Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  “จงกระทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า”

  เราไม่ได้วางกฎตายตัวเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร แต่เราขอแนะนำว่า ในประเทศที่มีผลไม้ ข้าว และถั่ว ต่าง ๆ มากมาย อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไม่เป็นอาหารที่ เหมาะสมสำหรับพลไพร่ของพระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับคำตัก เตือนสั่งสอนว่าอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ทำให้คนเราขาดความ รักใคร่เมตตาและความเห็นอกเห็นใจซึ่งเราควรจะแสดงต่อ กันและกัน และทำให้ธรรมดาฝ่ายต่ำในตัวเรามีอำนาจ เหนือธรรมดาฝ่ายสูง นอกจากนั้นอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ยังทำให้เราป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ อาทิเช่น โรคมะเร็ง เนื้องอก และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปอดCChTh 395.1

  เราจะไม่ใช้อาหารจำพวกเนื้อสัตว์เป็นเครื่องทดลอง ดูว่าผู้เชื่อถือในคณะของเราได้ปฏิบัติตามคำตักเตือนสั่งสอน ของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอาหารการกินหรือไม่ แต่เราควร พิจารณาดูว่าผู้ที่แสดงตนว่าเป็นผู้เชื่อถือ และรับประทาน อาหารจำพวกเนื้อสัตว์มีอิทธิพลเหนือคนอื่น ๆ อย่างไร ใน ฐานะที่เราเป็นผู้สื่อข่าวของพระเจ้า เราไม่ควรจะกล่าวแก่ คนทั้งหลายว่า “เหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายจะกินจะดื่มก็ดี หรือจะทำประการใดก็ดี จงกระทำทุกสิ่งให้เป็นที่ถวาย เกียรติยศแก่พระเจ้า” (1 โกรินโธบท 10:31) หรือ? เราควรจะเป็นพะยานแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า การรับประทาน เนื้อสัตว์ให้โทษแก่ร่างกายและคนทั้งหลายที่เป็นผู้ประกาศ กิตติคุณประเสริฐของพระเจ้าควรวางแบบอย่างอันดีแก่คน อื่น ๆ ในการรับประทานอาหาร กล่าวคือไม่รับประทาน อาหารจำพวกเนื้อสัตว์ คนทั้งหลายที่บำรุงเลี้ยงชีพด้วยเงิน ถวายสิบลดที่มาจากพระคลังของพระเจ้าจะตามใจตัวเองใน การบริโภคอาหาร และทำให้โลหิตในร่างกายเขาเป็นพิษ โดยการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์หรือ? เราจะไม่ ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอาหารการ กินหรือ? สุขภาพของร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ เราเจริญขึ้นในพระคุณและช่วยให้เราเป็นผู้มีอารมณ์เยือก เย็น ถ้าเราไม่ระวังรักษากระเพาะอาหารของเราให้เป็น ปกติ ร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรง การกินและดื่มใน ทางที่ผิดทำให้เราคิดและทำอะไรๆ ผิดพลาดด้วยCChTh 395.2

  เราได้รับบัพติยศมาในพระคริสต์ ถ้าเราแยกตัวเอง ออกจากสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำลงพระเจ้าก็จะประทานกำลัง ให้เราเจริญขึ้นในพระคริสต์ผู้เป็นกำลังอันเข้มแข็งของเรา และเราจะได้เห็นความรอดของพระเจ้าCChTh 396.1

  เมื่อเราพยายามระมัดระวังในเรื่องอาหารการกินอย่าง ถูกต้องแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นผลร้ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ รับประทานอาหารที่พระเจ้าทรงห้ามเรารับประทาน ภาย หลังที่ได้เห็นความผิดพลาดของเขาแล้ว ผู้ที่พยายามปรับ- ปรุงแก้ไขความเคยชินในการรับประทานอาหารจะรู้สึกว่า เป็นการยากมากที่เขาจะเปลี่ยนอาหารใหม่ แต่เมื่อเขาเลิก รับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และเปลี่ยนมารับประทาน อาหารจำพวกผักแล้ว เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีสุขภาพดีขึ้น เขาจะเห็นว่าการรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์มากเกิน ไปทำให้เป็นโรคธาตุพิการและโรคอื่นๆCChTh 397.1

  ท่านทั้งหลายผู้เป็นบิดามารดา จงหมั่นเฝ้าระวังและ อธิษฐานอยู่เสมอ จงรู้จักประมาณตนในการบริโภคและ ละเว้นจากการเสพของมึนเมา จงสอนบุตรของท่านให้ ปฏิบัติตามกฎอนามัยในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารการกิน จง สอนบุตรของท่านให้ทราบว่าการที่จะมีสุขภาพดีนั้น เขาจะ ต้องละเว้นสิ่งใดบ้าง พระเจ้าทรงพระพิโรธต่อคนทั้งหลาย ที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนของพระองคื ในฐานะที่เราเป็นพลไพร่ของพระเจ้าเราต้องอบรมสั่งสอนบุตรของ เราให้ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนของพระองค์เพื่อเขา จะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้าย และไม่หลีกเลี่ยงไปจากทาง ของพระองค์CChTh 397.2