Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  การอบรมสั่งสอน
  เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยาในสถานศึกษาของเรา

  บิดาและมารดาควรร่วมมือกับครูเพื่อจะอบรมสั่งสอน ให้เด็กประพฤติดีและพยายามปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง ในตัวเด็กเหล่านั้น เพื่อจะได้ช่วยให้เขากลับใจเสียใหม่ แล้วนำเขามาหาพระคริสต์ บิดามารดาควรอบรมสั่งสอน บุตรให้มีความสนในใจสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณจิต และสอน ให้บุตรประพฤติตามคำตักเตือนสั่งสอนของพระเจ้า ทุก ๆ วันบิดามารดาควรแบ่งเวลาไว้สำหรับศึกษาเล่าเรียนกับบุตร โดยการกระทำเช่นนี้เด็ก ๆ ก็จะรู้สึกว่าชั่วโมงที่เขาเล่าเรียน นั้นเป็นเวลาที่น่าเพลิดเพลิน และเขาได้รับประโยชน์จาก การศึกษาเล่าเรียนนั้น และเด็ก ๆ จะมีความไว้วางใจในCChTh 306.1

  บิดามารดามากยิ่งขึ้นเมื่อบิดามารดาพยายามจะช่วยให้บุตร ของเขาได้รับความรอดในพระคริสต์CChTh 306.2

  นักศึกษาบางคนกลับมาบ่นติเตียนที่บ้านว่าเขาไม่พอ ใจในการปกครองอย่างเข้มงวดกวดขันที่โรงเรียน บิดา มารดาและสมาชิกของโบสถ์ก็ยอมรับฟังเรื่องที่บุตรของเขา พูดเกินความจริงและฟังความข้างเดียว บิดามารดาควรจะ คิดว่าเรื่องที่บุตรของเขานำมาบอกนั้นมีทางที่จะพิจารณาได้ สองทาง แต่แทนที่จะทำเช่นนั้นเขากลับเชื่อเรื่องที่บุตร ของเขานำมาบอกซึ่งไม่ตรงกับความจริง แล้วเขาก็รู้สึก ขุ่นเคืองใจและไม่พอใจพวกครูที่โรงเรียน แล้วบิดามารดา ของเด็กเหล่านั้นก็แสดงความกลัวและระแวงสงสัยเกี่ยวกับ ระเบียบวินัยและการปกครองของครูอาจารย์ทางโรงเรียน การที่เป็นเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีภัยอันตรายอย่างมากมาย เมื่อ คนหนึ่งกล่าวถ้อยคำที่แสดงความไม่พอใจเช่นนี้คนอื่น ๆ ก็ พูดกันต่อ ๆ ไปจนเรื่องที่พูดกันเผยแพร่ไปเหมือนกับโรค ร้ายที่ระบาทว์ทั่วไป ยิ่งพูดกันมากเรื่องที่พูดก็ยิ่งคลาด เคลื่อนไปจากความจริงมากขึ้นทุกที ถ้าบิดามารดาจะสอบ ถามดูแล้ว เขาก็ยิ่งจะได้ทราบความจริงว่าครูหรืออาจารย์ ทางโรงเรียนไม่ได้ทำสิ่งใดผิดเลย พวกเหล่านั้นเพียงแต่ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน เพราะถ้าครู อาจารย์ไม่ทำเช่นนั้นแล้ว ระเบียบวินัยของนักเรียนใน โรงเรียนก็จะเสื่อมลงCChTh 306.3

  ถ้าหากบิดามารดาจะลองสมมุติดูว่าเขาได้รับตำแหน่ง เป็นครูในโรงเรียนเหล่านั้น เขาก็จะเห็นได้ว่าการปกครอง เด็กนักเรียนในโรงเรียนให้มีระเบียบวินัยที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่ ยากมากเพียงไร เพราะในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมักมี นักเรียนหลายชั้น และนักเรียนแต่ละชั้น ๆ มีอุปนิสัยใจ คอและความประพฤติแตกต่างกัน ครูควรจะคิดว่าเด็ก ๆ บางคนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีทางบ้าน และพระเยซู จะไม่ยอมรับเด็กเหล่านั้นซึ่งไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจาก บิดามารดา เพราะบิดามารดาของเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ นอกเสียจากเราจะได้ช่วยอบรมสั่งสอน ให้เด็กเหล่านั้นกลับใจเสียใหม่และประพฤติดี ถ้าหากเด็ก เหล่านั้นไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้อยู่ในระเบียบวินัยอัน ดีเขาก็จะไม่เป็นผู้ที่มีคุณค่าในชีวิตนี้ และจะไม่มีส่วนร่วม ในชีวิตอนาคตCChTh 307.1

  บิดามารดาหลายคนได้ทำผิดที่เขาไม่มีความเห็นชอบ ด้วยในการที่ครูผู้ซื่อสัตย์ได้พยายามอบรมสั่งสอนบุตรของ เขาให้เป็นคนดีโดยการวางระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด สำหรับเด็ก ๆ เหล่านั้นที่โรงเรียน คนหนุ่มสาวและเด็ก ๆ ยังไม่มีความเจนจัดในชีวิตและไม่สามารถจะตัดสินใจทำ อะไร ๆ ได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยแนะนำสั่งสอน เขาจึงไม่สามารถจะเข้าใจแผนการและวิธีปฏิบัติงานของครู อาจารย์ที่โรงเรียนได้เสมอไป แต่เมื่อเด็ก ๆ เหล่านั้นมา เล่าให้พ่อแม่ที่บ้านฟังว่าครูได้พูดอะไรและทำอะไรที่โรง- เรียนบ้าง บิดามารดาของเขาก็พูดกันถึงเรื่องที่บุตรนำมา บอกเขาภายในวงครอบครัว และเขาบ่นติเตียนการกระทำ ของครูอาจารย์ที่โรงเรียน โดยการกระทำเช่นนี้เด็ก ๆ ได้ บทเรียนที่เขาไม่สามารถจะลืมเสียได้ง่าย ๆ เมื่อเขาถูก บังคับให้ทำอะไร ๆ ตามระเบียบวินัยและกฎข้อบังคับของ โรงเรียนหรือเมื่อครูแนะนำตักเตือนให้เขาเอาใจใส่ต่อการ เล่าเรียนเขาก็พยายามทำให้บิดามารดาของเขาเห็นอกเห็น ใจและยอมให้เขาทำอะไร ๆ ตามที่เขาพอใจ การที่บิดา มารดาทำเช่นนี้เท่ากับยุยงส่งเสริมให้บุตรไม่มีความพอใจ ในระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนและมักจะก่อเรื่องยุ่งยาก ขึ้น ทำให้เด็กนักเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียนถูกชักจูงไปใน ทางเสื่อมเสีย และครูก็ต้องรับภาระหนักมากยิ่งขึ้น แต่ผล ร้ายที่สุดตกอยู่กับเด็กที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากบิดา มาดาอย่างถูกต้องในวัยเด็ก ยิ่งเติบโตขึ้นเขาก็ยิ่งมี อุปนิสัยใจคอและความประพฤติที่บกพร่องมากยิ่งขึ้น และ ถ้าบิดามารดาของเขาไม่จัดการแก้ไขเสียใหม่แต่ต้นมือบุตร ของเขาก็จะมีนิสัยที่ไม่ดีติดตัวไปจนเป็นผู้ใหญ่CChTh 308.1