Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การสมาคมและอุปนิสัยที่ดี

  คนหนุ่มสาวที่คบหาสมาคมกันอาจจะได้รับความสุข หรือได้รับความทุกข์เนื่องจากการคบหาสมาคมนั้น ทั้งนี้ ย่อมสุดแล้วแต่เพื่อนฝูงที่เขาเลือกคบหาด้วย ถ้าหากเขา เลือกคบเพื่อนฝูงที่ดีเขาก็จะมีความสุข แต่ถ้าเขาเลือกคบ เพื่อนชั่วเขาก็จะได้รับความทุกข์ เพราะเพื่อนที่ไม่ดีย่อม จะชักนำเขาไปในทางที่ชั่วร้าน เพื่อนที่ดีจะช่วยให้เรามี ความประพฤติดี และในบางครั้งเราก็ได้แลกเปลี่ยนความ รู้ซึ่งกันและกัน การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้เรามีความประ พฤติและความรู้ดีขึ้นCChTh 179.2

  พระเยซูจะทรงช่วยทุกๆคนที่มีความไว้วางใจในพระ องค์ คนทั้งหลายที่เข้าสนิทกับพระคริศต์ย่อมจะมีความ สุข คนเหล่านั้นจะเดินไปตามทางที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง นำเขาไป เขาจะไม่มีความเห็นแก่ตัวและจะทำทุกสิ่งทุก อย่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ คนเหล่านี้ได้สร้างความ หวังของเขาไว้ในพระคริศต์ และความยุ่งยากเดือดร้อน ในโลกนี้ไม่มีอำนาจที่จะชักจูงเขาไปจากความชอบธรรม ของพระคริศต์CChTh 180.1

  คนหนุ่มสาวทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ต้องรับผิดชอบใน การที่ท่านจะประพฤติตัวดีมีความซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจ ของคนอื่นหรือสามารถจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ อื่น ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นท่านควรจะตั้งใจไว้ว่าท่านจะ ต้องทำสิ่งที่ถูก ถ้าเราปรารถนาที่จะได้ไปสวรรค์เราต้อง ละทิ้งอุปนิสัยที่ไม่ดีของเราเสีย ถ้าเราไม่ทิ้งอุปนิสัยที่ชั่ว ร้ายของเราเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่สามารถจะเข้าไป อยู่ในที่อาศัยของผู้ชอบธรรม ถ้าเราใช้ความพากเพียร พยายามอย่างเต็มที่เราก็สามารถจะละทิ้งอุปนิสัยที่ชั่วร้าย ของเราได้ในที่สุดCChTh 180.2

  การเลือกคบผู้ที่มีศีลธรรมดีและมีความประพฤติดีเป็น เพื่อนของเราจะช่วยให้เรามีอุปนิสัยดี คนหนุ่มสาวจะมี ความประพฤติดีถ้าเขาเลือกคบหากับผู้ที่มีความคิดที่ดีรอบ คอบ มีใจบริสุทธิ์และมีอุปนิสัยงดงามน่ารัก ถ้าเขาเลือก คบผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าเพื่อนเหล่านั้นย่อมจะมีอิทธิพลชักนำ เขาไปในทางที่ดี ให้เขารู้จักหน้าที่ ๆ พึงปฏิบัติและให้ เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม ชีวิตของคริสเตียนที่แท้คือ อำนาจที่จะทำดี แต่ถ้าคนหนุ่มสาวเลือกคบคนชั่วร้ายเป็น มิตร เพื่อนเหล่านั้นย่อมจะชักนำเขาไปในทางที่ชั่วร้ายด้วย ตามปกติมนุษย์เรามักจะมีใจเอนเอียงไปในทางที่ต่ำผู้ที่ คบหาสมาคมกับคนที่ช่างระแวงสงสัย เขาก็จะกลายเป็น คนช่างระแวงสงสัยไปด้วย คนที่เลือกคบเพื่อนชั่วร้ายก็จะ กลับกลายเป็นคนชั่วร้ายไปด้วย การประพฤติตามคำแนะ นำสั่งสอนของคนที่ไม่มีศีลธรรมจรรยาดี ย่อมเป็นก้าวแรก ที่จะนำท่านให้เข้าไปยืนอยู่ในทางขอคนบาป และนั่งในที่ นั่งของคนหมิ่นประมาทCChTh 181.1

  ขอให้คนทั้งหลายที่ปรารถนาจะมีอุปนิสัยที่ดีงามเลือก คบหากับเพื่อนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา คนทั้ง หลายที่ปรารถนาจะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์จะต้องละทิ้งทาง ชั่วร้ายและดำเนินตามทางชอบธรรม คนทั้งหลายที่ ปรารถนาที่จะก่อสร้างบ้านเรือนที่เขาจะได้อาศัยอยู่ตลอดชั่ว นิรันดร์ จะต้องใช้วัตถุที่ดีในการสร้างบ้านเรือนของเขา ถ้าเขาใช้ไม้ผุ ๆ สร้างบ้าน ๆ นั้นก็จะพังพินาศไป ขอเราให้ ระมัดระวังให้ดีเพื่อเราจะได้รับชีวิตชั่วนิรันดร์ เราจะไม่ สามารถเอาชะนะการทดลองขอซาตาน ถ้าหากเราไม่มี อุปนิสัยที่เข้มแข็งและมีความประพฤติดีCChTh 182.1

  ชื่อเสียงที่ดีนั้นประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ คนหนุ่มสาว มักจะชอบคบหาสมาคมกับผู้ที่มีความคิดและมีศีลธรรม จรรยาเสื่อมทราม เพื่อนที่นำเขาไปสู่ทางชั่วร้าย คนหนุ่ม สาวจะได้รับความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรถ้าเขาเลือกคบหา เป็นมิตรกับผู้ที่มีความคิดความรู้สึกต่ำ และมีความประพฤติ ชั่วร้าย? บางคนมีรสนิยมและอุปนิสัยที่ต่ำช้าและคนที่เลือก คบคนเหล่านั้นเป็นมิตรก็จะทำตามแบบอย่างของเขาด้วยCChTh 182.2

  ท่านอาจจะไม่คิดว่าการแสวงหาความสนุกเพลิดเพลิน- ในทางที่ผิดนั้นจะทำให้ท่านได้รับภัยอันตราย ท่าน อาจจะคิดว่าเมื่อท่านปรารถนาจะกลับทำดีอีก ท่านก็จะทำ ได้โดยง่าย แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าท่านเลือก คบเพื่อนที่ชั่วร้ายท่านก็จะถูกชักจูงไปจากทาง่ชอบธรรม ท่านจะไม่ยอมเชื่อฟังคำของพระเจ้าและจะได้รับความลำ- บากเดือดร้อนในภายหลังCChTh 183.1

  อย่าคิดว่าพระเจ้าทรางปรารถนาจะให้เรา สละละทิ้ง สารพัตรทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดหาไว้สำหรับให้เรามีความ สุขในโลกนี้ พระองค์ทรงปรารถนาจะให้เราละทิ้งสิ่งที่ไม่ เป็นประโยชน์และไม่นำความสุขมาให้เราCChTh 183.2