Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัว

  ในชีวิตสมรสของท่าน ๆจะต้องมีความรัก ความรัก ที่ท่านมีต่อกันอย่างแท้จริงจะช่วยให้ท่านมีความสุข ต่าง คนต่างจะต้องคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยให้ อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุข พระเจ้าทรงปรารถนาจะให้ท่านปฏิ บัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่ง งาน แต่ในเวลาที่ท่านจะต้องร่วมชีวิตเป็นบุคคลเดียวกัน นั้นท่านจะต้องไม่ทำลายบุคลิกลักษณะของตัวท่านเองโดย ยอมทำตามความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่งเรื่อยไป พระ เจ้าทรงเป็นเจ้าของบุคลิกลักษณะของท่าน ท่านจะต้อง ถามพระองค์ว่า อะไรถูก ? อะไรผิด ? ข้าพเจ้าสามารถ ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงสร้าง ข้าพเจ้าให้สำเร็จผลสมบูรณ์ได้อย่างไร ? “ท่านทั้งหลาย ไม่ใช่เจ้าของกาย ด้วยว่าได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายไว้แล้วตาม ราคา เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า ด้วยร่างกายของท่าน” (โกรินโธฉบับต้นบท 6 ข้อ 19,20) ความรักที่ท่านมีต่อพระเจ้าจะต้องอยู่สูงเหนือความรักอื่น ๆ ท่านจะต้องมอบถวายความรักของท่านไว้กับพระองค์ผู้ทรง ได้ประทานชีวิตแก่ท่าน เมื่อท่านมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าท่าน ก็จะมีความรักพระองค์มากที่สุด ท่านมีความรักพระองค์ผู้ ทรงปลงพระชนม์แทนท่านมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นหรือ ? ถ้า ท่านมีความรู้สึกเช่นนั้น ความรักที่ท่านมีต่อคู่สามีภรรยา ของท่านก็จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าCChTh 71.1

  ความรักของท่านอาจจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์งดงาม แต่ไม่มีรากลึกซึ้งเพราะยังไม่ได้มีสิ่งใดที่เป็นเครื่องพิสูจน์ ความรักนั้น จงถือว่าพระเจ้ามีความสำคัญสำหรับท่าน ยิ่งกว่าสิ่งอื่น ๆ จงเฝ้าดูพระองค์ทุก ๆ วันแล้วท่านก็จะมี ความรักพระองค์อย่างลึกซึ้งมั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อท่านรัก พระคริสต์ ความรักซึ่งท่านมีต่อกันและกันก็จะลึกซึ้งและ มั่นคงยิ่งขึ้น “แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแล ดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนเห็นเงาที่กระจก และตัวเราก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนกับพระฉายาขององค์ พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลำดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่า ราศีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นพระวิญญาณ” (โกธินโธฉบับ 2 บท 3 ข้อ 18) บัดนี้ท่านมีหน้าที่ ๆ ท่าน จะต้องปฏิบัติซึ่งท่านไม่เคยปฏิบัติเมื่อก่อนแต่งงาน “เหตุ ฉะนั้นจงสวมใจเมตตา ใจปราณี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นานเหมือนดังที่พระเจ้าทรงเลือกไว้” “จง ประพฤติในความรักเหมือนพระคริสต์ได้ทรงรักท่าน” “จง พิจารณาดูคำสั่งสอนต่อไปนี้โดยละเอียด ฝ่ายภรรยาจง ยอมฟังสามีของตน เหมือนอย่างยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีนั้นเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ เป็นศีรษะของคริสตจักร... แต่คริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น ฝ่าย สามีจงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างพระคริสต์ได้ทรงรัก คริสตจักรด้วยและได้ประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร นั้น (เอเฟโซบท 5 ข้อ 22 ถึง 25)CChTh 72.1

  การแต่งงานเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ระ- หว่างพระคริสต์กับคริสตจักรของพระองค์ สามีภรรยาจะ ต้องแสดงความรักใคร่เมตตาต่อกัน เหมือนอย่างที่พระ คริสต์ทรงสำแดงความรักและเมตตาปรานีต่อคริสตจักร ของพระองค์CChTh 73.1

  ทั้งสามีและภรรยาไม่ควรพยายามวางอำนาจเหนือ อีกฝ่ายหนึ่ง พระเยซูทรงวางหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ไว้ สามีจะต้องทะนุถนอมภรรยาของตนเหมือนอย่างที่ พระคริสต์ทรงทะนุถนอมคริสตจักรของพระองค์ และ ภรรยาจะต้องรักและนับถือสามี ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความ เมตตาปรานีต่อกัน และตั้งใจอยู่เสมอว่าจะไม่ทำให้แต่ละ ฝ่ายต้องเศร้าเสียใจหรือเจ็บช้ำน้ำใจCChTh 74.1

  พี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้า ท่านทั้งสองมีอำนาจจิต เข้มแข็ง ท่านอาจจะใช้อำนาจนี้ในการที่จะนำความสุข หรือความทุกข์มาสู่ตัวท่านเอง หรือคู่สมรสของท่านก็ได้ อย่าบังคับให้สามีหรือภรรยาของท่านทำตามที่ท่านปรารถ- นา ถ้าท่านทำเช่นนี้ท่านก็จะไม่สามารถจะรักษาความรักของ แต่ละฝ่ายไว้ได้ การแสดงความดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเป็น ใหญ่จะทำลายความสงบสุขของครอบครัว อย่าให้ชีวิตแต่ง งานของท่านเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีกัน ถ้า ท่านคอยแต่แก่งแย่งชิงดีกัน ชีวิตแต่งงานของท่านก็จะ ไม่มีความสุข จงกล่าวถ้อยคำที่อ่อนหวานและแสดงความ เมตตาปรานีต่อกัน และพยายามเอาอกเอาใจของคู่สามี หรือภรรยาของท่าน จงระมัดระวังถ้อยคำของท่าน เพราะ ถ้อยคำที่ท่านกล่าว มีอิทธิพลสามารถจะชักนำสามีภรรยา ของท่านไปในทางดีหรือทางเสื่อมก็ได้ อย่าใช้น้ำเสียง เกรี้ยวกราด จงมีความสุภาพอ่อนน้อมต่อกันในชีวิตสมรส ของท่าน ก่อนที่ชายหนุ่มจะแต่งงานควรจะหัดบังคับตัว เองและรู้จักวิธีจะติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเสียก่อนCChTh 74.2

  พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงมีใจเมตตากรุณา มีความ อดทน และรู้จักอดกลั้นไว้นาน จงจำไว้ว่าภรรยาของท่าน ยอมรับท่านเป็นสามีมิใช่เพื่อจะให้ท่านบีบบังคับหล่อน แต่ เพื่อจะให้ท่านเป็นผู้ช่วยของหล่อน อย่าใช้อำนาจบังคับ ให้ภรรยาทำตามที่ท่านปรารถนา และอย่าใช้อำนาจปก ครองอย่างเด็ดขาดในบ้านคนเดียว จงจำไว้ว่าภรรยาของ ท่าน ก็มีอำนาจที่จะทำตามความพอใจของหล่อนได้เช่น เดียวกัน จงรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพ อ่อนโยนต่อภรรยา “แต่สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้น บริสุทธิ์เป็นที่หนึ่ง แล้วเป็นที่เกิดสันติสุขและอ่อนสุภาพ และว่าง่าย เต็มไปด้วยความเมตตาและผลอันดี (ยาโกโบ บท 3 ข้อ 17)CChTh 75.1

  จงจำไว้ว่าพระเจ้าเป็นความรักและโดยอาศัยพระคุณ ของพระองค์ ท่านสามารถจะทำให้คู่สามีภรรยาของท่านมี ความสุขได้ตามที่ท่านได้กล่าวคำปฏิญาณไว้เวลาที่ท่านเข้า พิธีสมรส และโดยอาศัยกำลังของพระผู้ไถ่ท่านสามารถ จะชักจูงผู้ที่หลงกระทำผิดให้กลับใจเสียใหม่ด้วยสติปัญญา และอำนาจของท่าน มีอะไรบ้างที่พระคริสต์ไม่สามารถจะ กระทำได้ ? พระองค์ทรงประกอบด้วยสติปัญญา ความ ชอบธรรมและความรัก อย่าทำอะไร ๆ ตามลำพัง โดยไม่ ปรึกษาหารือกับภรรยา และจงแสดงความรักซึ่งกันและกัน ถ้าท่านมีโอกาสจงแสดงความรักต่อคนอื่น ๆ อยู่รอบ ๆ ท่าน ด้วยถ้อยคำที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณา การมอง อย่างแสดงความเห็นอกเห็นใจ การแสดงความนิยมชมชื่น เปรียบเหมือนน้ำเย็นที่ช่วยระงับความหิวกระหายของจิต วิญญาณ ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความร่าเริงแจ่มใส และ การกระทำที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาสามารถจะช่วย ปลดเปลื้องภาระอันหนักของหลายคนได้ เราจะพบความ สุขอันแท้จริงได้ โดยการที่เราปรนนิบัติช่วยเหลือผู้อื่นโดย ไม่มีความเห็นแก่ตัว ถ้อยคำและการกระทำที่เราพูดหรือ กระทำต่อผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณา จะมีจดไว้ในสมุด ทะเบียนแห่งสวรรค์ เหมือนอย่างที่เราได้กระทำต่อพระ คริสต์ พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่ผู้เล็กน้อยที่สุดคนหนึ่งในพวกพี่น้อง ของเรานี้ก็เหมือนท่านได้กระทำแก่เราด้วย” (มัดธายบท 25 ข้อ 40)CChTh 76.1

  จงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกเพื่อความรักของพระ ผู้ช่วยรอด แล้วท่านก็จะสามารถช่วยให้คนทั้งหลายในโลก มีความสุขได้ด้วยอิทธิพลของท่าน จงยอมให้พระวิญ-ญาณของพระเจ้าปกครองท่าน จงกล่าวถ้อยคำที่แสดง ความเมตตากรุณา คนทั้งหลายที่กลับใจเสียใหม่ และได้ บังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์ ย่อมเป็นผู้ที่รู้จักอดกลั้นไว้ นานและไม่มีความเห็นแก่ตัวCChTh 77.1

  * * * * *