Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 28—อย่าแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อ

  ในคริศต์จักรของพวกคริสเตียนมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึก ประหลาดใจและตื่นตกใจ คือการที่พวกคริสเตียนเพิกเฉย ละเลยไม่เอาใจใส่ต่อคำสั่งสอนของพระเจ้าและแต่งงานกับ ผู้ที่ไม่เชื่อ หลายคนที่แสดงความรักและเกรงกลัวพระเจ้า ทำตามความพอใจของตนมากกว่าจะยอมทำตามคำแนะนำ สั่งสอนของพระเจ้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งงานและการ เลือกคู่ครอง มีพวกคริสเตียนหลายคนที่ไม่ได้ใคร่ครวญ ดูในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ เขาไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งสอน ของพระเจ้าเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง แต่ทำตามความ พอใจของตนเองCChTh 53.1

  ชายหญิงที่มีความคิดรอบคอบในเรื่องอื่น ๆ กลับไม่ ยอมฟังคำแนะนำของใคร ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เขาไม่ฟังคำ วิงวอนขอร้องของมิตรสหาย ญาติพี่น้อง และผู้รับใช้ของ พระเจ้า เขาถือว่าการที่ผู้อื่นตักเตือนเขาเป็นสิ่งที่ก้าวร้าว และเขาคิดว่าเพื่อนที่มีใจซื่อสัตย์พอที่จะคัดค้านเขา เมื่อ เขาคิดจะแต่งงานกับผู้ที่พอใจเป็นศัตรูของเขา สิ่งเหล่านี้ เป็นไปตามความปรารถนาของซาตาน มันล่อลวงจิตวิญ- ญาณให้ลุ่มหลง จนผู้ที่ถูกมันล่อลวงนั้นไม่มีความบังคับ ตัวเอง และยอมให้มันชักจูงให้หลงกระทำผิด ในที่สุด เขาก็ตกเป็นทาสของความผิดบาป และชีวิตของเขาเต็มไป ด้วยความทุกข์ทรมาน สิ่งเหล่านี้มิใช่ภาพที่วาดขึ้นจาก ความคิดฝันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ พระเจ้าจะไม่ทรงอวย พรแก่ผู้ที่แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือCChTh 53.2

  พระเจ้าตรัสสั่งพวกยิศราเอลในสมัยโบราณมิให้เขา แต่งงานกับพวกต่างชาติที่กราบไหว้รูปเคารพที่อยู่ล้อมรอบ เขา “เจ้าอย่าแต่งงานกับคนเหล่านั้นเลยเป็นอันขาด อย่า ยกบุตรสาวของเจ้าให้บุตรชายของเขา และอย่ายอมรับ รับบุตรชายของเขาให้แต่งงานกับบุตรสาวของเจ้า” พระ เจ้าทรงชี้แจงว่า “เพราะเขาจะชักจูงบุตรชายของเจ้าให้ เหินห่างไปจากเรา เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติพระอื่น ดังนั้น แหละพระยะโฮวาจะทรงพิโรธต่อเจ้าและประหารเจ้าเสีย ในทันที” “เพราะเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระยะโฮวาพระ เจ้าของเจ้า พระองค์ได้ทรงเลือกเจ้าให้เป็นพลไพร่ของ พระองค์นอกเหนือคนทั้งหลายทั่วพื้นแผ่นดิน”CChTh 54.1

  ในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีข้อห้ามพวกคริสเตียนกับผู้ที่ไม่ เชื่อเช่นเดียวกัน ในจดหมายฉะบับแรกที่อรรคสาวกเปาโล เขียนไปถึงคริศต์จักรที่เมืองโกรินโธ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ภรรยาจะต้องอยู่กินกับสามีตลอดเวลาที่สามียังมีชีวิตอยู่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้าสามีตายนางก็มีสิทธิ์ที่จะ แต่งงานใหม่ได้ แต่ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือในพระเจ้า” ในจดหมายฉะบับที่สองของเปาโลท่านได้เขียนว่า “อย่า เข้าเทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะความชอบธรรม จะมีหุ้นส่วนอะไรกับความชั่ว และความสว่างจะเข้าสนิท กับความมืดได้อย่างไร ? พระคริศต์กับเบลิอาลจะมีเสียง เข้ากันอย่างไรได้ ? เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นวิหารของพระ เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่เหมือนพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่า “เรา จะสถิตอยู่ในเขาทั้งหลาย และจะดำเนินท่ามกลางเขา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นพลไพร่ของ เรา“ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่า ”เจ้าจงออกมาจากท่าม กลางเขาเหล่านั้นและจงอยู่ต่างหาก อย่าถูกต้องสิ่งซึ่ง มลทินและเราจะรับเจ้าทั้งหลายไว้ เราจะเป็นบิดาของเจ้า ทั้งหลาย และเจ้าทั้งหลายจะเป็นบุตรชายหญิงของเรา“ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชทุกประการตรัสดังนี้”CChTh 55.1

  พลไพร่ของพระเจ้าไม่ควรทำสิ่งที่พระเจ้าทรงห้าม พระเจ้าทรงห้ามผู้เชื่อถือแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือ แต่ผู้ที่ เป็นคริสเตียนบางคนทำตามความปรารถนาของตน และ แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือในพระเจ้า เพราะเหตุนี้ชายหญิง หลายคนจึงอยู่ในโลกนี้โดยปราศจากความหวัง และไม่มี พระเจ้าเป็นที่พึ่ง เขาไม่ใฝ่ใจในสิ่งที่สูง เขาติดอยู่ในบ่วง แร้วของซาตาน ผู้ที่ตกเป็นทาสของความใคร่และอารมณ์ ที่หุนหันพลันแล่น จะต้องเก็บเกี่ยวพืชผลแห่งความทุกข์ ยากในชีวิตนี้ และทางดำเนินชีวิตของเขาอาจจะทำให้เขา ต้องสูญเสียวิญญาณจิตCChTh 56.1

  เมื่อผู้เชื่อถือแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อถือเขามิได้ปฏิบัติตาม น้ำพระทัยของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยในการ กระทำของเขา ผู้ที่ไม่เชื่อถืออาจจะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดีและมี ศีลธรรมดี แต่การที่เขามิได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระ เจ้าและได้ละทิ้งความรอด เป็นสาเหตุที่พระเจ้าไม่ทรง ปรารถนาจะให้เขาแต่งงานกับผู้ที่เชื่อถือ อุปนิสัยของผู้ที่ ไม่เชื่อถือ อาจเป็นเหมือนกับอุปนิสัยของชายหนุ่มที่พระ เยซูตรัสกับเขาว่า “เจ้ายังขาดสิ่งเดียว” และสิ่งนั้นคือสิ่ง ที่เขาจำเป็นจะต้องมี.CChTh 56.2