Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  กิจการที่ทุก ๆ คนต้องสามัคคีปรองดองกัน

  ผู้ประกาศกิตติคุณของพระเจ้าจะต้องทำงานร่วมกับ ผู้ที่ทำการเผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์ การที่เราจะ ช่วยรักษาพยาบาลคนป่วยในสถานที่ทุกแห่งที่เราออกไป ประกาศศาสนาจะทำให้คนในท้องถิ่นนั้นไม่มีอคติต่อเรา ผู้ สอนศาสนาจะได้รับความสำเร็จในกิจการของเขาเป็นสอง เท่าถ้าเขามีความรู้และเข้าใจในการรักษาพยาบาลคนป่วย เจ็บCChTh 452.1

  การเผยแพร่กิตติคุณของพระเจ้าคือการยอมรับคนทั้ง หลายในสภาพที่เขาเป็นอยู่โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ ของเขา ไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ของเขาแต่พยายามช่วย เหลือเขาในทุก ๆ ทางที่ท่านสามารถจะช่วยได้ ผู้สอน ศาสนาอาจจะต้องไปในบ้านของคนป่วยและพูดว่า “ฉัน พร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน และจะพยายามทำทุกสิ่งทุก อย่างๆ ดีที่สุด ฉันไม่ใช่แพทย์แต่เป็นผู้สอนศาสนาและฉัน ชอบช่วยเหลือคนที่ป่วยเจ็บและต้องทนทุกข์ทรมาน” คน ทั้งหลายที่ป่วยเจ็บทางร่างกายก็มักจะป่วยเจ็บทางจิตวิญ- ญาณด้วย และเมื่อจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นป่วยร่างกาย ของเขาก็พลอยป่วยด้วยCChTh 453.1

  การเผยแพร่ศาสนาและกิจการที่เกี่ยวกับการรักษา พยาบาลคนป่วยจะแยกออกจากกันไม่ได้ ผู้ที่เป็นแพทย์ ควรทำงานเท่า ๆ กับผู้สอนศาสนา และพยายามช่วยชักจูง คนทั้งหลายมาหาพระเยซูด้วยใจร้อนรน มีบางคนที่มอง ไม่เห็นประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนคนหนุ่มสาวให้ได้ เรียนรู้การบำบัดรักษาคนป่วยทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ ได้กล่าวว่าเราไม่ควรนำเงินถวายสิบลดไปใช้สำหรับเลี้ยงดู ผู้เผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์ซึ่งใช้เวลาในการรักษา พยาบาลคนป่วยไข้ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ท่านทั้ง หลายทราบไว้ว่าผู้สอนศาสนาที่สามารถจะทำการรักษาพยา- บาลคนป่วยได้ด้วยนั้นเป็นผู้ที่ทำงานได้ผลสำเร็จมากยิ่งกว่า ผู้ที่ทำการสอนศาสนาอย่างเดียวCChTh 453.2

  พระคริศต์ได้ตรัสว่าแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ สามารถจะเข้ามาในเมืองที่คนอื่น ๆ เข้าไม่ได้ จงสอนคน ทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎอนามัย การ กระทำเช่นนี้จะมีอิทธิพลชักจูงจิตใจคนทั้งหลายให้มีความ เชื่อในพระคริศต์CChTh 454.1

  การที่นายแพทย์จะช่วยประกาศพระคำของพระเจ้าใน เวลาที่เขารักษาพยาบาลคนป่วยนั้น เป็นสิ่งที่จะนำหลายคน มาหาพระเยซู ผู้สอนศาสนาที่สามารถจะช่วยรักษาพยา- บาลคนป่วยได้ด้วยย่อมจะทำงานได้ผลสำเร็จอย่างดี คน ทั้งหลายจะมีความนิยมชมชื่นในกิจการของเขาและต่อมา ภายหลังเขาก็จะเชื่อถือในกิตติคุณที่ผู้สอนศาสนานั้นนำ ไปประกาศCChTh 454.2

  ผู้ที่เป็นแพทย์ในคณะของเราได้ทำกิจการของพระเจ้า เมื่อเขาได้ทำการรักษาพยาบาลคนป่วยเจ็บและได้ประกาศ พระคำของพระเจ้าแก่คนเหล่านั้นด้วย เขาได้สอนให้คนทั้ง หลายทราบว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาจิตวิญญาณของเขา ให้หายจากโรคได้ แพทย์ทุก ๆ คนควรรู้จักวิธีอธิษฐาน เพื่อคนป่วยเจ็บด้วยความเชื่อ เช่นเดียวกับวิธีที่จะรักษา พยาบาลคนป่วย ในเวลาเดียวกันผู้ที่เป็นแพทย์ควรจะทำ งานเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้สอนศาสนาคนหนึ่งของพระเจ้า เขาจะต้องสอนให้ผู้ป่วยเจ็บกลับใจเสียใหม่และหันกลับ มาหาพระเยซู เพี่อคนเหล่านั้นจะได้รับความรอดทั้งทาง ร่างกายและจิตวิญญาณ การทำงานสองอย่างรวมกันเช่นนี้ จะช่วยให้เขามีความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้นและทำให้เขา มีอิทธิพลที่จะชักจูงคนอื่น ๆ ที่ยังไม่มีความเชื่อให้หันกลับ มาเชื่อถือในพระเยซูCChTh 455.1