Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การหย่อนอารมณ์ที่เหมาะสม
  สำหรับทั้งคนมั่งมี และคนยากจน

  คนหนุ่มสาวไม่มีความสงบสำรวมเหมือนอย่างคนที่มี อายุ เมื่อเราเห็นแล้วว่าการแสวงหาความสนุกเพลิดเพลิน ทางโลกเป็นสิ่งที่มีภัยอันตรายต่อคนหนุ่มสาว ท่านทั้ง หลายที่เป็นบิดามารดาของคนหนุ่มสาวเหล่านั้น ก็ควรจะ หาวิธีที่จะให้เขาหาความสนุกเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นภัย อย่าบังคับให้คนหนุ่มสาวทำตามกฎข้อบังคับอย่างมีระเบียบ เคร่งครัด เพราะจะทำให้เขาเกิดความเบื่อหน่ายรำคาญใจ เมื่อรู้สึกตัวว่าถูกบังคับเขาก็ยิ่งมีใจดื้อดึงคิดหาวิธีที่จะแสวง หาความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นภัย และเขาจะนำตัวไปสู่ ความพินาศ เขาจะหลงระเริงไปในทางอันชั่วอันจะนำเขาไป สู่ความพินาศ บิดามารดาควรแนะนำสั่งสอนบุตรให้ประ พฤติดี จงแสดงความรักใคร่เอาในใส่ต่อเขาแล้ว และพูด ตักเตือนเขาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน เพื่อเขาจะได้เห็นว่า บิดามารดารักและหวังดีต่อเขาโดยแท้จริงCChTh 175.2

  การออกไปเที่ยวกลางแจ้ง ตามทุ่งนาป่าเขาเป็นการ พักผ่อนหย่อนอารมณ์ที่ดีที่สุด เราจะได้เห็นความงามของ ธรรมชาติและได้คิดถึงสิ่งต่าง ๆ ที่พระเจ้าได้ทรงสร้างการ ช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรามีความสุข คนหนุ่มสาวควรใช้เวลา ว่างช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้ ตามปกติคนหนุ่มสาว มักจะเป็นผู้มีใจร้อนรน และสนใจในทุก ๆ สิ่งที่เขาได้ยิน ได้ฟัง เหตุฉะนั้นคนหนุ่มสาวจึงสามารถจะเป็นผู้ ช่วยเหลือในกิจการของพระเจ้าได้อย่างดีCChTh 176.1

  พระเจ้าโปรดให้ทุก ๆ คนทั้งคนมั่งมีและคนยากจนมี โอกาสที่จะได้ พักผ่อนหย่อนอารมณ์ในทางที่ไม่เป็นภัยอัน ตรายแก่คนเหล่านั้น เราสามารถจะใช้เวลาว่างของเราพัก ผ่อนหย่อนอารมณ์ได้โดยการคิดถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ ชอบธรรม และโดยการกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราไม่ มีความเห็นแก่ตัว เราสามารถจะหาความเพลิดเพลิน ได้จากการกล่าวว่าจาที่แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ ทำสิ่งที่แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น แสงสว่างของ พระคริศต์จะส่องจากคนทั้งหลายที่กระทำสิ่งเหล่านี้ และ ช่วยบันเทาทุกข์ของผู้ที่มีความทุกข์โศกCChTh 176.2

  ในโลกของเรานี้มีหลายสิ่งที่มีประโยชน์ และเป็นสิ่ง จำเป็นที่เราต้องกระทำ และเราไม่จำเป็นจะต้องหาความ สนุกเพลิดเพลินในทางที่ผิด สมอง กระดูก และ กล้ามเนื้อ ของเราจะมีกำลังแข็งแรงขึ้น ถ้าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นทำสิ่ง ที่ดี และใช้ความคิดของเราอย่างรอบคอบ เราควรจะใช้ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของเราทำงาน เพื่อจะได้ถวายสง่า ราศีแก่พระเจ้าCChTh 177.1

  เมื่อมีเวลาว่างในวันหยุดงานครอบครัวหลาย ๆ ครอบ ครัวที่อยู่ในเมืองหรือหมู่บ้าน ควรจะมารวมกันแล้วหยุด พักผ่อน เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนจากงานหนัก ที่เขาต้องทำแล้วออกไปเที่ยวในชนบท ไปที่ริมทะเลสาบ ที่สวยงามหรือไปที่ป่าละเมาะ ซึ่งมีทิวทัศน์อันงดงาม เขา ควรจะหาอาหารอย่างง่าย ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างการ เช่น อาหาจำพวกผักและผลไม้ แล้วพากันไปนั่งรับประทาน ใต้ร่มไม้ การที่ได้นั่งรถเที่ยวเล่น การออกกำลังกาย และ การได้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงาม จะช่วยให้คนเหล่านั้น รับประทานอาหารได้มากขึ้น และเขาจะได้รับประทานอาหาร อย่างเอร็ดอร่อย ซึ่งพระมหากษัตริย์ก็อาจจะรู้สึกอิจฉาเขาCChTh 177.2

  ในโอกาสที่ได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนเช่นนี้ บิดามารดา และเด็ก ๆ ควรทำจิตใจให้สบายไม่คิดถึงเรื่องที่จะทำให้เขา รู้สึกเป็นกังวล และไม่คิดถึงการงานที่จะต้องทำ เขาควร ใช้เวลาในวันนั้นพักผ่อนจริง ๆ เพื่อจะสามารถทำงานได้ดี ขึ้นเวลาที่ต้องไปทำงานในวันธรรมดา บิดามารดาควรทำตัว เป็นเพื่อนกับลูก ๆ และเล่นหรือพูดคุยกับลูก ๆ อย่างสนุก สนานเพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านั้นรู้สึกเบิกบานใจ เขาควรจะใช้ เวลาในวันนั้นพักผ่อนทั้งวัน การออกกำลังกายกลางแจ้ง จะช่วยให้ผู้ที่ต้องตรากตรำทำงานหนักมีสุขภาพดีขึ้น เรา จะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย ถ้าเราใช้เวลาว่างในวัน หยุดงานออกไปเที่ยวพักผ่อนตามชนบท เมื่อกลับไปทำงาน เราจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและสามารถทำงานได้ดีขึ้น และร่างกายก็จะแข็งแรงสามารถจะต่อต้านเชื้อโรคได้CChTh 178.1

  ข้าพเจ้าไม่แนะนำให้ท่าน ใช้เวลาออกกำลังกายหรือ หาความสนุกเพลิดเพลินโดยการที่ท่านต้องใช้เงินทองมาก การใช้จ่ายเงินทองเพื่อแสวงหาสิ่งที่พอใจสำหรับตัวเองเป็น สิ่งที่ผิด เป็นสิ่งที่พวกคริสเตียนทุกคนไม่ควรทำCChTh 178.2

  ในบางครั้งนักเรียน อาจจะต้องแบ่งเวลาเรียนในวัน หนึ่ง ๆ ไปใช้เป็นเวลาสำหรับออกกำลังกายบ้างตามสมควร แต่การกระทำเช่นนี้ จะไม่ทำให้การเรียนของนักเรียนเสีย ไป ครูควรจัดเวลาให้พอเหมาะสำหรับให้เด็กนักเรียนได้ เรียนและออกกำลังกลางแจ้งด้วย เพื่อเด็กนักเรียนจะได้ มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพสมบูรณ์ การใช้เวลาออก กำลังกายเพื่อช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ทำให้นัก เรียนรู้จักรักพวกพ้องและไม่มีความเห็นแก่ตัว และทำให้ ครูและนักเรียนมีความสามัคคีปรองดองกัน ถ้าคนหนุ่ม สาวรู้รักใช้เวลาพักผ่อนในการกระทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ อื่นเขาก็จะไม่แสวงหาความเพลิดเพลินในทางที่ผิดCChTh 179.1