Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  กฎหมายเกี่ยวกับการถือรักษาวันอาทิตย์

  ผู้มีอำนาจในวงการศาสนาซึ่งแสดงตนว่าเป็นผู้ที่มี ความสุภาพอ่อนโยนดุจลูกแกะ จะแสดงให้เห็นโดยการ กระทำของเขาว่ามีใจดุร้ายเหมือน มังกร และ เขาตก อยู่ ใต้อำนาจของซาตาน อีกไม่ช้าพลไพรของพระเจ้าจะต้อง ถูกกดขี่ข่มเหงเพราะเขาถือรักษาวันที่เจ็ด ( วันเสาร์ ) เป็น วันบริสุทธิ์ ซาตานได้ล่อลวงผู้มีอำนาจทางการศาสนาให้ เปลี่ยนวันซะบาโตที่แท้จริง ( วันเสาร์ ) เป็นวันอาทติย์ โดยมันหวังว่าจะทำลายแผนการของพระเจ้าให้ สูญสิ้นไป ซาตานพยายามจะแสดงให้เห็นว่าคำตรัส ของพระเจ้า มีอำ- นาจจ้อยกว่ากฎหมายของมนุษย์ในโลก สันตปาปาผู้คิดที่ จะเปลี่ยนวารและข้อบัญญัติของพระเจ้าและได้กดขี่ข่มเหง พลไพร่ของพระเจ้าอยู่เสมอจะเป็นผู้ออก กฎหมายที่ บังคับ ให้คนทั้งหลายถือรักษาวันที่หนึ่ง ของ สัปดาห์ แทนวันที่เจ็ด แต่พลไพร่ของพระเจ้าจะต้องยืนอยู่ฝ่ายพระองค่โดยไม่ย่อ ท้อหรือหวั่นเกรงสิ่งใด ๆ และพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้พ้น ภัยอันตราย และแสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่า พระองค์ เป็นพระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ องค์เดียวCChTh 478.2

  สันตปาปาเป็นผู้มีส่วนร่วมออกกฎหมายเกี่ยวกับการ ถือรักษาวันที่หนึ่งของสัปดาห์ วันอาทิตย์เป็นวันที่พวก สันตปาปาถือเป็นวันบริสุทธิ์ของพระเจ้า และพวกคริ- เตียนในคณะอื่น ๆ ทั่วโลกได้ถือวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อน แทนวันเสาร์ซึ่งเป็นวันซะบาโตที่แท้จริงของพระเจ้า แต่ พลไพร่ของพระเจ้าต้องไม่ถือรักษาวันอาทติย์แทนวันเสาร์ แต่ข้าพเจ้าปราถนาจะให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามน้ำ พระทัยของพระเจ้า โดยการทำสิ่งที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย ของบ้านเมือง ในเมื่อพระองค์ปรารถนาจะให้เขาหลีกเลี่ยง ให้พ้นจากสิ่งนั้น เราจะต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่ง ใด ๆ ที่ผิดต่อกฎหมายของบ้านเมืองในวันอาทิตย์ แต่เรา สามารถจะใช้วันอาทิตย์ทำงานของเราได้ตามปกติ เราต้อง พยายามทำงานของพระเจ้าอย่างดีที่สุด และเราต้องทำงาน ของเราด้วยความถ่อมใจCChTh 479.1

  เมื่อเราใช้วันอาทติย์สำหรับทำการเผยแพร่ศาสนาคน อื่น ๆ ที่เป็นศัตรูต่อคณะเราก็ไม่สามารถจะทำกล่าวร้ายเรา ได้ เมื่อเขาเห็นว่าเราใช้เวลาในวันอาทิตย์ออกไปเที่ยว เยี่ยมเยียนตามบ้านและอ่าน พระศึกาเล่าเรียนพระคัมภีร์ กับคนเหล่านั้น ขาก็จะรู้ว่าการที่เขาจะออกกฎหมายเกี่ยว กับการถือรักษาวันอาทิตย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ในการ ที่เขาจะพยายามขัดขวางกิจการของเราCChTh 480.1

  เราสามารถจะใช้วันอาทิตย์ทำงานอย่างอื่น ๆ ได้ ใน วันนี้เราสามารถจัดให้มีการประชุมกลางแจ้งหรือการประชุม ในบ้านเรือน หรือออกไปเที่ยสอนพระคัมภีร์ตามบ้าน คนที่เป็นนักเขียนก็สามารถจะใช้วันนี้เขียนหนังสือได้ เมื่อ เราสามารถจะทำได้ขอให้เราจัดการประชุมเกี่ยวกับศาสนา ในวันอาทิตย์และให้จัก การประชุม เหล่านั้น อย่างน่าสนใจ ให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและพูดถึงฤทธิ์อำนาจและ ความรักของพระผู้ช่วยให้รอด พูดถึงการละเว้นจากการ ดื่มของมึนเมาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกันศาสนา โดยการกระทำเช่นนี้ ท่านสามารถจะชักจูงหลายคนมาหา พระเจ้าได้CChTh 481.1

  ขอให้ครูในโรงเรียนของเราใช้เวลาทำการเผยแพร่ ศาสนาในวันอาทิตย์ การกระทำเช่นนี้ จะช่วยให้ซาตาน ไม่สามารถจะทำตามความมุ่งหมายของมัน ขอให้ครูพานัก เรียนออกไปประชุมร่วมกับคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เรียนรู้ถึง ความจริงของพระเจ้า โดยการกระทำเช่นนี้เขาสามารถจะ ทำกิจการของพระเจ้าให้สำเร้จได้มากกว่าการใช้วิธีอื่น ๆCChTh 481.2

  ทุก ๆ คนจะต้องเรียรู้ถึงความจริงพระเจ้าอย่างตรง ไปตรงมา เราทั้งหลายเปรียบเหมือนลูกแกะที่อยู่ท่ามกลาง ฝูงหมาป่า เราอาจจะถูกทำร้ายเมื่อไร่ก็ได้ ถ้าเราไม่พยา- ยามระมัดระวังตัวให้ดีคนทั้งหลายที่ไม่ประพฤติตามคำสอน ของพระคริศต์ คนทั้งหลายที่ไม่มีความอดทนและไม่รู้จัก ลังคับตัวเองจะต้อง สูญเสียโอกาสอัน ประเสริฐที่ เขาจะได้ ทำกิจการของพระเจ้า พระเจ้าไม่ปรารถนาจะให้เราทำตัว เป็นศัตรูของผู้ที่อยู่ในคริศต์จักรอื่น ๆ และเราต้องไม่กล่าว ติเตียนผู้ที่ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ เราจะต้อง พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันมิให้คนอื่น ๆ มีอคติ ต่อกิจการของเราและวันซะบาโตตามที่มีปรากฎอยู่ใน พระ- คัมภีร์.CChTh 481.3

  * * * * *