Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
คำแนะนำสำหรับคริสต์จักร เล่มที่ 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ความรับผิดชอบของบิดามารดา

  ผู้หญิงทุก ๆ คนที่กำลังจะเป็นมารดาควรทำตัวให้ร่าเริง แจ่มใส (ไม่ว่าหล่อนจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไร ) มี ความสุขและมีความพอใจในฐานะความเป็นอยู่ของหล่อน ถ้าหล่อนสามารถทำเช่นนี้ได้หล่อนก็จะได้รับผลตอบแทน คุ้มค่ากล่าวคือบุตรของหล่อนที่เกดมาจะมีสุขภาพสมบูรณ์ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมิใช่เพียงแต่เท่านี้... ถ้า หากหญิงที่เป็นภรรยาหรือมารดาฝึกหัดตัวเองให้คิดในสิ่งที่ แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอสิ่งนี้ก็จะกลับกลายเป็นความเคยชิน ในตัวหล่อนเอง เมื่อหล่อนมีความสุขหล่อนก็สามารถจะ ชักจูงทุก ๆ คนที่อยู่ในครอบครัวตลอดจนเพื่อนฝูงที่หล่อน คบหาให้พลอยมีความสุขไปด้วย และร่างกายของหล่อนก็ จะมีสุขภาพสมบูรณ์ดี หล่อนจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า และมีชีวิตชีวา แต่ถ้าหญิงที่เป็นมารดามีจิตใจเศร้าหมอง หล่อนก็จะไม่มีสุขภาพที่ดี การมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสช่วยให้ หญิงที่เป็นภรรยาและมารดามีสุขภาพดีทั้งทางสมองและ ร่างกายและช่วยให้หล่อนเป็นผู้มีศีลธรรมจรรยาดีด้วย จิต ใจที่ร่าเริงแจ่มใสช่วยให้ประสาทคลายความเคร่งเครียด เด็ก ๆควรจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเพื่อเขาจะได้มีสุขภาพ สมบูรณ์ และบิดามารดาควรเอาใจใส่อบรมสั่งสอนบุตร เพื่อเมื่อเติบโตขึ้นเด็ก ๆ เหล่านั้นจะได้เป็นพลเมืองดีของ ประเทศชาติCChTh 105.1

  หญิงที่กำลังจะเป็นมารดาควรจะมีความรักพระเจ้า หล่อนจะต้องรักษาจิตใจให้มีความสงบสุข พึ่งในความรัก ของพระเยซู และปฏิบัติตามคำสอนของพระคริสต์ หล่อน ควรจะจะจดจำไว้ว่ามารดาเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าCChTh 107.1

  สามีและภรรยาควรจะร่วมใจกันทำงาน โลกนี้จะมี ความสุขสำราญมากสักเพียงไรถ้าหากมารดาทุก ๆ คนยอม มอบถวายตัวเองไว้ที่แท่นบูชาของพระเจ้า และยอมมอบ ถวายบุตรที่เกิดมาแก่พระเจ้าทั้งเมื่อก่อนที่บุตรนั้นจะเกิด และภายหลังที่เกิดแล้วCChTh 107.2

  บิดามารดาหลายคนคิดว่าการที่เขาจะประพฤติตัวดี หรือไม่ก่อนที่บุตรจะเกิดนั้นไม่เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่บรรดา ชาวสวรรค์หาได้คิดเช่นนั้นไม่ เราคงจะได้อ่านข้อความ จากพระคัมภีร์กล่าวถึงเรื่องที่คิดพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์มา ปรากฏแก่นางเอลิซาเบ็ตภรรยาของชะคาเรียก่อนที่โยฮัน- บัพติศโตจะเกิด และเรื่องที่ทูตสวรรค์ปรากฏแก่ภรรยาของ มาโนฮาก่อนที่ชิมโซนจะเกิด ทูตสวรรค์ทั้งสององค์ได้ชี้ จงให้หญิงผู้ที่จะเป็นมารดาทั้งสองคนทราบว่าเขาจะต้อง ปฏิบัติอย่างไรก่อนที่บุตรของเขาจะเกิด ตามเรื่องที่เราได้ ทราบแล้วเราจึงเห็นไว้ว่าการปฏิบัติตัวก่อนที่บุตรเราจะ เกิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพียงไรCChTh 107.3

  ถ้อยคำที่พระเจ้าทรงใช้ให้ทูตสวรรค์พูดกับหญิงชาติ เฮ็บราย (ภรรยาของมาโนฮา) เป็นถ้อยคำอย่างเดียวกับ ที่พระเจ้าตรัสแก่หญิงผู้เป็นมารดาตลอดทุกยุคทุกสมัย ทูต สวรรค์ได้กล่าวแก่มาโนฮาว่า “สิ่งสารพัตรซึ่งเราได้บอก แล้วนั้นให้นางระวังเถิด ข้อที่เราสั่งแล้วนางต้องถือรักษา ไว้ทั้งสิ้น” การปฏิบัติตัวจนกลายเป็นความเคยชินของ มารดามีผลเกี่ยวเนื่องถึงบุตรที่จะเกิดด้วย หญิงที่จะเป็น มารดาจะต้องรู้จักระมัดระวังในการบริโภคอาหารและรู้จัก เหนี่ยวรั้งจิตใจตัวเอง มีบางสิ่งบางอย่างที่หล่อนจะต้องไม่ ปฏิบัติถ้าหากหล่อนปรารถนาจะทำให้สำเร็จตามความมุ่ง- หมายของพระเจ้าในการที่พระองค์โปรดประทานบุตรให้ หล่อนCChTh 108.1

  โลกนี้เต็มไปด้วยบ่วงแร้วสำหรับตักคนหนุ่มสาว คน มากมายหลงระเริงอยู่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว และความมัวเมาในกามคุณ เขามองไม่เห็นภัยอันตรายที่ ซ่อนอยู่ในหนทางที่เขาคิดว่าเป็นทางที่จะนำความสุขมาให้ เขา กำลังของเขาเสื่อมลงเพราะเขาตามใจตัวเองในการ บริโภคอาหารและใฝ่ใจในกามารมณ์ และหลายล้านคน ต้องพินาศไปในโลกนี้ บิดารมารดาควรจดจำไว้ว่าบุตรของ เขาจะต้องประสพการทดลองเหล่านี้ แม้เมื่อก่อนที่บุตร นั้นจะเกิดบิดามารดาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเขาจะ สามารถต่อสู้กับความชั่วร้ายและเอาชนะความชั่วร้ายนั้น ได้CChTh 108.2

  เมื่อก่อนที่บุตรจะเกิดถ้าหากมารดาเป็นคนที่ทำอะไร ๆ ตามใจตัวเอง มีความเห็นแก่ตัว ใจร้อน และเป็นคน เคร่งครัดเจ้าระเบียบ บุตรที่เกิดมาก็จะมีอุปนิสัยเช่นเดียว กับมารดา โดยประการฉะนี้แหละเด็ก ๆ หลายคนได้รับ นิสัยชั่วร้ายอันเป็นมรดกสืบเนื่องมาจากมารดาโดยไม่มีทาง หลีกเลี่ยงได้CChTh 109.1

  แต่ถ้ามารดาดำเนินชีวิตตามทางชอบธรรม ถ้ามารดา รู้จักประมาณตนในการบริโภคและไม่คิดถึงตัวเองฝ่ายเดียว มีใจเมตตากรุณา อ่อนโยนและไม่เห็นแก่ตัวนางก็จะให้ กำเนินบุตรที่มีอุปนิสัยที่ดีเช่นเดียวกับนางCChTh 109.2

  ทารกที่เกิดมาเป็นเหมือนกระจกเงาที่จะฉายสะท้อน ให้ผู้ที่เป็นมารดาเห็นความประพฤติและลักษณะนิสัยของ หล่อน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหญิงผู้เป็นมารดาควรระมัดระวัง ที่จะไม่กล่าววาจาหยาบคายหรือประพฤติสิ่งชั่วร้ายที่จะเป็น แบบอย่างที่ไม่ดีแก่บุตร ถ้ามารดาปรารถนาจะให้บุตรของ ตนมีอุปนิสัยอย่างใดมารดาก็ต้องปลูกสร้างอุปนิสัยนั้น ๆ ให้ เกิดขึ้นในตัวเสียก่อนCChTh 109.3