Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ผลแห่งการศึกษาตามแบบอย่างของพวกคริสเตียน

  เช่นเดียวกับพวกเด็ก ๆ ที่เปล่งเสียงร้องในลานวิหาร ว่า “โฮซันนา ขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามของพระ เจ้าจงเจริญสุขสวัสดิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป” (มาระโกบท 11:9) ในสมัยที่สุดปลายนี้ เด็ก ๆ จะเปล่งเสียงร้องประกาศข่าว แห่งความรอดนี้แก่โลกที่กำลังจะถึงซึ่งความพินาศ เมื่อ เหล่าฑูตสวรรค์เห็นว่าพระเจ้าไม่โปรดให้พวกผู้ใหญ่ประ- กาศความจริงของพระองค์ พระวิญญาณของพระเจ้าจะ สวมทับเด็ก ๆ และเด็ก ๆ เหล่านั้นจะประกาศความจริง ซึ่งผู้ร่วมงานเป็นที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถจะทำได้เพราะซาตาน จะพยายามขัดขวางกิจการของเขาCChTh 328.1

  พระเจ้าโปรดให้คณะเราจัดตั้งโรงเรียนโบสถ์ขึ้นเพื่อ สอนให้เด็ก ๆ เตรียมพร้อมสำหรับทำงานใหญนี้ เด็ก ๆ ที่ เรียนในโรงเรียนโบสถ์ควรจะได้รับคำสั่งสอนให้ได้เรียนรู้ ถึงความจริงพิเศษสำหรับสมัยที่สุดปลายนี้ และเขาจะต้อง หัดทำงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนา เด็ก ๆ เหล่านั้นจะ ต้องร่วมมือกับผู้ร่วมงานของพระเจ้า เพื่อช่วยเหลือคนที่ ป่วยเจ็บและผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เด็ก ๆ สามารถจะช่วย ในการเผยแพร่ศาสนาทางด้านการแพทย์ และช่วยทำงาน เล็ก ๆ น้อย ๆ เท่าที่สามารถจะช่วยได้ ด้วยการช่วยเหลือ เล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นนี้ เด็ก ๆ สามารถจะนำจิตวิญญาณมา หาพระเยซูได้ เด็กเหล่านั้นจะช่วยประกาศพระคำของ พระเจ้าให้เผยแพร่ในท่ามกลางหมู่ชนทั่วโลก เพราะเหตุ นี้คริสตจักรจึงควรจะรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกแกะของ พระเจ้าด้วย (หมายถึงพวกเด็ก ๆ) ขอให้ครูในโรงเรียน โบสถ์ช่วยอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ ให้ปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า เพราะเด็กเหล่านั้นเป็นมรดกของพระเจ้าCChTh 328.2

  เมื่อครูอาจารย์ของโรงเรียนโบสถ์ได้จัดวางระเบียบ เกี่ยวกับการสอนอย่างถูกต้องแล้ว โรงเรียนโบสถ์ก็จะเป็น สถานศึกษาที่จะช่วยเชิดชูมาตรฐานแห่งความจริงของพระ เจ้าในที่ ๆ ได้จัดตั้งโรงเรียนเหล่านั้นขึ้น เพราะเด็ก ๆ ที่ ได้รับการศึกษาตามแบบอย่างของคริสเตียนจะเป็นพยาน เพื่อพระคริสต์ เช่นเดียวกับพระเยซูได้ตอบปัญญาที่ลึก ลับที่พวกปุโรหิตและพวกผู้เฒ่าผู้แก่ไม่สามารถจะตอบได้ ในวิหารที่กรุงยะรูซาเล็ม ในสมัยที่สุดปลายของแผ่นดิน โลก เด็ก ๆ ที่ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องจะกล่าวถ้อยคำ ซึ่งจะทำให้คนทั้งหลายที่พูดถึง “การศึกษาที่สูงยิ่งขึ้น” ในสมัยนี้ประหลาดใจCChTh 329.1

  ข้าพเจ้าทราบว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นสถานศึกษา ที่พระเจ้าโปรดให้จัดตั้งขึ้นสำหรับจะช่วยชักนำจิตวิญญาณ มาหาพระคริสต์ งานนี้เป็นงานที่สำคัญ เมื่อเรายอมให้ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำทางและตักเตือนสั่งสอน เรา เราก็สามารถจะใช้วิชาที่เราได้เรียนรู้และสติปัญญา ของเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้ คำสั่งสอนและกฏข้อ บังคับของศาสนาเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เราได้รับความรู้ และทั้งสองสิ่งนี้เป็นรากฐานแห่งการศึกษาที่แท้ พระวิญ- ญาณของพระเจ้าช่วยให้เรามีความรู้กว้างขวางและสูงยิ่งขึ้น เพื่อเราจะสามารถปฏิบัติงานให้ได้รับผลสำเร็จตามความมุ่ง หมายของพระองค์ พวกคริสเตียนพวกเดียวเท่านั้นที่ สามารถจะนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง พระคุณของ พระเจ้าจะช่วยให้เราได้ทราบถึงคุณค่าอันแท้จริงของการ ศึกษา เมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับพระผู้สร้างเราก็สามารถจะ เข้าใจคุณสมบัติและพระลักษณะนิสัยของพระเจ้าได้ ใน การที่จะชักคนหนุ่มสาวไปสู่ความจริงและนำเขาไปหาลูก แกะของพระเจ้าซึ่งยกความผิดบาปของโลก ครูผู้สอนมิ ใช่แต่เพียงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแต่งความจริงเท่า นั้น แต่ครูจะต้องมีความร้เกี่ยวกับทางแห่งความบริสุทธิ์ ชอบธรรมด้วย ความรู้คืออำนาจเมื่อได้อยู่ร่วมกับควม เลื่อมใสศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงCChTh 330.1