Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  คำตักเตือนสั่งสอนของบิดามารดาผู้เกรงกลัวพระเจ้า

  เมื่อเราได้เห็นแล้วว่า ความทุกข์มากมายเป็นผลอัน เกิดเนื่องจากการสมรสเหตุไฉนคนหนุ่มสาวจึงไม่พิจารณา ดูในเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ? เหตุไรเขาจึงยังคิดอยู่เรื่อย ๆ ว่า เขาไม่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใหญ่ที่มี ความเจนจัดต่อชีวิตมากกว่าเขา? ในการค้าขายทั้งชายหญิง มีความระมัดระวังอย่างมาก ก่อนที่เขาจะลงมือทำงานที่ สำคัญ เขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานนั่น เขา ต้องใช้เงิน เวลา และต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกิจการ ที่เขาจะต้องทำ เพราะเกรงว่าเขาจะทำผิดพลาดแล้วการ ค้าขายของเขาจะขาดทุนCChTh 41.3

  คนหนุ่มสาวควรจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสักเพียรไร ในการแต่งงาน เพราะการแต่งงานย่อมนำความสุขหรือ ความทุกข์มาสู่ท่านได้สุดแล้วแต่คู่สมรสที่ท่านเลือกนั้นและ การแต่งงาน ย่อมมีความสำคัญสำหรับชีวิตในอนาคตของ ท่านและลูกหลานที่จะเกิดมาในภายหน้า แทนที่หนุ่มสาว จะใช้ความคิดอย่างรอบคอบในเรื่องการแต่งงาน เขามัก จะคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้อย่างง่าย ๆ และไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ความ รักของเขาไม่ใช่ความรักที่มั่นคงและยั่งยืนนาน เมื่อแต่ง งานกันแล้วทั้งสองก็เกิดเบื่อหน่ายและหย่าร้างกัน การที่ เป็นเช่นนี้ทำให้เขาได้รับความทุกข์อย่างมากมาย เราไม่ สามารถจะอธิบายได้ว่า เหตุไรจึงเป็นเช่นนี้ แต่เราพอจะ กล่าวได้ว่าซาตานพอใจที่จะได้เห็นความทุกข์ยากและความ พินาศในโลก และซาตานได้พยายามล่อลวงคนหนุ่มสาว ให้หลงกระทำผิด มันมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นคนหนุ่ม สาวที่ขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ได้รับความทุกข์ยาก ในโลกนี้ และเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าCChTh 42.1

  เด็ก ๆ ควรจะทำตามความปรารถนาของตัวเอง โดย ไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนของบิดามารดาหรือ? เด็ก บางคนดูเหมือนจะไม่เคยคิดหรือเอาใจใส่เลยว่า บิดา มารดาของเขาปรารถนาจะให้เขาทำอย่างไร เขาไม่ยอมเชื่อ ฟังคำแนะนำสั่งสอนของบิดามารดา ความเห็นแก่ตัวได้ปิด ประตูหัวใจของเขาเสีย และเขามิได้ปฏิบัติหน้าที่ ๆ พึง ปฏิบัติต่อบิดามารดา คนหนุ่มสาวควรจะได้รับคำตักเตือน สั่งสอนให้รู้จักหน้าที่ของเขาเกี่ยวกับการยกย่องนับถือและ เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา พระบัญญัติข้อห้าเป็น พระบัญญัติข้อเดียวที่สั่งสอนให้เราเคารพนับถือและเชื่อฟัง บิดามารดา แต่หนุ่มสาวบางคนไม่เอาใจใส่ต่อเรื่องนี้เสีย ด้วยซ้ำ การที่เราไม่เห็นความรักของมารดาเป็นสิ่งที่สำคัญ การที่เราไม่ยกย่องนับถือบิดามารดา ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ อบรมเลี้ยงดูเรามาแต่เล็กแต่น้อยเป็นความผิดบาปของคน หนุ่มสาวหลายคนCChTh 43.1

  สิ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวต้องได้รับความผิดหวังในชีวิต สมรส คือเขาไม่ยอมให้ใคร ๆ มายุ่งกับความรักของเขา คนหนุ่มสาวมักจะเลือกคู่ครองเอง โดยไม่ปรึกษาหารือกับ บิดามารดา ก่อนที่จะแต่งงานเขาควรจะเชื่อฟังคำแนะนำ ของผู้ที่ได้ผ่านชีวิตมามากกว่าเขา แล้วปฏิบัติตามคำแนะ นำของคนเหล่านั้น แต่คนส่วนมากมิได้คิดถึงเรื่องนี้ มิตร ผู้เยาว์ของข้าพเจ้า จงยอมให้พระเจ้าและบิดามารดาผู้ เกรงกลัวพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาหารือของท่าน และจงอธิษ ฐานเมื่อท่านคิดถึงการเลือกคู่ครองและการแต่งงานCChTh 44.1

  ท่านอาจจะถามว่า “บิดามารดาควรจะเลือกคู่ครอง ให้บุตรของตนโดยไม่เอาใจใส่ว่าบุตรชายหญิงของเขาจะมี ความคิดและความรู้สึกอย่างไรหรือ ?” ข้าพเจ้าขอถามท่าน ว่า “บุตรชายหญิงควรจะเลือกคู่ครองโดยไม่ปรึกษาหารือ บิดามารดาเสียก่อน ในเมื่อเขาย่อมทราบดีว่าการเลือกคู่ ครองและการสมรสของเขา ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความ สุขของบิดามารดาด้วย และเมื่อบิดามารดาได้แนะนำสั่ง สอนให้บุตรทำสิ่งที่ดีที่ถูก บุตรควรจะเชื่อฟังคำแนะนำ ของบิดามารดาหรือไม่ ? ข้าพเจ้าขอตอบว่า บุตรควรเชื่อ ฟังคำแนะนำของบิดามารดาในเรื่องการเลือกคู่ครองและ การแต่งงาน พระบัญญัติข้อห้ากล่าวว่า “จงนับถือบิดา มารดาของท่านเพื่ออายุของท่านจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระยะโฮวาพระเจ้าของท่านได้พระราชทานให้แก่ท่าน” พระเจ้าจะกระทำให้คำสัญญานี้สำเร็จบริบูรณ์สำหรับทุก ๆ คนที่ยอมเชื่อฟังและประพฤติตามพระบัญญัติข้อนี้ บิดา มารดาที่ฉลาดรอบคอบจะไม่เลือกคู่ครองให้บุตร โดยมิให้ ปรึกษาหารือและฟังความเห็นชอบของบุตรเสียก่อนCChTh 44.2

  บิดามารดาควรจะรู้สึกว่าเขามีหน้าที่ ๆ จะนำบุตรให้ เลือกคู่ครองที่เหมาะสมเพื่อมิให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อน ภายหลังที่คู่หนุ่มสาวได้แต่งงานกันแล้ว บิดามารดาควรจะ รู้สึกว่าเขามีหน้าที่อบรมสั่งสอนบุตรให้ทำสิ่งที่ดีที่ถูก และ โดยอาศัยของพระคุณของพระเจ้า บิดามารดาจะต้องช่วย อบรมนิสัยบุตรตั้งแต่เล็ก เพื่อเมื่อเติบโตขึ้นเขาจะได้เป็น คนดีมีความซื่อสัตย์และเกรงกลัวพระเจ้า บิดามารดาควร อบรมสั่งสอนบุตรให้รักในสิ่งที่บริสุทธิ์และดีงามตั้งแต่เขา ยังเป็นเด็กเล็ก ๆ แล้วเมื่อเติบโตขึ้นเขาจะคบหาสมาคมกับ ผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่ดีเช่นเดียวกับเขาCChTh 45.1