Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คำแนะนำเกี่ยวกับจำนวนบุตรที่ควรมีในครอบครัว

  เด็ก ๆ เป็นมรดกของพระเจ้า และเราต้องรับผิดชอบ ต่อพระองค์ ในการที่เราเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของ พระองค์ ด้วยความรักความเชื่อและด้วยการอธิษฐานบิดา มารดา ควรทำงานร่วมกัน เพื่อทุก ๆ คนที่อยู่ในครอบครัว จนกระทั่งเขาสามารถจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าด้วยความชื่นชม ยินดีและทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ามาเฝ้าพระองค์ พร้อมด้วยบุตรทั้งหลายที่พระองค์ได้ประทานให้ข้าพเจ้า”CChTh 132.1

  พระเจ้าปรารถนาจะให้บิดามารดาทุกคนกระทำทุกสิ่ง ทุกอย่าง ๆ มีเหตุผลและมีฐานะความเป็นอยู่ในสภาพที่ดี พอที่เขาสามารถจะให้การศึกษาแก่บุตรได้แต่ละคน ๆ และ ให้มารดามีกำลังและมีเวลาที่จะช่วยอบรมเลี้ยงดูบุตรให้ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้เข้าร่วมอยู่ในสังคมของ เหล่าทูตสวรรค์ได้ มารดาควรมีกำลังใจเข้มแข็งที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ของหล่อนด้วยความรักและความเกรงกลัวพระ เจ้า เพื่อบุตรของหล่อนจะนำความสุขมาให้ผู้ที่อยู่ในครอบ ครัวและสังคมของมนุษย์CChTh 133.1

  ผู้ที่เป็นสามีและบิดาควรจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ เพื่อ ช่วยมิให้ภรรยาของเขาต้องรับภาระอันหนักจนเกินควรและ ทำให้หล่อนมีความทุกข์ สามีควรจะทราบว่าในครอบครัว หนึ่ง ๆ ไม่ควรจะมีบุตรหลายคนจนมารดาไม่สามารถจะ อบรมเลี้ยงดูบุตรเหล่านั้นได้อย่างดี เพราะหล่อนต้องมีภา ระหนักเกินกำลัง มารดาที่มีบุตรหลายคนย่อมไม่สามารถ จะอบรมสั่งสอนดูบุตรได้ทั่วถึง และเมื่อเด็ก ๆ เหล่านั้น เติบโตขึ้นเขาจะขาดการอบรมที่ดีCChTh 133.2

  มีบิดามารดาบางคนที่ไม่ได้คิดถึงภาระอันหนักใน การที่เขาจะมีครอบครัวใหญ่ๆและทั้งบิดาและมารดามีบุตร หลายคนที่เขาจะต้องเป็นผู้เลี้ยงดู และช่วยอบรมสั่งสอน การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดอย่างมาก มิใช่การ กระทำที่ผิดต่อมารดาเท่านั้น แต่เป็นการกระทำที่ผิดต่อลูกๆ และสังคมของมนุษย์ด้วยCChTh 133.3

  การที่มารดาต้องมีบุตรทุกๆปีนั้น เป็นภาระอันหนัก และเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแก่หล่อน เมื่อมีลูกหลายๆคนที่ ต้องเลี้ยงดู มารดาก็ไม่มีโอกาสออกไปเที่ยวเตร่หาความสำ ราญภายนอกบ้านตามความสมควร เพราะต้องมัวกังวลอยู่กับงาน บ้านและลูกๆ ที่จะต้องเลี้ยงดู ทำให้ภรรยามีความทุกข์ เพราะต้องรับภาระอันหนักภายในครอบครัว ส่วนบุตรที่ เกิดมาก็จะไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี ขาดการศึกษาอย่าง ดี เพราะบิดามารดาไม่มีเงินทองพอจะส่งเสียให้บุตรได้เล่า เรียนในโรงเรียนดีๆ และเด็กๆ จะไม่มีความสุข บิดา มารดาได้ทำผิดอย่างมากมายถ้าเขาปล่อยให้บุตรเกิดมาโดย ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษาที่ดีCChTh 134.1

  ก่อนที่จะมีบุตรสามีและภรรยา ควรจะใคร่ครวญดูว่า เขาจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร อย่างไรบ้าง สามีและภรรยาไม่มีสิทธิ์ที่จะให้กำเนิดบุตรเพื่อเพิ่มภาระให้ แก่ผู้อื่นCChTh 134.2

  ก่อนที่บุตรจะเกิดมา บิดามารดาควรจะคิดดูให้รอบ คอบว่า ชีวิตของบุตรจะเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไร หลายคนไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ มีบิดามารดาหลายคนที่ให้กำ เนิดบุตร เพราะเขาปรารถนาจะทำตามความพอใจของเขา ในด้านที่เกี่ยวกับกามารมณ์ เมื่อบุตรนั้นเกิดแล้วมารดาก็ ต้องรับภาระอันหนัก และเมื่อมีบุตรหลายคนสุขภาพของ มารดาก็เสื่อมโทรม มารดาจะต้องตรากตรำทำงานหนักอยู่ ในบ้านเพื่อหาเลี้ยงดูบุตรเหล่านั้น หล่อนจะมีความทุกข์ ยากและคับแค้นใจ เพราะไม่มีเงินทองพอที่จะจัดหาอาหาร และเสื้อผ้าให้ลูกๆ อย่างเพียงพอ ไม่สามารถจะให้ลูกได้ รับการศึกษาที่ดี ลูกๆของหล่อนขาดการอบรมเพราะหล่อน ไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึง เมื่อเด็กเหล่านั้นขาดการอบรม สั่งสอนที่ดี เขาก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กเกเรที่มีความประพฤติ ชั่วร้าย และมิได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า อิทธิพลอัน ชั่วร้ายของเด็กเหล่านั้นจะชักจูงคนอื่นๆ ที่มาคบหากับเขา ให้หลงกระทำผิดไปด้วย และซาตานสามารถจะล่อลวงให้ เด็กๆ เหล่านั้นทำอะไรได้ตามที่มันพอใจCChTh 135.1