Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 65—ยะโฮซูอะกับทูตสวรรค์

  ถ้าหากม่านที่กั้นกำบังอยู่ระหว่างโลกที่เรามองเห็น กับที่เรามองไม่เห็นถูกเผยออกและพลไพร่ของพระเจ้าสา- มารถจะมองเห็นการต่อสู้ขับเคี่ยว ระหว่างพระคริศต์และ เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์กับซาตาน และพรรคพวกที่ชั่ว ร้ายของมันเพื่อความรอดของมนุษย์ทั้งหลาย ถ้าหากเขา สามารถจะเข้าใจกิจการที่น่ามหัศจรรย์ของพระเจ้าในการที่ พระองค์ทรงช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากบาป และ การที่พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาพลไพร่ ของพระองค์ให้รอด พ้นจากความชั่วร้ายของซาตาน พลไพร่ของพระเจ้าก็จะ เตรียมตัวดีขึ้นเพื่อจะต่อสู้กับอุบายของซาตาน เขาจะเข้าใจว่า แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเป็นแผนการที่ สำคัญมากเพียงไรและเขาจะทราบว่าเขาต้องร่วมมือกับ พระคริศต์ในการช่วยคนทั้งหลายให้รอดพ้นจากความผิด บาป เขาจะถ่อมใจลงและมีกำลังใจเข้มแข็งเพราะทราบ ว่าบรรดา ชาวสวรรค์ทั้งหลายมีความสนใจในความรอดของเขาCChTh 566.1

  ในคำพยากรณ์ของยะซายาเราจะได้เห็นกิจการของ ซาตานและกิจการของพระคริศต์และฤทธิ์อำนาจของพระผู้ เสนอความแทนเราในการที่จะเอาชะนะซาตาน ผู้กล่าวร้าย พลไพร่ของพระองค์ ในนิมิตอันบริสุทธิ์ยะซายาได้เห็น ยะโฮซูอะปุโรหิตผู้ใหญ่ “สวมเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อน” ยืน อยู่ต่อหน้าทูตของพระยะโฮวาและทูลขอความเมตตากรุณา จากพระเจ้าเพื่อพลไพร่ของพระองค์ที่มีความทุกข์ยาก ซา-ตานยืนอยู่เบื้องขวายะโฮซูอะ เพื่อจะต่อสู้กับเขา ยะโฮซูอะ ปุหิตผู้ใหญ่ไม่สามารถจะต่อสู้ป้องกันตัวเองและพวกพี่น้อง ของเขาให้พ้นจากการกล่าวร้ายของซาตาน ยะโฮซูอะมิได้ อ้างว่าพวกยิศราเอล เป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากความผิดบาป เสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนของยะโฮซูอะ เป็นเครื่องหมายเล็งถึง ความผิดบาปของพวกยิศราเอล และยะโฮซูอะเป็นผู้รับผิด ชอบแทนคนเหล่านั้น ยะโฮซูอะยืนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์ ของพระเจ้า และสารภาพความผิดบาปของพวกยิศราเอล และทูลต่อพระเจ้าว่าพลไพร่ทั้งปวงได้กลับใจเสียใหม่และ มีใจถ่อมลงเฉพาะพระพักตรของพระเจ้า และเขาพึ่งใน ความเมตตากรุณาของพระผู้ไถ่ที่โปรดยกโทษความผิดบาป ของมนุษย์ทั้งหลาย และเขายึดมั่นในคำสัญญาของพระเจ้า ด้วยความเชื่อCChTh 567.1

  แล้วทูตสวรรค์องค์นั้นซึ่งเป็นพระคริศต์เอง...พระผู้ ช่วยให้รอดของคนผิดบาป ได้ห้ามซาตานกล่าวร้ายพลไพร่ ของพระองค์และทรงประกาศว่า “พระยะโฮวาจึงตรัสแก่ ซาตานว่า อ้ายซาตาน ยะโฮวาตำหนิห้ามเองคือยะโฮวา ผู้ที่จัดเลือกยะรูซาเล็มตำหนิห้ามเอง อันนี้เป็นคบซึ่งได้ ฉวยออกจากกองเพลิงมิใช่หรือ?” (ซะคาระยาบท 3:2) CChTh 568.1

  เมื่อยะโฮซูอะได้ทูลขอต่อพระเจ้าแล้ว พระองค์ได้ ตรัสสั่งว่า “จงเปลื้องผ้าโสโครกออกเสียจากเขา” และ ทูตสวรรค์ได้ประกาศแก่ยะโฮซุอะว่า “ดูเถิดเราได้เปลื้อง ปลดบาปกรรมจากท่านเสียแล้ว และเราจะประดับตัวท่าน ด้วยผ้ายกอันงาม” “ดังนั้นเขาจึงเอาหมวกอันสะอาดสวม บนศีรษะของยะโฮซูอะ และเอาผ้าประดับกายใส่ให้เขา พร้อม” พระเจ้าทรงยกความผิดบาปของยะโฮซูอะและพล ไพร่ของพระองค์ พวกยิศราเอลได้สวมเสื้อผ้าที่สะอาดซึ่ง หมายความว่าเขาได้กลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรมใน พระคริศต์CChTh 568.2

  ซาตานได้กล่าวโทษยะโฮซูอะและพวกยิศราเอลฉันใด มันก็กล่าวโทษคนทั้งหลายที่แสวงหา พระเมตตากรุณาของ พระเจ้าตลอดทุกยุคทุกสมัยฉันนั้น ในหนังสือวิวรณ์ ซาตานได้รับชื่อว่า “ผู้กล่าวโทษพวกพี่น้องของเรา” ซึ่ง กล่าวโทษคนทั้งหลายเหล่านั้น เฉพาะพระพักตรของพระ เจ้าทั้งกลางวันกลางคืน” (วิวรณ์บท 12:10) ซาตานกล่าว โทษจิตวิญญาณทุก ๆ ดวงที่พระเจ้าได้ทรงช่วยให้รอดพ้น จากอำนาจแห่งความชั่วร้าย และคนเหล่านั้นมีชื่อจารึกไว้ ในสมุดทะเบียนประจำชีพของพระเมษโปดก ซาตานจะ พยายามต่อสู้ขัดขวางอย่างเต็มที่ เมื่อพระเจ้าทรงรับจิต วิญญาณดวงหนึ่งจากครอบครัวของซาตานเข้าในครอบครัว ของพระองค์ ซาตานมีความชื่นชมยินดีในการที่คนเหล่า นั้นกระทำสิ่งที่ชั่วร้าย ซาตานสามารถจะมีอำนาจเหนือคน เหล่านั้นได้เมื่อเขาล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า มัน กล่าวโทษคนเหล่านั้น เพราะมันเป็นศัตรูของพระคริศต์ โดยอาศัยแผนการแห่งความรอดพระเยซูได้ทำลายอำนาจ ที่ซาตานมีอยู่เหนือครอบครัวของมนุษย์ และทรงช่วยจิต- วิญญาณให้รอดพ้นจากอำนาจของซาตาน ซาตานมีความ โกรธเคืองเมื่อมันเห็นพระคริศต์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ซา- ตาน พยายามใช้กลอุบายที่จะแย่งชิงบุตรทั้งหลายของ มนุษย์ที่ยังเหลืออยู่ที่ยอมรับเอาความรอดของพระคริศต์ ไปเสียจากพระองค์CChTh 569.1

  ซาตานได้ล่อลวงมนุษย์ทั้งหลาย ให้มีความสงสัย ให้คนทั้งหลายไม่มีความไว้วางใจในพระเจ้า แล้วแยกเขา ไปจากความรักของพระองค์ มันล่อลวงมนุษย์ให้ล่วงละ- เมิดพระบัญญัติของพระองค์ แล้วมันก็อ้างว่าคนเหล่านั้น ตกเป็นเชลยของมันและพยายามต่อสู้ไม่ให้พระคริศต์แย่ง ชิงคนเหล่านั้นไปจากมัน ซาตานทราบว่าคนทั้งหลายที่ แสวงหาพระเจ้าด้วยใจร้อนรนจะได้รับพระคุณของพระองค์ และพระเจ้าจะทรงช่วยคนเหล่านั้นให้รอดพ้น จากความผิด บาป มันจึงนำความผิดบาปของคนเหล่านั้นมาสำแดงให้ ปรากฏต่อหน้าเขาเพื่อจะทำให้เขาเกิดความท้อถอย มัน พยายามจะล่อลวงคนทั้งหลายที่จะพยายามเชื่อฟังคำของ พระเจ้า ซาตานพยายามใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมที่จะชักจูงพล-ไพร่ของพระเจ้าให้หลงกระทำผิด เพื่อเขาจะได้เหินห่าง ไปจากพระองค์CChTh 570.1

  มนุษย์ไม่สามารถจะต่อสู้กับการทดลองของซาตาน ได้โดยลำพังตนเอง มนุษย์ได้สวมเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อน (หมายถึงความผิดบาป) และยืนอยู่เฉพาะพระพักตรของ พระเจ้า แต่พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้ทูลขอ พระเจ้าทรงยกโทษคนทั้งหลายที่กลับใจเสียใหม่ และสาร- ภาพความผิดบาปของเขาและยอมมอบถวายจิตวิญญาณของ เขาให้พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาไว้ พระเยซูทรงห้ามซาตาน กล่าวโทษพลไพร่ของพระองค์โดยการที่พระองค์ทรงยอม ปลงพระชนม์บนกางเขนแห่งคาลวารี การที่พระองค์ทรง ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างจน ถึงกับยอมปลงพระชนม์บนไม้กางเขน ได้ทำให้พระองค์มี อำนาจเหนือสารพัตรทุกสิ่งทั้งในสวรรค์ และแผ่นดินโลก และ พระองค์ทรงทูลขอความเมตตากรุณาพระบิดาเพื่อ มนุษย์ทั้งหลายที่มีความผิดบาป พระองค์ตรัสแก่ซาตานผู้ กล่าวโทษพลไพร่ของพระองค์ว่า “ซาตานพระยะโฮวา กล่าวโทษเจ้า คนเหล่านี้คือคนทั้งหลายที่เราได้ไถ่ให้ รอดพ้นจากบาปด้วยโลหิตของเรา” คนทั้งหลายที่ไว้วาง ใจในพระคริศต์จะได้รับความรอด “จงดูเถิดเราได้ปลด เปลื้องบาปกรรมจากท่านเสียแล้วและเราจะประดับตัวท่าน ด้วยผ้ายกอันงาม”CChTh 571.1

  คนทั้งหลายที่สวมเสื้อแห่งความชอบธรรมของพระ-คริศต์จะยืนอยู่เฉพาะพระพักตรของพระองค์เป็นพลไพร่ที่ มีความซื่อสัตย์ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ ซาตานไม่มีอำนาจ ที่จะแย่งชิงคนเหล่านั้นไปจากพระหัตถ์ของพระคริศต์ ไม่ มีจิตวิญญาณสักดวงเดียวที่กลับใจเสียใหม่และเชื่อในพระ องค์ที่พระองค์จะปล่อยให้ตกอยู่ใต้อำนาจของซาตาน พระ องค์ทรงสัญญาว่า “หรือมิฉะนั้นก็ให้มันมาอ่อนน้อมยอม อยู่ใต้ความบังคับบัญชาของเรา และทำสัญญาสงบศึกกับ เรา เออ ทำสัญญาสงบศึกกับเรา” (ยะซายาบท 27:5) คำ สัญญาที่พระเจ้าประทานแก่ยะโฮซูอะนั้น พระองค์ได้ประ-ทานแก่มนุษย์ทั้งหลายทุกคน “ถ้าท่านจะดำเนินในทางชอบ ธรรมและจะรักษาคำบัญญัติของเราไว้ท่านจะได้พิพากษา เรือนของเราและกับทั้งรักษา บริเวณวิหารทั้งหลายของเรา ด้วย และแต่หมู่ชนที่ยืนอยู่ ณ ที่นี้ เราจะแบ่งแยกออกตั้งให้ เป็นผู้นำหน้าท่านบ้าง” (ซะคาระยาบ 3:7) เหล่าทูต สวรรค์ของพระเจ้าจะยืนอยู่เคียงข้างคนทั้งหลายที่ยอมเชื่อ ฟังพระเจ้า และถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และใน วาระที่สุดปลาย เขาจะได้ยืนอยู่ท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ที่ อยู่ล้อมรอบพระที่นั่งของพระเจ้าCChTh 572.1

  การที่พลไพร่ของพระเจ้าสวมเสื้อผ้าที่โสโครกยืนอยู่ เฉพาะพระพักตรของพระเจ้า ควรจะชักนำให้คนทั้งหลาย ที่ยอมเชื่อรับเอาพระนามของพระองค์ และสอบสวนจิตใจ ตนเองอย่างละเอียดถี่ถ้วน คนทั้งหลายที่ชำระจิตวิญญาณ ของตนเองโดยการยอมเชื่อฟังความจริงของพระเจ้ายอม เชื่อฟังและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ จะมีใจ ถ่อมลง เมื่อเขาได้เห็นพระอุปนิสัยที่บริสุทธิ์ชอบธรรม ของพระคริศต์ เขาก็ปรารถนาจะมีลักษณะนิสัยเหมือน แบบฉายาของพระองค์ และเขาจะมองไม่เห็นว่าตัวเอง เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ชอบธรรม แต่เมื่อเราเห็นว่าเราเป็นคน ผิดบาป จะต้องพึ่งอาศัยในพระคริศต์เป็นผู้ชอบธรรมของ เรา ผู้ไถ่เราทั้งหลายให้พ้นรอดพ้นจากความผิดบาป เรา ไม่สามารถจะกล่าวโต้ตอบคำกล่าวร้ายของซาตาน พระ คริศต์องค์เดียวทรงสามารถจะทูลขอพระเจ้าทรงยกโทษให้ เราได้ พระองค์ทรงสามารถจะห้ามซาตานกล่าวโทษเรา มิใช่โดยอาศัยคุณความดีของเราเองแต่โดยอาศัยพระบารมี ของพระคุณความดีของพระองค์CChTh 573.1