Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ความสำคัญในการปลูกสร้างอุปนิสัย

  พระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ให้บิดามารดาอบรมสั่ง- สอนบุตรให้มีอุปนิสัยตามแบบอย่างของพระเจ้า โดยอาศัย พระคุณของพระองค์บิดามารดาสามารถจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ ได้ แต่บิดามารดาจะต้องมีความอดทนและพากเพียรพยา ยามในการที่จะอบรมบ่มนิสัยบุตรให้เป็นคนดี บิดามารดา จะต้องมีใจหนักแน่นมั่นคง และสามารถจะตัดสินใจทำ อะไร ๆ ได้อย่างเด็ดขาด บิดามารดาต้องสอนบุตรให้รู้จัก บังคับใจตนเองและไม่ทำอะไร ๆ ตามใจชอบ ทุ่งนาที่ไม่มี ผู้คราดไถย่อมจะมีต้นไม้ที่มีหนามขึ้นรก ถ้าเราปรารถนา จะได้พืชผลที่ดีเราต้องเตรียมดินก่อนแล้วจึงหว่านเมล็ดพืช ลงในดินที่เตรียมไว้นั้น เมื่อพืชที่หว่านงอกแล้วก็ต้องหมั่น รดน้ำพรวนดิน พืชนั้นจึงจะเจริญงอกงามดี และต้องคอย ถอนหญ้าไม่ให้มาแย่งอาหารของพืชที่ปลูกไว้ พืชนั้นจึงจะ งอกงามและบังเกิดผลคุ้มค่าเหนื่อยของผู้หว่านCChTh 285.3

  การปลูกสร้างอุปนิสัย เป็นงานที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้า ทรงมอบหมายให้มนุษย์ และไม่มีสมัยใดที่สิ่งนี้จะสำคัญ มากเท่านในสมัยนี้ เพราะหนุ่มสาวในสมัยนี้ต้องเผชิญกับ ภัยอันตรายมากยิ่งกว่าในสมัยก่อน ๆCChTh 286.1

  อุปนิสัยที่เข้มแข็งนั้นประกอบด้วยสองสิ่ง...คืออำ จาจจิต และอำนาจแห่งความบังคับตัวเอง คนหนุ่มสาว หลายคนเข้าใจผิดว่า ผู้ที่มีอารมณ์ร้อนแรง และไม่สามารถ จะบังคับใจตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเข้มแข็ง แต่ตามที่ จริงแล้วผู้ที่ตกเป็นทาสของอารมณ์เป็นคนที่อ่อนแอ คนที่ สามารถจะบังคับใจตนเอง และรู้จักข่มความรู้สึกของตน เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเข้มแข็งอย่างแท้จริง คนที่เข้มแข็งที่สุด คือคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวเมื่อถูกกดขี่ข่มเหง แต่รู้จักบังคับ และเหนี่ยวรั้งใจตนเองไม่แสดงความโกรธเคือง และยก โทษให้ศัตรูของเขา ผู้ที่มีลักษณะนิสัยเช่นนี้เป็นวีรบุรุษที่ แท้จริงCChTh 286.2

  หลายคนไม่เอาใจใส่ว่าเขาจะเป็นคนมีอุปนิสัยใจคอ อย่างไรเมื่อเขาเติบโตขึ้น ถ้าเขาพยายามปลูกสร้างอุปนิสัย ที่ดีงามให้เกิดขึ้นในตัว เขาย่อมสามารถจะมีอิทธิพลในการ ที่จะชักจูงจิตวิญญาณมาหาพระเจ้าได้ ความรู้ คืออำนาจ แต่การมีสติปัญญาความรู้โดยปราศจากจิตใจที่ดี คืออำนาจ สำหรับทำความชั่วร้ายCChTh 287.1

  พระเจ้าประทานอำนาจทางสมองและศีลธรรมจรรยา ให้เรา แต่ตามส่วนมากแล้วทุก ๆ คนเป็นผู้ปลูกสร้างอุป- นิสัยของตัวเอง ทุก ๆ วันเราได้ปลูกสร้างอุปนิสัยของเรา พระคำของพระเจ้าตักเตือนเราให้ระมัดระวังในการที่เราจะ ปลูกสร้างอุปนิสัยของเรา พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนเรา ให้สร้างอุปนิสัยที่เข้มแข็งดุจบ้านเรือนที่วางรากอยู่บนศิลา อันมั่นคง ในวันพิพากษาครั้งใหญ่ในวาระที่สุดปลาย อุปนิ สัยของเราจะถูกสำแดงให้ปรากฎ เฉพาะพระพักตรของ พระเจ้า เวลานี้เป็เวลาที่เราจะต้องอบรมบ่มนิสัยของเรา ให้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี และใช้อำนาจที่พระเจ้าประทานแก่ เราให้เกิดประโยชน์ เพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีใน โลกนี้ และสามารถปรับปรุงตัวเราเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมสำหรับชีวิตที่สูงยิ่งขึ้นในแผ่นดินสวรรค์CChTh 287.2

  การกระทำทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะสำคัญหรือไม่สำคัญ มีอิทธิพลในการปลูกสร้างอุปนิสัยของเรา การมีอุปนิสัยดี มีค่า ประเสริฐมากยิ่งกว่าการที่จะมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และการปลูกสร้างอุปนิสัย เป็นงานที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์เรา สามารถจะทำได้CChTh 288.1

  อุปนิสัยที่ปลูกสร้างขึ้นโดยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในชีวิต เป็นอุปนิสัยที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ที่มี อุปนิสัยดังกล่าวแล้วไม่มีจุดมุ่งหมายหรือความมุ่งหมายสูง ในชีวิต เขาไม่มีอิทธิพลที่จะช่วยชักจูงผู้อื่นให้มีอุปนิสัยดี เขาเป็นคนที่ไม่มีความมุ่งหมายและไม่มีอำนาจCChTh 288.2

  เราควรจะใช้เวลาเล็กน้อยที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ ในชีวิตของเราทำสิ่งที่มีประโยชน์ พระเจ้าทรงปรารถนา จะให้คริสต์จักรของพระองค์เป็นคริสต์จักรที่มีความเชื่อมั่น และช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแข็ง พระเจ้าทรงเรียกพวก คริสเตียนที่มีอุปนิสัยเข้มแข็งและมีใจกล้าหาญผู้ซึ่งดำเนิน ชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์และผู้ที่สามารถจะชักจูงคน อื่น ๆ ให้ทำความดี พระเจ้าทรงมอบหมายความจริงที่ศักดิ์ สิทธิ์และสำคัญยิ่งแก่เรา และเราควรจะสำแดงอิทธิพลแห่ง ความจริงนี้ให้ปรากฎในชีวิตและอุปนิสัยของเราCChTh 288.3