Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 63—สิ่งที่เราต้องจดจำไว้

  คำตักเตือนสั่งสอน ที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่ เหล่าสาวกของพระองค์ มีไว้สำหรับคนทั้งหลายที่ติดตาม พระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงระลึกถึงคนทั้ง หลายที่มีชีวิตอยู่เมื่อใกล้จะถึงวาระที่สุดปลายเมื่อพระองค์ ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี” เราทุกๆคนมี หน้าที่ๆจะเก็บรักษาพระคุณอันประเสริฐของพระวิญญาณ บริสุทธิ์ไว้ในใจเราCChTh 543.1

  ความยากลำบากในวาระที่สุดปลายอยู่ต่อหน้าเรา เรา ต้องมีความเชื่ออันมั่นคงและมีความพากเพียรพยายามใน การต่อสู้กับความยากลำบากนี้ และการทดลองของซาตาน แต่เราสามารถจะได้ชัยชะนะอย่างงดงามในที่สุด พระเจ้า จะไม่ทอดทิ้งให้คนทั้งหลายที่เฝ้าระวังและหมั่นอธิษฐาน ด้วยความเชื่อต้องอยู่ในบ่วงแร้วของศัตรูCChTh 543.2

  พี่น้องที่รักทั้งหลาย ผู้ที่ได้ทราบถึงความจริงของ พระเจ้า ท่านจะอยู่ฝ่ายไหนในวาระที่สุดปลายแห่งประวัติ ศาสตร์ของโลกนี้ ? ท่านทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว หรือ? ขอให้คนทั้งหลายที่ได้รับแสงสว่างของพระเจ้า... ผู้ที่มีโอกาสได้อ่านและได้ยินถึงคำพยากรณ์ เอาใจใส่เชื่อ ฟังถ้อยคำที่มีเขียนไว้ว่า “เพราะวาระที่สุดปลายนั้นมาใกล้ แล้ว” ขออย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิด บาป ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ยากทุกอย่างในโลกของ เรา อย่ามีจิตใจซึมเซาและมึนชาเฉยเมยต่อไป ท่านต้อง ทราบแน่ว่าท่านอยู่ฝ่ายพระคริศต์ ขอให้คนทั้งหลายที่มีใจ ซื่อสัตย์ถามว่า “ใครเล่าจะสามารถยืนอยู่ได้ในวันพิพาก ษาของพระเจ้า?” ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตวิญญาณของานให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วหรือ? ท่านได้ดำเนินตามแสง สว่างของพระเจ้าหรือ? ท่านได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ำ พระทัยของพระเจ้าแล้วหรือ?CChTh 544.1

  ถ้าท่านมีความเชื่อเพียงครึ่งๆกลางๆท่านจะไม่ได้ รับชีวิตชั่วนิรันดร์ ท่านอาจจะปฏิบัติตามคำสอนบางอย่าง ของพระคัมภีร์ แต่ท่านต้องถึงซึ่งความพินาศเพราะท่าน ขาดคุณสมบัติที่สำคัญในอุปนิสัยของพวกคริสเตียนถ้าท่าน ไม่เอาใจใส่ต่อตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้า ถ้าท่านยัง ทำผิดบาปอยู่เรื่อย และหาข้อแก้ตัวสำหรับความผิดบาปนั้น ท่านก็จะไม่ได้รับความรอด ท่านจะถูกนำขึ้นชั่งบนตราชู และพระเจ้าจะทรงเห็นว่า ท่านยังมีสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง พระคุณของพระเจ้า สันติสุขและการอภัยโทษจะถูกนำไป เสียจากท่านตลอดกาล พระเยซูจะเสด็จผ่านไป และพระ องค์จะไม่สดับฟังคำอธิษฐานและเสียงร้องทุกข์ของท่านต่อ ไป ขณะที่พระเจ้ายังทรงเมตตากรุณาต่อท่าน ขณะที่พระผู้ ช่วยให้รอดยังทูลขอต่อพระบิดาเพื่อท่านทั้งหลาย ขอให้ เรามีความเชื่อและกลับใจเสียใหม่ เพื่อเราจะได้รับชีวิตชั่ว นิรันดร์CChTh 544.2

  ซาตานนอนไม่หลับ มันตื่นอยู่เสมอ เพื่อคอย ขัดขวางมิให้คำพยากรณ์อันแน่นอนของพระเจ้าบังเกิดผล ตลอดระยะเวลาหลายปี ซาตานพยายามล่อลวงมนุษย์ให้มี ความสงสัยในพระคำของพระเจ้า ในสมัยที่เต็มไปด้วยภัย อันตรายนี้คนชอบธรรมทั้งหลายจะถวายเกียรติยศแก่พระ นามของพระองค์โดยกล่าวคำของกษัตริย์ดาวิดว่า “นี้เป็น เวลาสมควรแล้วที่พระยะโฮวาจะทรงประกอบกิจเพราะว่า เขาได้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายของพระองค์” (บทเพลง สรรเสริญบท 119:126)CChTh 545.1

  ในฐานะที่เราเป็นพลไพร่ของพระเจ้าเราได้เรียนรู้ถึง ความจริงของพระองค์มากยิ่งกว่าคนอื่นๆในโลก ชีวิต และอุปนิสัยของเราจะต้องสอดคล้องต้องกับความเชื่อของ เรา สักวันหนึ่งจะถึงเวลาที่บรรดาผู้ชอบธรรมจะถูกผูกมัด รวมเข้าด้วยกันเหมือนกับฟ่อนข้าวที่ประเสริฐเพื่อเก็บไว้ใน ยุ้งฉางแห่งสวรรค์ แต่เหล่าคนชั่วร้ายจะเป็นเหมือนข้าว ละมานที่ถูกเผาผลาญให้หมดไปในวันพิพากษาของพระเจ้า แต่พระองค์โปรดให้ข้าวดีและข้าวละมานเจริญงอกงามอยู่ ด้วยกัน “จนถึงฤดูเก็บเกี่ยว”CChTh 546.1

  ในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตบรรดาผู้ชอบธรรมจะต้อง ติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอธรรม บุตรแห่งความสว่างจะกระ- จัดกระจายไปในท่ามกลางบุตรแห่งความมืด เพื่อทุกๆคน จะได้เห็นความแตกต่างกันระหว่างคนสองจำพวกนั้น โดย ประการฉะนี้แหละบุตรทั้งหลายของพระเจ้า “จะต้องถวาย สรรเสริญแก่พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกจากความ มืดให้รับแสงสว่างอันน่ามหัศจรรย์ของพระองค์” การ ประพฤติสิ่งที่ดีงามตามแบบอย่างของคริสเตียนในชีวิตของ เราเปรียบเหมือนการที่พระเจ้าทรงสำแดงภาพอันงดงาม ของแผ่นดินสวรรค์ให้มนุษย์เห็นเพื่อเขาจะได้ทราบว่าแผ่น ดินสวรรค์เป็นสถานๆที่บริสุทธิ์งดงามเพียงไรCChTh 546.2

  ไม่มีผู้ใดสามารถจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าได้โดยที่ คนชั่วร้ายและเหล่าทูตสวรรค์ที่ชั่วร้ายไม่ได้เป็นศัตรูของ เขา บรรดาวิญญาณที่ชั่วร้ายจะคอยติดตามจิตวิญญาณทุก ดวงที่พยายามจะเข้าอยู่ฝ่ายพระคริศต์ เพราะซาตาน ปรารถนาจะแย่งชิงคนทั้งหลายที่ตกเป็นทาสของมันกลับ คืนมา คนชั่วร้ายจะเชื่อคำล่อลวงของซาตานและจะถูก สาปแช่ง คนเหล่านี้จะแสดงตนเป็นคนหน้าซื่อใจคดและ พยายามล่อลวงแม้กระทั่งบรรดาคนชอบธรรมที่พระเจ้า ทรงเลือกสรรไว้แล้วCChTh 547.1