Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  อย่าทำวิหารของพระเจ้าให้เป็นมลทิน

  ในสมัยที่สุดปลายนี้ซาตานมีความปรารถนาเป็นพิเศษ ที่จะเอาชนะจิตใจของคนหนุ่มสาว เพื่อจะให้ความคิดของ เขาเสื่อมทราม และให้เขามีใจปรารถนาในทางชั่วร้าย เพราะซาตานรู้ว่าโดยการกระทำเช่นนี้มันสามารถชักจูงคน หนุ่มสาวให้กระทำสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ แล้วมันจะสามารถบัง- คับคนเหล่านั้นให้ทำตามความมุ่งหมายของมันได้CChTh 422.1

  จิตวิญญานของข้าพเจ้ามีความเศร้าโศกเพราะข้าพ- เจ้าได้เห็นคนหนุ่มสาวในสมัยนี้ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้าย ข้าพ- เจ้ารู้สึกเสียใจเพราะทราบว่า บิดามารดาของคนหนุ่มสาว เหล่านั้นไม่ได้อบรมสั่งสอนบุตรในทางที่ถูก และเขามิได้ ปฏิบัติหน้าที่ ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาอย่างสมบูรณ์ หลายคนไม่ทราบว่า บุตรของเขาใช้เวลานอกบ้านทำอะไร บ้างและคบเพื่อนฝูงชนิดไร เด็กบางคนที่อยู่ว่าง ๆ มักจะ ชอบคิดในสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้บิดามารดาจึงควรให้บุตร ทำงานไม่ปล่อยให้อยู่ว่าง ๆ บิดามารดาบางคนชอบทำงาน แทนบุตรเสียเอง การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะจะ ทำให้บุตรเกียจคร้านCChTh 422.2

  เราไม่ควรทำงานหนักจนเกินกำลัง แต่ก็ไม่ควรอยู่ เฉย ๆ โดยไม่ทำงาน ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดามารดาจง ให้บุตรของท่านทำงานที่ต้องใช้แรง เพื่อเขาจะได้ใช้เส้น ประสาทและกล้ามเนื้อทำงานCChTh 423.1

  อย่าอ่านและคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะชักจูงท่านให้คิด ในทางที่ไม่บริสุทธิ์ พระเจ้ามิใช่แต่เพียงปรารถนาจะให้ ท่านบังคับความคิดของท่านเท่านั้น แต่ท่านให้รู้จักเหนี่ยว รั้งใจและบังคับใจไม่ให้ฝักใฝ่ในทางต่ำ ความรอดของท่าน ต้องอาศัยการที่ท่านสามารถบังคับใจตัวเองด้วยCChTh 423.2

  ถ้าท่านตามใจตัวเองให้คิดคำนึงถึงสิ่งที่ไร้ประโยชน์ และคิดถึงสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ ท่านก็ทำผิดต่อพระเจ้า การคิด ฝันอย่างเลื่อนลอย และการสร้างวิมานในอากาศเป็นสิ่ง ชั่วร้าย และอุปสัยที่ไม่ดี ท่านต้องระมัดระวังตา หู และ สัมผัสทั้งหมดของท่าน ถ้าท่านปรารถนาจะบังคับจิตใจมิ ให้คิดความชั่วร้ายทำให้จิตวิญญาณของท่านเป็นมลทินไป อำนาจแห่งพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นสามารถ จะทำสิ่งนี้สำเร็จได้CChTh 423.3

  การเรียนหนังสืออย่างคร่ำเคร่งมากเกินไป ทำให้ โลหิตต้องไหลไปบำรุงเลี้ยงสมองมากขึ้น เราจะรู้สึกอ่อน เพลียและอำนาจที่จะบังคับใจตัวเองก็ลดน้อยลง การที่ เป็นเช่นนี้ทำให้ความคิดของเราไม่บริสุทธิ์ การที่คนทั้ง หลายไม่ใช้กำลังกายทำงานนี้แหละเป็นเหตุให้ความเสื่อม ทรามทางศีลธรรมจรรยามีทั่วโลก “ความหยิ่งจองหอง การรับประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ และความเกียจ คร้าน เป็นศัตรูร้ายแรงที่คอยขัดขวางความเจริญก้าวหน้า ของมนุษย์ในยุคนี้ เช่นเดียวกับคนทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ใน ยุคที่พระเจ้าทรงทำลายเมืองซะโดมCChTh 424.1

  ความใฝ่ใจในทางที่ต่ำจะทำให้หลายคนไม่ยอมมอง เห็นแสงสว่างของพระเจ้า เพราะกลัวว่าเขาจะเห็นความ ผิดบาปที่เขาไม่ยอมละทิ้งเสีย ถ้าเขาเลือกเอาความมืด แทนความสว่างเขาก็ทำความชั่วร้ายCChTh 424.2

  คติประจำใจของคริสเตียนทุกคนคือ “การที่จะยอม ตายเสียก็ดีกว่าการดูหมิ่นเหยียดหยามหรือล่วงละเมิดพระ บัญญัติของพระเจ้า” ในฐานะที่เราเป็นพลไพร่ของพระ เจ้าที่พยายามประพฤติตามคำสอนของพระองค์ และรักษา พระคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์อย่างเคร่งครัด เราจะต้อง ช่วยเชิดชูมาตรฐานของพระเจ้าให้สูงยิ่งขึ้น เมื่อมีคนหนึ่ง คนใดทำผิดในคริศต์จักร เราควรจะตักเตือนสั่งสอนให้ เขาละทิ้งความผิดบาปนั้นเสีย และกลับใจเสียใหม่ ถ้า เขาไม่ยอมละทิ้งความผิดบาปนั้นเขาก็ต้องถูกแยกออกจาก คริศต์จักรCChTh 424.3

  คนหนุ่มสาวบางคนยึดมั่นในคำสอนของพระเจ้า แม้ จะถูกทดลองอย่างหนักเขาก็มิได้ทำผิด ซามูเอลเป็นเด็ก ที่เติบโตในท่ามกลางอิทธิพลแห่งความชั่วร้าย เขาเห็น และได้ฟังสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เขามีความทุกข์โศก เพราะบุตร ชายของเอลีปุโรหิตใหญ่ได้ประพฤติการชั่วร้าย พวกยิศรา เอลที่มามนัสการที่วิหาร เห็นบุตรชายทั้งสองของเอลีทำ ความชั่วมากมายจนพวกเหล่านั้นไม่อยากมานมัสการ ที่วิหาร แต่เอลีก็มิได้ว่ากล่าวห้ามปรามบุตรของตน แม้ว่า บุตรชายของเอลีจะทำความชั่วร้าย แต่ซามูเอลมีความเชื่อ มั่นในพระเจ้าและมิได้ประพฤติชั่วตามบุตรชายของเอลี ซามูเอลมีอุปนิสัยบริสุทธิ์ชอบธรรม และไม่มีใจชื่นชม ยินดีในการทำผิดบาป ซามูเอลรักพระเจ้า และพยายาม เข้าสนิทกับพระเจ้าและดำเนินตามทางชอบธรรมของพระ องค์CChTh 425.1