาก โรคและต้องสิ้นชีวิตไป เราไม่ควรจะคิดว่าคนป่วยนั้นไม่ มีความเชื่อเขาจึงไม่หายจากโรคCChTh 439.2

  เราทุกคนปรารถนาที่จะให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน ของเราโดยเร็ว และเราจะรู้สึกท้อถอยเมื่อพระเจ้าตอบคำ อธิษฐานของเราช้าหรือตอบเราในวิธีที่เราไม่ได้หวังว่าจะ เป็นเช่นนั้น แต่พระเจ้าทรงมีสติปัญญารอบคอบพระองค จึงได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเราตามเวลาและตามวิธีที่เรา ปรารถนา พระองค์จะทรงกระทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแม้ ว่าเราจะไม่ได้ทูลขอสิ่งนั้นจากพระองค์ เมื่อเรามีความไว้ วางใจในสติปัญญาและความรักของพระองค์ เราก็ไม่ควร จะทูลขอพระองค์ทรงทำตามที่เราพอใจ แต่ควรจะทูลขอ ทุกสิ่งตามน้ำพระทัยของพระองค์ และเราควรจะปฏิบัติ ตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้ ความปรารถนาและความ สนใจของเราควรเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ การที่m พระเจ้าทรงทดลองความเชื่อของเราเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์ ของตัวเราเอง โดยการทดลองเช่นนี้ พระเจ้าจะทรงทราบ ว่าเรามีความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่ เราไว้วางใจในพระคำ ของพระเจ้าอย่างเดียวหรือว่าเราไว้วางใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยความเชื่อเราก็จะมีความเชื่อ มั่นคงยิ่งขึ้น เราต้องมีความอดทนและระลึกอยู่เสมอว่ามีคำ สัญญาอันประเสริฐในพระคัมภีร์สำหรับคนทั้งหลายที่ปรน- นิบัติรับใช้พระเยซูCChTh 440.1

  มีพวกเราบางคนที่ไม่เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ หลายคนที่ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาเขาให้หายจากโรค คิดว่าเขา จะต้องได้รับคำตอบจากพระเจ้าทันที มิฉนั้นแล้วเขาก็คิด ว่าเขาไม่มีความเชื่อพอ เพราะเหตุนี้คนป่วยที่อ่อนกำลัง เพราะโรคร้ายจะต้องได้รับคำตักเตือนแนะนำอย่างฉลาด รอบคอบ เพื่อเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง มีหลายคนที่เข้าใจผิดว่าเมื่อเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะโปรดให้ เขาหายจากโรคตามที่อธิษฐาน บางคนก็ไม่กล้าจะทำ อะไร ๆ ที่แสดงว่าเขาขาดความเชื่อ แต่คนป่วยควรจะจัด การทรัพย์สินสมบัติของเขาให้เรียบร้อยตามที่เขาปรารถนาจะ ทำถ้าหากว่าเขาต้องสิ้นชีวิตลงจริง ๆ และเขาไม่ควรกลัว ที่จะกล่าวถ้อยคำที่ช่วยปลุกปลอบใจผู้ซึ่งเป็นที่รักของเขา ในเวลาที่เขาจะต้องจากคนเหล่านั้นไปCChTh 441.1

  คนทั้งหลายที่หวังจะให้พระเจ้าทรงรักษาเขาให้หาย ป่วยด้วยการอธิษฐาน ไม่ควรจะเพิกเฉยละเลยในการที่ จะใช้ยาบำบัดรักษาโรคที่เขาสามารถจะหาได้ การที่ผู้ป่วย ใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดหรือปฏิบัติตัวตามกฎของธรรม ชาติเพื่อจะได้หายจากโรค ไม่ได้แสดงว่าเขาขาดความเชื่อ การที่เขาร่วมมือกับพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงช่วยรักษา เขาให้หายป่วยนั้นมิได้แสดงว่าเขาขาดความเชื่อในพระองค์ พระเจ้าโปรดให้เราเรียนรู้ถึงกฎแห่งชีวิต และเราสามารถ จะนำความรู้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เมื่อเราอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยเราก็สามารถจะทำงานอย่างเข้ม แข็งมากขึ้น และขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสิทธิจะร่วมมือ กับพระองค์และเราทูลขอพระองค์ทรงรักษาคนป่วยให้หาย จากโรคCChTh 442.1

  พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้เราใช้ยาบำบัดรักษาคน ป่วย กษัตริย์ฮิศคียาประชวรและพระเจ้าได้ใช้ศาสดา พยากรณ์ไปทูลกษัตริย์ฮีศคียาว่าท่านจะต้องสิ้นพระชนม์ กษัตริย์ฮีศคียาทูลขอต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงสดับฟังคำ ร้องทุกข์ของผู้รับใช้ของพระองค์ และทรงใช้ศาสดา พยากรณ์มาทูลฮีศคียาว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านมีชีวิตต่อไป อีกสิบห้าปี ถ้าพระเจ้าตรัสเพียงคำเดียวกษัตริย์ฮิศคียาก็จะ หายจากโรคทันที แต่พระเจ้าตรัสว่า “จงทำขมมลูก มะเดื่อเทศแล้วเอามาปิดไว้บนฝีเพื่อพระองค์จะหายได้”CChTh 443.1

  เมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาคนป่วยไม่ว่าจะ มีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องมีความเชื่อในพระเจ้า ถ้าผู้ป่วย ซึ่งเป็นที่รักของเราต้องตายจากเราไป ขอให้เรายอมรับจอก แห่งความทุกข์โศกนั้น และจำไว้ว่าพระหัตถ์ของพระบิดา ทรงยกจอกนั้นไว้ที่ริมฝีปากของเราและโปรดให้เราดื่มจาก จอกนั้น แต่ถ้าผู้ที่เรารักหายป่วย เราก็ไม่ควรจะลืมว่า พระเจ้าโปรดช่วยรักษาเขาให้หาย เมื่อคนโรคเรื้อนสิบคน หายจากโรค มีเพียงคนเดียวที่กลับไปหาพระเยซูเพื่อถวาย สง่าราศรีแก่พระองค์ ขออย่าให้เราเป็นเหมือนคนโรคเรื้อน ทั้งเก้าคนที่ไม่มีความกตัญญูรู้คุณของพระเยซูและไม่รู้สึก ถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้า “ของประทานอันดีทุก อย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาแต่เบื้องยน และลงมาจากพระบิดาผู้ทรงบันดาลให้มีดวงสว่าง ในพระ บิดานั้นไม่มีการแปรปรวนไปหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่น เงาที่ทอดออกไปด้วยอาการหมุนเวียน” (ยาโกบทที่ 1:17)CChTh 443.2

  * * * * *