Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่... 56—การติดต่อเกี่ยวข้องกับพวกที่อยู่ฝ่ายโลก

  อาจจะมีผู้ถามว่า เราจะไม่มีการติดต่อเกี่ยวข้องกับ ผู้ที่อยู่ฝ่ายโลกเลยหรือ ? เราจะต้องยึดถือพระคำของพระ เจ้าเป็นผู้นำของเราในเรื่องนี้ การติดต่อเกี่ยวข้องกับคน นอกศาสนาและคนที่ไม่เชื่อถือพระเจ้าซึ่งจะทำให้คนอื่น ๆ เห็นได้ว่าเรามีลักษณะนิสัยและความประพฤติแตกต่างจาก คนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าทรงห้ามเรากระทำ เราจะต้องแยกตัวออกจากพวกเหล่านั้น ไม่ว่าจะกรณีย์ ใด ๆ เราจะต้องไม่มีการเกี่ยวข้องกับพวกเหล่านั้นในการ ดำเนินแผนการของเขา แต่เราต้องไม่ดำรงชีวิตอยู่อย่าง สันโดษเหมือนฤาษีชีไพร เราต้องทำประโยชน์ให้คนทั้ง หลายที่อยู่ฝ่ายโลกเท่าที่เราสามารถจะทำได้CChTh 460.1

  พระคริศต์ได้วางแบบอย่างแก่เราสำหรับการดำเนิน ชีวิตในทางนี้ เมื่อพระเยซูได้รับเชิญไปกินเลี้ยงกับคน เก็บภาษีและคนผิดบาปพระองค์มิได้ปฏิเสธ เพราะไม่มี วิธีใดที่พระองค์จะเข้าถึงจิตใจของคนเหล่านั้นได้นอกจาก การพบปะสนทนากับเขาทุก ๆ โอกาสที่พระคริศต์ได้พบ ปะกับพวกเหล่านั้นพระองค์ทรงสนทนากับเขาถึงสิ่งที่ทำให้ เขาเกิดความสนใจ และพระองค์ตรัสว่า “ให้ความสว่าง ของท่านส่องไปต่อหน้าคนทั้งปวงอย่างนั้น เพื่อเขาจะได้ เห็นการดีของท่าน แล้วจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ อยู่ในสวรรค์ ” (มัดธายบท บท 5:16)CChTh 460.2

  พระคริศต์เสด็จมาบังเกิดในโลกเพื่อจะช่วยมนุษย์ ทั้งหลายให้ได้รับความรอดและเพื่อจะให้มนุษย์ผู้มีความผิด บาปได้เข้าสนิทกับพระเจ้า ผู้ติดตามพระคริศต์จะเป็นช่อง ทางแห่งแสงสว่าง โดยเหตุที่คนเหล่านั้นได้เข้าสนิทกับ กับพระเจ้าเขาจะต้องเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปถึงคนทั้ง- หลายที่อยู่ในความมืดและความผิดบาป และเขาจะต้อง แจกจ่ายของประทานของพระเจ้าแก่คนเหล่านั้นด้วย ใน สมัยของฮะโนคมนุษย์ได้ทำความชั่วร้ายมากมาย แต่ฮะ- โนคไม่ได้เป็นมลทินไปเพราะเขาพบปะสนทนากับคนผิด บาปในสมัยของเขา เหตุไฉนพวกเราในสมัยนี้จึงจะเป็น อย่างฮะโนคไม่ได้ ? แต่เราสามารถจะแสดงความเมตตา ปราณี ความเห็นอกเห็นใจ และความสมเพชเวทนาแก่ คนทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ยากและมีใจท้อถอยเช่นเดียว กับที่พระคริศต์ได้ทรงแสดงแก่พวกเหล่านั้นCChTh 461.1

  ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าระลึก ว่าข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่สามมีความสำคัญอย่างยิ่งสำ- หรับเรา และการถือรักษาวันซะบาโตเป็นหมายสำคัญที่จะ แสดงให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ปรนนิบัติรับใช้ พระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้ปรนนิบัติรับใช้พระองค์ ขอให้คนทั้ง หลายที่ไม่มีความกระตือรือร้นในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า มีใจร้อนรนและหันกลับมาปรนนิบัติรับใช้พระองค์CChTh 462.1

  พระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ขอให้เราระมัด ระวังในการที่จะไม่ทำให้คนอื่น ๆ เข้าใจว่าการที่เราจะปฏิบัติ ตามความเชื่อของเราหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นหาใช่สิ่งที่สำคัญ ไม่ เราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการที่พระเจ้าทรง มอบหมายให้เราทำและเราต้องเป็นพะยานฝ่ายความจริง ของพระเจ้า พวกที่อยู่ฝ่ายโลกย่อมเห็นได้อย่างแจ่มชัดว่า คนที่ถือรักษาวันซะบาโตและพระบัญญัติของพระเจ้ากับ พวกที่ไม่ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์นั้น มีลักษณะ นิสัยและความประพฤติแตกต่างกันอย่างไร เราต้องถวาย เกียรติยศแก่พระเจ้า และต้องเข้าสนิทกับพระองค์ เพื่อเรา จะได้รับพรจากพระองค์ พรที่เราจะได้รับจากพระเจ้านั้น เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเราเพราะตลอดขีวิตของเรา ๆ จะ ต้องถูกทดลองและได้รับความยากลำบากอีกมากมายCChTh 462.2

  การที่เราแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าความเชื่อของเรา ศาส- นาของเรา ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอำนาจในชีวิตของเราที่จะช่วย ชักจูงให้เราทำความดีเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระเกียรติยศ ของพระเจ้า โดยการกระทำเช่นนี้เราได้ละทิ้งพระบัญญัติ ของพระองค์ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของเราและ ปฏิเสธว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นพลไพร่ ของพระองค์CChTh 463.1